Gå til indhold

Simulation i undervisningen

I vores virkelighedstro omgivelser træner studerende fra Københavns Professionshøjskoles grunduddannelser deres professionsfaglige færdigheder.

Husets simulationsmiljøer giver studerende – der uddanner sig til eksempelvis fysioterapeuter, sygeplejersker, ergoterapeuter eller socialrådgivere – de bedste muligheder for at træne, øve og udvikle deres færdigheder.

Det kan fx være:

  • måling af lungefunktion
  • anlæggelse af venekateter
    eller
  • samtaletræning med borgere

I simulationsbaseret undervisning anvendes forskellige former for autentiske iscenesættelser af praktiske scenarier. Her træner de studerende i at koble teori og praksis, så de er forberedte til den virkelighed, de møder i den kliniske virkelighed – efter endt uddannelse eller i deres praktikophold.

Ud i praksis

Når KP’s undervisere og studerende træder ind i huset, træder de samtidig ’ud i praksis’. Huset rummer nemlig mange af de teknologier, som de studerende møder, når de er færdige med deres uddannelse.

På hospitalsafsnittet anvendes nogle gange fantomer, og i andre sammenhænge er det de studerende, som agerer borgere/patienter. I nogle scenarier anvendes dragter, som simulerer old-age, hemiparese og bariatri (overvægt).

Dragterne giver en realistisk simulation af disse somatiske tilstande – og de studerende får en kropslig læring fremfor udelukkende en teoretisk forståelse.

Simulation af hospital på praksis- og innovationshuset

Etiske hensyn i simulationsundervisning

  • Fantomerne simulerer borgere/patienter. For at komme tættest på virkeligheden behandles alle fantomer som levende mennesker.
  • Simulationsdragterne er ikke bare kostumer, men simulerer en virkelighed, som nogle mennesker lever under; alderdom, hemiparese, KOL og overvægt. Derfor skal dragterne bæres og behandles med respekt.
  • Ved hjælp af videooptagelser af forskellige scenarier kan scenarierne og handlemåder tales igennem. Det er et meget brugbart redskab i undervisningen til den debriefing, som mange undervisere udfører med de studerende efter selve simulationen.
  • Alle videooptagelser er kun til de studerendes egen brug i undervisningen og slettes efter brug.