Gå til indhold

Individuel kompetencevurdering (IKV)

En individuel kompetencevurdering (IKV) er en vurdering af, om din viden og kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen.

Hvad er en individuel kompetencevurdering (IKV)?

En individuel kompetencevurdering (IKV) er en ansøgning om særlig tilladelse, hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen eller har gennemført en adgangsgivende uddannelse til den videregående uddannelse, du søger ind på.

Vurderingen bedømmer, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen — og derved gøre dig adgangsberettiget på den uddannelse, du er søgt ind på.

Hvis du får en positiv individuel kompetencevurdering, gælder den kun for den pågældende uddannelse. Hvis du søger om optagelse på mere end én uddannelse og ved flere institutioner, skal du derfor søge IKV til hver af disse.

Hvis vi imødekommer din ansøgning om IKV, vil du blive prøvet i kvote 2 og få endeligt svar om optagelse d. 26. juli 2024 sammen med de øvrige ansøgere til den pågældende uddannelse.

Sådan søger du om IKV

Ansøg via www.optagelse.dk inden d. 15. marts kl. 12.00 og angiv, at du søger optagelse med særlig tilladelse.

Skriv og vedhæft 1-sides ansøgning.

I ansøgningen beskriver du din motivation for uddannelsen. Her uddyber og redegør du for:

  • Hvilke erfaringer/kompetencer du har
  • Hvordan de kan sidestilles med de formelle adgangskrav

Du kan hente inspiration på www.minkompetencemappe.dk og evt. uploade den udfyldte kompetencemappe som pdf-dokument til din ansøgning.

Vedhæft dokumentation for din uddannelseserfaring, arbejdserfaring, kurser, fag, m.v., der understøtter de faglige kompetencer, du har beskrevet i din ansøgning.

Bemærk: du skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav til uddannelsen eller dokumentere, at du er tilmeldt fagene og forventer at bestå inden studiestart.

Følg de øvrige retningslinjer for kvote 2-ansøgere.

Kontakt

Optagelsen

Københavns Professionshøjskole

+45 72 48 75 41

Se telefontider