Gå til indhold

Tidligere optaget på uddannelsen?

Har du tidligere gået på en uddannelse, som du gerne vil begynde på igen? Så skal du søge enten genoptagelse eller genindskrivning.

Hvis du søger om at blive optaget på en uddannelse, du tidligere har gået på – enten på KP eller en anden uddannelsesinstitution – kan du søge om genoptagelse eller genindskrivning:

Processen for at søge ind igen er anderledes fra din første optagelsesproces.

OBS: På grund af 5-månedersreglen, kan du tidligst blive genoptaget eller genindskrevet på samme uddannelse fem måneder efter, at du udmeldte dig, eller blev udmeldt af institutionen/KP.

Genoptagelse

Hvis du tidligere har været indskrevet på uddannelsen, enten på KP eller en anden uddannelsesinstitution  men ikke har bestået første studieår – skal du søge om genoptagelse gennem Den Koordinerede Tilmelding via www.optagelse.dk.

Ansøgningsfristen for at søge genoptagelse er d. 15. marts kl. 12.00.

Du skal i din ansøgning oplyse, at du tidligere har været optaget på uddannelsen samt dokumentere evt. beståede dele af uddannelsen ved en studiejournal fra uddannelsesstedet.

Du skal opfylde de gældende adgangskrav til uddannelsen og i øvrigt følge de generelle retningslinjer for ansøgning.

Dispensation

Hvis du i forbindelse med din tidligere optagelse på uddannelsen har opbrugt prøveforsøg til en eksamen, skal du søge dispensation.

Din dispensationsansøgning skal uploades som bilag til din ansøgning i www.optagelse.dk.

Du modtager svar på din ansøgning d. 26. juli 2024.

Genindskrivning

Hvis du tidligere har været indskrevet på uddannelsen – og har bestået, hvad der minimum svarer til første studieår – skal du søge om genindskrivning via vores online formular.

Du skal vedhæfte relevant dokumentation for evt. beståede dele af uddannelsen ved en studiejournal fra uddannelsesstedet.

Bemærk: du skal opfylde de gældende adgangskrav til uddannelsen.

Dispensation

Hvis du i forbindelse med din tidligere optagelse på uddannelsen har opbrugt prøveforsøg til en eksamen, skal du søge dispensation.

Din dispensationsansøgning skal vedhæftes som bilag i ansøgningsformularen.

Ansøgningsfrister for genindskrivning

 • 1. maj for indskrivning til efterårssemesteret
 • 1. november for indskrivning til forårssemesteret

Efter fristerne behandler vi din ansøgning.

Du kan forvente svar hurtigst muligt herefter – dog ikke tidligere end 14 dage efter fristerne. I nogle tilfælde kan vi først give svar få uger før studiestart.

Du modtager svar på ansøgningen i din postkasse til Digital Post.

Når du søger genindskrivning

 1. Ny studieordning?

  Der kan være forskel på din tidligere og den nuværende studieordning.

  Før du søger genindskrivning/genoptagelse er det derfor en god idé at orientere dig om uddannelsens nuværende opbygning – og om den har ændret sig siden sidst.

 2. Uhensigtsmæssigt studieforløb

  Er du ok med, at genindskrivning eller genoptagelse kan give dig et lidt uhensigtsmæssigt studieforløb?

  Du kan fx opleve at komme på hold, hvor undervisningen har været i gang i en periode. Vi forventer derfor, at du yder en stor selvstændig indsats for at samle stoffet op, hvis du begynder senere end de øvrige studerende.

 3. Undervisning på to årgange

  Det kan være nødvendigt for dig at deltage i undervisning på to årgange samtidig.

  Undervisning på to årgange har også den ulempe, at dine praktikperiode ligger forskudt. Praktikperioderne vil derfor ikke nødvendigvis passe med et hold, hvor du følger undervisning – og du kan komme til at gå glip af en del af undervisningen.

Studerer du i et andet nordisk land?

Studerer du på en tilsvarende uddannelse i et andet nordisk land?

Hvis du søger indskrivning på Københavns Professionshøjskole, skal du søge via Den Koordinerede Tilmelding (KOT) på www.optagelse.dk inden d. 15. marts.

Hvis du bliver optaget på uddannelsen, udfører vi en meritvurdering af din uddannelse og godskriver den del, som svarer til den danske uddannelse.

Regelgrundlag

Regler og lovgivning for genindskrivning og genoptagelse er beskrevet i ‘Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser’.

Kontakt

Optagelsen

Københavns Professionshøjskole

+45 72 48 75 41

Se telefontider

Studievejledningen

Københavns Professionshøjskole

+45 72 48 75 46

Se telefontider

Lena Walsh

Studieadm. koordinator

+45 41 89 88 74