Gå til indhold

Dispensation

Har du en kandidatuddannelse; har du tidligere været optaget på samme uddannelse eller har særlige forhold påvirket dit gennemsnit negativt fra gymnasiet? Så kan du søge dispensation.

Du kan søge dispensation, hvis:

  • Du i forvejen har en kandidatuddannelse (kandidatreglen)
  • Du har tidligere været optaget på studiet
  • Hvis udsædvanlige forhold har påvirket dit gymnasiale gennemsnit negativt

Hvorvidt du kan få dispensation afhænger af årsagen, du angiver i din ansøgning, samt den dokumentation du vedlægger til ansøgningen.

Hvornår kan jeg søge dispensation?

Hvis du i forvejen har afsluttet en kandidatuddannelse (dansk eller udenlandsk) er du omfattet af kandidatreglen.

Reglen siger, at hvis du har en kandidatuddannelse, kan du – i udgangspunktet – kun blive optaget på en ny uddannelse, hvis der er ledige pladser på den søgte uddannelse.

Du har mulighed for at søge dispensation fra kandidatreglen.

Du kan søge dispensation, hvis usædvanlige forhold i din studietid har påvirket dit gymnasiale karaktergennemsnit negativt.

Det kunne fx være:

  • Alvorlig sygdom
  • Trafikuheld
  • Dødsfald hos nærmeste pårørende

Du skal medsende dokumentation (såsom lægeudtalelser) for de forhold, du begrunder din ansøgning med samt evt. en udtalelse fra din skole, der bekræfter, hvordan disse forhold har påvirket dine opnåede resultater.

Hvis du tidligere har været optaget på den søgte uddannelse (enten ved KP eller en anden institution), og har opbrugt prøveforsøg, kan du søge dispensation på baggrund af opbrugte prøveforsøg.

Hvordan søger jeg dispensation?

For at søge dispensation i forbindelse med din ansøgning om optagelse på KP, skal du udfylde det følgende dispensationsskema.

Når du sender din ansøgning via optagelse.dk, skal du vedhæfte skemaet samt relevant dokumentation til din ansøgning.

Kontakt

Optagelsen

Københavns Professionshøjskole

+45 72 48 75 41

Se telefontider