Gå til indhold

Københavns Professionshøjskoles historie

Københavns Professionshøjskole blev etableret den 1. marts 2018, som en fusion mellem professionshøjskolerne UCC og Metropol.

Professionshøjskolerne i Danmark der blev en selvstændig sektor i 2008, erstattede de tidligere Centre for videregående uddannelser (CVU’er) samt en række selvstændige institutioner for videregående uddannelse mv.

Det karakteristiske for vores uddannelsesområde er, at der i de seneste 20-25 år været en række fusioner og sammenlægninger af tidligere selvstændige institutioner, uddannelsessteder, skoler og seminarier. Rationalet bag fusionerne og sammenlægningerne har bl.a. været et ønske om at øge uddannelsernes kvalitet, styrke tværfagligheden samt sikre en forbedret institutionsdrift.

Mere end 60 institutioner er en del af historien bag Københavns Professionshøjskole, der både rummer Danmarks ældste og Danmarks største professionsbacheloruddannelse, hhv. jordemoderuddannelsen og pædagoguddannelsen. De fleste uddannelser var i deres udspring ofte præget af pionerer fra det civile samfund.

Historisk sort/hvid billede fra jordemoderuddannelsens start. Syv jordemødre står med babyer

I 1787 åbnede Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse. Tre år senere åbnede det første lærerseminarium i Danmark, Jonstrup Seminarium, der dog startede under navnet Blaagaard Seminarium I anden halvdel af 1800-tallet blev det muligt at læse til sygeplejerske på forskellige hospitaler og til pædagog på verdens ældste pædagogseminarium, Frøbelseminariet.

Suhrs Seminarium, der udspringer af Suhrs Husholdningsskole, åbnede i 1905, og i 1937 startede uddannelsen til socialrådgiver på Den Sociale Højskole. Siden kom en lang række uddannelser til bl.a. fysioterapeut, tekstilformidler og bioanalytiker.

Københavns Professionshøjskole optog i 2018 for første gang studerende på professionsbacheloruddannelsen i skat.