Gå til indhold

Information om covid-19

Skriveværksted – afgangsprojekt

for studerende på afgangsprojektet på PD, DUEK og DEP ved Københavns Professionshøjskole.

Skriveværkstederne for afgangsprojektstuderende giver redskaber til opgaveskrivning og hjælp til at komme i gang med og fastholde arbejdet med den konkrete opgave.

Forløbet består af fire værksteder, og der er indbygget en progression i forhold til opgaveskrivningens skriveprocesser. Skriveværksted 1. gang og 2. gang retter sig mod de indledende skriveprocesser, mens skriveværksted 3. gang og 4. gang støtter de afsluttende skriveprocesser.

Arbejdsformen er dialogisk og består af oplæg, skriveøvelser, analyser af modeltekster, responsgruppearbejde og ideer til udvikling af den skriftlige udtryksform.
Som en del af forløbet etableres faste responsgrupper hvor der arbejdes konkret med den enkeltes opgave og faglige problemstilling. Imellem kursusgangene forbereder de studerende indbyrdes respons i responsgrupperne.

Underviser
Kirsten Bjerre, lektor

Deltagelse i den studiestøttende aktivitet kræver, at der er modtaget betaling for modulundervisningen i det pågældende semester.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse. Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes til din e-Boks.

Tilmelding er bindende fra fristens udløb.

Tilmeldinger efter fristens udløb er bindende fra tilmeldingsdatoen. Hvis du bliver forhindret eller syg, har din arbejdsplads altid mulighed for at sende en anden medarbejder.

Husk venligst at give os besked hvis en anden medarbejder skal overtage pladsen. Kursusafgiften refunderes ikke ved afbud/fravær. Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med “(+ moms)”.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes til din e-Boks.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Skriveværksted - afgangsprojekt

Start- og slutdato

08.04.21 - 27.05.21

Tilmeldingsfrist

22.01.21

Pris

0 kr.

Hvor

Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 Kbh. V

Skriveværksted - afgangsprojekt

Start- og slutdato

08.04.21 - 27.05.21

Tilmeldingsfrist

22.01.21

Pris

0 kr.

Hvor

Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 Kbh. V

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00