Gå til indhold
Kvinde foran computerskærm

Realkompetencevurdering (RKV)

Søg om bevis for din viden, færdigheder og kompetencer, der svarer til adgangskrav til- eller indhold på en af vores videreuddannelser.

Du kan bruge en realkompetencevurdering (RKV) til, at:

 • få adgang til en akademi- eller diplomuddannelse, selvom du ikke lever op til de formelle adgangskrav
 • få en vurdering, om du har viden, færdigheder og kompetencer svarende til indholdet på ét konkret modul
 • få en vurdering, om du har viden, færdigheder og kompetencer svarende til indholdet på en hel akademi- eller diplomuddannelse.

For at sikre, at du får dit bevis i tide, anbefaler vi, at du søger mindst seks uger før, du skal bruge beviset.

Brug for hjælp?

Hvis du er gået i stå eller har brug for vejledning til din RKV-ansøgning, kan du få hjælp af en af vores vejledere.

Hvad er en realkompetencevurdering (RKV)?

En realkompetencevurdering (RKV) er en vurdering af dine kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Med en godkendt RKV kan du optages på en af vores videreuddannelser og/eller moduler – selvom du ikke lever op til de formelle adgangskrav.

I vurderingen får du mulighed for at vise os, at du har opnået fx:

 • Færdigheder fra dit arbejdsliv
 • Uddannelse
 • Kurser
 • Færdigheder fra dit fritidsliv

Typer af realkompetencevurderinger (RKV)

Du kan ansøge om tre forskellige typer af realkompetencebeviser.

Hvilken bevis, der er relevant for dig, afhænger af, hvad du skal have dokumenteret.

Sådan ansøger du

Når du ansøger om en realkompetencevurdering (RKV), skal du forvente, at der går cirka fire-seks uger til, at du får en afgørelse.

Ansøgningsprocessen er en dialog mellem dig og en sagsbehandler.

I forbindelse med helligdage og ferier kan der være længere sagsbehandlingstid. Vi sagsbehandler ikke i juli. Så søg i god tid.

Bemærk: hvis du skal ansøge om et uddannelsesbevis, skal du skrive til evu@kp.dk.

Ansøgningsprocessen

Ansøgningsprocessen er opdelt i tre faser:

 • Screening
 • Ansøgning
 • Afgørelse

Under ansøgningsprocessen kommunikerer vi med dig via nemStudie.dk.

Ansøgningsprocessen er en dialog mellem dig og en sagsbehandler, hvor du bliver vejledt i at lave en ansøgning med de bedst mulige chancer for at blive godkendt. Kommunikationen kan være både skriftlig og mundtlig.Målet er at skildre din viden og dine færdigheder.

Du modtager en mail, når der er nyt i sagen i nemStudie.

 1. Screening

  Når du ansøger om en realkompetencevurdering, skal du først igennem en screening.

  Til screeningen undersøger vi om, der er grundlag for, at du overhovedet skal sende en ansøgning.

  I denne fase skal du:

  1. Gå til Ansøg om realkompetencevurdering (RKV)
  2. Klik på linket til nemStudie.dk for din uddannelse
   (uanset om du søger adgangs- eller kompetencebevis)
  3. Udfylde ansøgningsskemaet trinvis

  Når du ansøger er det vigtigt, at:

  • Du vedhæfter et fyldestgørende CV
   – oversigt over alle dine uddannelser og ansættelser (samt beskrivelser af dine arbejdsopgaver) med tydelige datoer
  • Hvis du ikke har et CV, kan du udfylde din erhvervserfaring og de øvrige felter i nemStudie
  • Du må også gerne vedhæfte dokumentation for din uddannelse, kurser og erfaringer (ikke et krav – men gør processen hurtigere)

  Hvis vi har brug for yderligere dokumentation eller flere oplysninger for at sikre et tydeligere sagsgrundlag, kan det være, at du bliver inviteret til et møde – eller vi beder om yderligere oplysninger på anden måde.

  Hvis din screeningsansøgning godkendes, sender vi dig et ansøgningsskema om realkompetencevurdering.

  Hvis din screeningsansøgning afvises, kan du søge igen, når du har opnået nye kompetencer. I afslaget får du vejledning til, hvordan du kan forbedre dine chancer til næste gang.

 2. Ansøgning

  Efter screeningen, skal du bygge ovenpå på din ansøgning i nemStudie.

  I ansøgningen beder vi dig om at dele en række oplysninger og dokumentation for, at du har de specifikke reelle kompetencer. Når du har delt de relevante oplysninger og dokumentation, får du at vide, hvad vi skal bruge for at lave en vurdering af din ansøgning.

  Du vil desuden blive vejledt af en sagsbehandler i, hvad du skal inkludere i din ansøgning. Der vil derfor være en løbende skriftlig og mundtlig korrespondance.

  Som del af vurderingen kan du blive bedt om at løse en opgave eller deltage i en samtale.

 3. Afgørelse

  Du modtager en afgørelse i nemStudie, når vi har gennemført vurderingen.

  Du kan enten få godkendt eller afslag på din ansøgning.

  Hvis din ansøgning bliver godkendt, får du tilsendt et adgangsbevis eller et kompetencebevis. Hvis du får afslag, modtager du en begrundelse og anbefalinger til, hvad du ellers kan gøre.

FAQ om realkompetencevurderingen (RKV)

I vores FAQ finder du svar på de oftest stillede spørgsmål, vi modtager om RKV – og selve ansøgningsprocessen.

Du kan søge RKV enten som et adgangsbevis eller som et kompetencebevis.

Med et adgangsbevis, kan du blive optaget på en videreuddannelse – hvis du kan vise, at du kan det, adgangskravene lægger op til, selvom du ikke umiddelbart opfylder kravene.

