Gå til indhold

6-årsreglen

Søg om dispensation fra 6-årsreglen for akademi- og diplomuddannelser.

6-årsreglen betyder, hvis du er startet på en akademi- eller diplomuddannelse, skal den være afsluttet senest 6 år efter, at du er begyndt på uddannelsen.

Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra dette jævnfør gældende bekendtgørelse.

Ansøgning om dispensation

Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra 6-årsreglen.

Du kan tidligst søge om dispensation efter dit 5. studieår – forudsat, at der reelt ikke længere er mulighed for, at du kan gennemføre inden for de 6 år.

I vurderingen indgår om en evt. dispensation kan imødekommes uden, at uddannelsens aktualitet og kvalitet forringes, samt om der er tale om usædvanlige og uforudsete omstændigheder, der er uden for din kontrol.

Eksempler på omstændigheder, der kan begrunde en dispensation kan være sygdom, ulykke, barsel eller dødsfald.

Det er gratis at søge om dispensation fra 6 års reglen, og du skal forvente en sagsbehandling på ca. 4 uger fra vi har modtaget din ansøgning. Bemærk dog, at der i forbindelse med helligdage og ferier kan være længere sagsbehandlingstid.

Når du har søgt dispensation

Din ansøgning vil blive behandlet af KP, og du vil efterfølgende modtage et afgørelsesbrev pr. mail.