Gå til indhold

Seminarrække til afgangsprojekt på PD, DUEK og DEP

Når du er indskrevet som studerende på et afgangsprojekt, kan du deltage i en seminarrække.

Seminarerne afholdes for alle afgangsstuderende på:

  • en af de pædagogiske diplomuddannelser (PD)
  • diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning (DUEK)
  • den erhvervspædagogiske diplomuddannelse (DEP)

Seminarrække

Seminarrækken består af:

Dette kursus er en introduktion til afgangsprojektet på diplomuddannelserne som det afsluttende selvstændige modul.

Du får indsigt i:

  • Diplombekendtgørelsen
  • Studieordningerne
  • Studievejledninger for modulet og modulets forløb
  • Afgangsprojektets prøveform
  • Semesterkalender
  • Procedure vedrørende den faglige vejledning og kontakt til den faglige vejleder
  • En række praktiske forhold vedrørende gennemførelse af modulet.

Deltagelse i den studiestøttende aktivitet kræver, at der er modtaget betaling for modulundervisningen i det pågældende semester.

Tilmelding

Intet krav om tilmelding.

Du får information om på ItsLearning (læringsplatform), når du er tilmeldt dit afgangsprojektmodul.

Seminaret giver et brush up på- og overblik over grundlæggende elementer for empiri i afgangsprojektet – og processen med at skrive det.

Arbejdsformen er dialogisk og består af oplæg, skriveøvelser og responsgruppearbejde.

Deltagelse i aktiviteterne kræver, at der er modtaget betaling for modulundervisningen i det pågældende semester.

Tilmelding

Intet krav om tilmelding.

Du får information om på ItsLearning (læringsplatform), når du er tilmeldt dit afgangsprojektmodul.

Hvordan præsenterer du dit afgangsprojekt til den mundtlige prøve?

Den mundtlige prøve former sig som en samtale mellem eksaminand(er) og eksaminator, hvori censor kan deltage. I grupper fremlægges de individuelle prøveoplæg, pointer og hvad der skal gives feedback på.

Seminaret vil give dig gode råd om strategier for den mundtlige del af prøven samt øvelser ud fra din egen opgave. Tag derfor den færdige skriftlige opgave med.

Deltagelse i den studiestøttende aktivitet kræver, at der er modtaget betaling for modulundervisningen i det pågældende semester.

Tilmelding

Intet krav om tilmelding.

Du får information om på ItsLearning (læringsplatform), når du er tilmeldt dit afgangsprojektmodul.

Skriveværkstederne for afgangsprojektstuderende giver redskaber til opgaveskrivning og hjælp til at komme i gang med og fastholde arbejdet med den konkrete opgave.

Forløbet består af fire værksteder, og der er indbygget en progression i forhold til opgaveskrivningens skriveprocesser. Skriveværksted 1. gang og 2. gang retter sig mod de indledende skriveprocesser, mens skriveværksted 3. gang og 4. gang støtter de afsluttende skriveprocesser.

Arbejdsformen er dialogisk og består af oplæg, skriveøvelser, analyser af modeltekster, responsgruppearbejde og ideer til udvikling af den skriftlige udtryksform. Som en del af forløbet etableres faste responsgrupper, hvor der arbejdes konkret med den enkeltes opgave og faglige problemstilling. Imellem kursusgangene forbereder de studerende indbyrdes respons i responsgrupperne.

Underviser

Kirsten Bjerre, lektor

Deltagelse i den studiestøttende aktivitet kræver, at der er modtaget betaling for modulundervisningen i det pågældende semester.

Tilmelding

Der er kun krav om tilmelding til skriveværkstedet.

De øvrige seminarer får du information om på ItsLearning (læringsplatform), når du er tilmeldt dit afgangsprojektmodul.