Gå til indhold

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om støtte til at gennemføre din uddannelse på KP.

Du kan søge om specialpædagogisk støtte (SPS), hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

SPS er et tilbud til studerende med en funktionsnedsættelse, der skal sikre, at du kan uddanne dig på lige fod med andre.

Som ny studerende opfordrer vi dig til at kontakte en studie- og karrierevejleder, så snart du er blevet optaget på uddannelsen – eller er blevet opmærksom på, at du har brug for støtte.

Hvad kan jeg få af støtte?

Du kan fx få:

 • Støttetimer ved faglig støttelærer (underviser på uddannelsen)
 • Studiementor (ofte en medstuderende eller hos ekstern samarbejdspartner)
 • Studiestøttetimer hos KVUC og studiematerialer (hvis du er ordblind)
 • Forlænget tid til udvalgte prøver

Du kan læs mere om støttemuligheder hos Børne- og Undervisningsministeriets Kontor for Specialpædagogisk Støtte:

Kan jeg få SPS?

For at kunne modtage specialpædagogisk støtte, skal du opfylde nogle kriterier:

 1. Fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

  Du skal have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelseeller tilsvarende svære vanskeligheder, der gør det svært for dig at gennemføre uddannelsen på lige fod med andre studerende

 2. Studieaktiv

  Du skal være tilmeldt en af vores uddannelser – og være studieaktiv

Hvad er en funktionsnedsættelse?

Ordet ‘funktionsnedsættelse’ dækker over et tab eller nedsættelse af en kropslig eller mental funktion.

En funktionsnedsættelse kan fx være:

Sådan søger du SPS

For studerende

En ansøgning om specialpædagogisk støtte (SPS) har en behandlingstid på 4-6 uger.

Som ny studerende anbefaler vi, at du søger efter, du er blevet optaget og har fået dit studienummer – gerne inden studiestart.

Når du er optaget, skal du søge om SPS via KPs interne platform, Basen. Læs mere på KP Intra om, hvordan du som studerende søger om SPS:

Ved sommer og vinterstart holder vi desuden løbende infomøder for nye studerende om SPS, hvor du også kan få hjælp til at søge. Hold øje i dit studiestartmateriale og på vores IT-platforme.

For ansøgere

Hvis du er ansøger – men endnu ikke kommet ind på en af vores uddannelser – anbefaler vi, at du skriver eller ringer til Studie- og Karrierevejledningen, så du kan tale med en vejleder om:

 • Dine støttemuligheder, inden du søger
 • Hjælp til din SPS-ansøgning

Regelgrundlag for SPS

Kontakt

Studievejledningen

Københavns Professionshøjskole (KP)

+45 72 48 75 46

Telefontider

se telefontider