Med et kompetencebevis kan du få godkendt fx ét modul på en videreuddannelse – hvis du i ansøgningen kan vise, du har lært indholdet på anden vis.

Hvis du vil optages på et modul, skal du søge adgangsbevis til den videreuddannelse, modulet hører under.

Hvis du have bevis for, at du på anden vis har lært de kompetencer, du ellers ville opnå på et modul, skal du søge om kompetencebevis.

Hvis du mener, at du har viden, færdigheder og kompetencer, der svarer til en hel akademi- eller diplomuddannelse (6-12 afsluttede moduler på i alt 60 ECTS), skal du kontakte os på evu@kp.dk for at aftale en ansøgningsproces.

Ja, det er en god idé at tilmelde dig modulet, før du har ansøgt om RKV.

Når du tilmelder dig et modul, reserverer du en plads på det kommende hold. Så risikerer du ikke, at pladserne er taget, inden du har fået en afgørelse på din ansøgning.

Fra den 1. januar 2024 er det gratis at ansøge om en RKV.

Ved en RKV bliver du vurderet på dine praktiske erfaringer samt din viden og færdigheder, fx hvilket ansvar har du, variation i opgaver, samt selvstændighed i opgaveløsningen.

I en RKV må vi inddrage alle dine kompetencer, dine uddannelser, kurser, frivilligt arbejde etc. Til forskel for en meritvurdering, hvor ansøgningsgrundlaget kun er det formelle faglige (dvs. anden formel uddannelse, hvor du har været til eksamen.)

Det, der vægter højt i en ansøgning, er din evne til at demonstrere, hvordan du anvender din viden, færdigheder og kompetencer inden for det faglige område, du søger RVK til:

 • Hvilken forståelse har du af hvad du kan?
 • Har du lært det du kan via uddannelse, kurser, sidemandsoplæring etc.?
 • Hvor kompleks en opgaveløsning varetager du?
 • Kender du nogle teorier eller teoretikere inden for dit felt?
 • Besidder du et afgrænset sæt færdigheder, er du fx superspecialiseret inden for et område eller arbejder du bredere over flere forskellige typer opgaver?
 • Kan du, udover egne opgaver, assistere andre i deres andres opgaveløsning?
 • Tænker du over hvornår det giver mening at bede om hjælp?
 • Er du nysgerrig på at lære nyt?
 • Hvilke erfaringer har du med at bringe ny viden ind i dine opgaver?
 • Hvilke overvejelser har du i forhold til, hvordan du kommunikerer?
 • Kender du nogle modeller for fx kommunikation?
 • Har du læst nogle bøger eller været til foredrag om det?
 • Formidler du viden i forskellige relationer, fx kollegaer, borgere, elever, pårørende etc.?
 • Tager du ansvar for egen læring?
 • Holder du dig opdateret inden for dit felt?
 • Har du redskaber (praktiske eller teoretiske) til at håndtere, når der sker noget uforudsigeligt?
 • Gør du som du har fået besked på eller er du proaktiv i forhold til at påvirke dine opgaver?

Kompetencer – det at være kompetent – handler om ansvar og selvstændighed, men også om samarbejde og at tage ansvar for andre. Det handler desuden om evnen til at håndtere både det forudsigelige og det uforudsigelige.

Færdigheder er det, du kan.

Færdigheder kan fx være praktiske, kognitive eller kommunikative. Det handler fx om at vide hvilken opgaveløsning, færdigheden skal anvendes til.

Teoretiske viden er det, du ved om teorier, begreber og modeller inden for et fagområde.

Udtalelser fra fx din leder indgår i dokumentationen af, hvordan du løser dine opgaver.

Nej, du er ikke garanteret en godkendt RKV, selvom du har arbejdet inden for et felt i over 10 år.

Mængden af erfaring siger ikke noget om, hvordan du løser dine opgaver – og det siger heller ikke noget om, hvor mange forskellige opgaver du løser og hvilken kompleksitet opgaverne har.

Et CV til en realkompetencevurdering er ikke det samme som et CV til en jobansøgning.

Udover basisoplysninger om din uddannelse og ansættelser, er det en hjælp, hvis du inkluderer stikord på de typer af opgaver, du har løst i dine ansættelser. Varighed og omfang af ansættelser er vigtige for at vise, hvor længe du har været ansat på de forskellige arbejdspladser og hvor mange timer om ugen.

Når du søger i nemStudie, har du mulighed for at udfylde nogle kort, der samles til et slags CV.

Screeningen er begyndelsen på din ansøgningsproces.

Her vurderer vi om, der er grundlag for at fortsætte med den egentlige ansøgning. Du kan få en godkendelse eller et afslag på din screening.

Hvis du får afslag, vejleder vi dig også i, hvordan du kommer videre.

Nej, en realkompetencevurdering er ikke en eksamen.

Det er en dialog mellem dig og institutionen, der skal tydeliggøre din viden, kompetencer og færdigheder. Som institution arbejder vi for at få et solidt grundlag for at kunne vurdere din ansøgning. Vi efterspørger derfor ofte flere oplysninger for at kunne træffe den rette afgørelse.

Sagsbehandlingstiden for en realkompetencevurdering er fire til seks uger.

Du kan selv påvirke tiden i forhold til processen ved at være aktiv, når vi efterspørger yderligere.

Hvis du ikke overholder fristen, tager sagen længere tid end de fire-seks uger.

Sagsbehandlingen bliver hurtigere og bedre, jo grundigere din ansøgning er.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du planlægge et opkald med en af vores konsulenter:

Kontakt

Videreuddannelsen

Københavns Professionshøjskole (KP)

+45 72 48 75 40

Se telefontider