Gå til indhold

Hvad lægger Københavns Professionshøjskole vægt på i behandling af ansøgninger om realkompetencevurdering

En realkompetencevurdering er din mulighed for at vise os, at du har opnået viden (det du ved og forstår), samt færdigheder (det du kan og gør) og kompetencer (den måde du anvender din viden og færdigheder på) en anden måde end ved formel, kompetencegivende uddannelse (formel, kompetencegivende uddannelse er i denne sammenhæng uddannelse udbudt under fx Børne – og Undervisningsministeriet, Uddannelses- og forskningsministeriet eller uddannelser udbudt af tilsvarende udenlandske myndighed.

Når vi behandler din ansøgning om realkompetencevurdering, vurderer vi dine samlede kompetencer og træffer en afgørelse. I ansøgningsprocessen undersøger vi desuden kompleksiteten af, hvordan du løser dine arbejdsopgaver. Det er din opgave at synliggøre sammenhængen i hvordan du løser dine opgaver og på hvilken måde, det har udviklet dine kompetencer.

I forhold til dokumentation fokuserer vi på relevans, indhold/læringsmål, længde, niveau, kursusudbyder, evaluering/opgave/afprøvning. Dvs. alt hvad der har bidraget til at udvikle de kompetencer, som du løser dine opgaver med i dit professionelle liv samt opgaver fra fx frivilligt arbejde, bestyrelsesarbejde etc.

Det, der vægter højt i en ansøgning, er din evne til at koble din praktiske erfaring og dit teoretiske grundlag, i forhold til det du søger. Jo tydeligere og mere præcis din ansøgning er, jo mere enkel bliver sagsbehandlingsprocessen.

Metoder til vurdering af realkompetence vil f.eks. typisk være:

 • Det udfyldte ansøgningsskema
 • Samtale/interview, hvor vi stiller opklarende spørgsmål
 • Opgaver, der afdækker niveauet for din viden indenfor det område du søger ind på
 • Andet

Ovenstående metoder skal hjælpe dig til at vise os, hvordan og med hvilken selvstændighed du løser dine arbejdsopgaver i dit professionelle liv samt i fx frivilligt arbejde, bestyrelsesarbejde etc.

Understøttende dokumentation kan f.eks. være:

 • Ansættelseskontrakter
 • Eksamensbeviser
 • Kursusbeviser
 • Projektbeskrivelser/eksamensopgaver
 • Alt muligt andet

At dokumentationen er understøttende betyder, at det er fakta, der bekræfter din ansøgning. En ansættelseskontrakt fortæller os, at du har været ansat, men ikke hvordan du har løst dine arbejdsopgaver.

Du skal vide, at:

 • En realkompetencevurdering er en form for samarbejde mellem dig som ansøger og Københavns Professionshøjskole
 • Vi stiller spørgsmål og definerer krav således, at du får mulighed for at skabe den bedst mulige ansøgning
 • I alle processer om realkompetencevurdering indgår et ansøgningsskema, men processen slutter ikke nødvendigvis, når du har afleveret et udfyldt ansøgningsskema. Skemaet kan være udgangspunktet for en dialog, hvor vi stiller spørgsmål og du har mulighed for at uddybe det du har fremsend
 • En ansøgning om realkompetencevurdering er ikke det samme som en jobansøgning og det er ikke en eksamen

En realkompetencevurdering i forhold til adgangsbevis og kompetencebeviser består af to faser: 1) Screeningsfase (med en afgørelse) og 2) Ansøgningsfase (med den endelige afgørelse)

Screeningsfasen:

 • Vi vurderer pba dit CV, om der er tyngde nok i dine samlede erfaringer til at danne grundlag for at gå videre med en ansøgning om realkompetencevurdering
 • Muligvis beder vi om yderligere dokumentation, for at sikre en grundig sagsbehandling.
 • Hvis du får et afslag på din screeningsansøgning, vil du få yderligere vejledning relateret til dine muligheder.

Ansøgningsfasen

 • Hvis vi godkender screeningsansøgningen, beder vi dig udfylde et ansøgningsskema, som skal understøttes af dokumentation i form af kursusbeviser, eksamensbeviser, udtalelser, beskrivelse af evt. fritidsinteresser/frivilligt arbejde/bestyrelsesarbejde etc.
 • Vi afdækker kompetencer, som du kan opnå i mange sammenhænge. Du skal derfor ikke vurdere, hvad der er relevant, men give os så bredt et grundlag som muligt at vurdere på. Vi oplever ofte, at ansøgere undlader at fremsende fx kursusbeviser, fordi de ikke synes det er relevant i forhold til den uddannelse, der søges til.
 • I sagsbehandlingen vægter vi din udfyldelse af ansøgningsskemaet højt og vurderer din evne til at koble din praktiske erfaring og din teoretiske indsigt, i forhold til det du søger.

Uddannelsesbevis:

Når man søger om et uddannelsesbevis (rettet mod en hel uddannelse) er der også en screenings og en ansøgningsfase. Processen er meget omfattende og i høj grad individuelt planlagt.

Fasen med kortlægning af dine kompetencer tager længere tid. En ansøgning om screening vil altid blive fulgt op med en online samtale inden vi vurderer screeningsgrundlaget.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Betina Hocke på 51 38 03 26 eller mail beho@kp.dk