Gå til indhold

Kandidatreglen

Når du er omfattet af kandidatreglen, kan du optages på videregående uddannelser med ledige studiepladser.

Hvad er kandidatreglen?

Kandidatreglen betyder, at du – hvis du i forvejen har gennemført en kandidatuddannelse – kun kan blive optaget på videregående uddannelser, der har ledige studiepladser.

Reglen eksisterer for at sikre, at personer med længere videregående uddannelser ikke optager en plads på en uddannelse, der kunne være gået til en ansøger uden en kandidatuddannelse.

Alle, der har gennemført en dansk eller udenlandsk kandidatuddannelse, er omfattet af reglen.

OBS: Du kan ikke søge standby-plads, når du har gennemført en kandidatuddannelse.

Kan jeg søge optagelse, når jeg har en kandidat?

Ja, du kan godt ansøge om optagelse på alle videregående uddannelser på Københavns Professionshøjskole, når du har en kandidat.

Du kan dog kun blive optaget, hvis der er en ledig studieplads på uddannelsen.

Du skal søge via optagelse.dk ligesom andre ansøgere – enten i kvote 1 eller kvote 2. Ledige studiepladser annonceres den 28. juli hvert år (undtaget er 2024, hvor datoen er 26. juli). Du kan ikke vide om, der er ledige studiepladser på en uddannelse på forhånd.

Ledige studiepladser efter 26. juli

Med en kandidatuddannelse kan du søge ledige studiepladser på lige fod med øvrige ansøgere. Hvis du gør det, vil du ikke blive omfattet af kandidatreglen. Du søger via NemStudie ligesom alle andre ansøgere.

Du kan ikke søge ledige standby-pladser, når du har gennemført en kandidatuddannelse.

Har du udenlandsk videregående uddannelse?

Du er også omfattet af kandidatreglen, hvis du har en udenlandsk uddannelse, der i niveau svarer til en dansk kandidatuddannelse.

Hvis du er i tvivl, om din udenlandske uddannelse svarer til en dansk kandidatuddannelse, kan du få foretaget en vurdering hos Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Vurderingen skal vedhæftes din ansøgning.

Dispensation for kandidatreglen

På Københavns Professionshøjskole kan du få dispensation fra kandidatreglen, hvis du kan dokumentere, at du pga. usædvanlige forhold ikke længere kan gøre brug af din kandidatuddannelse på arbejdsmarkedet.

De usædvanlige forhold skal i vid udstrækning forhindre ansøgeren i at bruge uddannelsen på arbejdsmarkedet.

Vi vurderer dine erhvervsmuligheder, og tager stilling til om vi mener at dine muligheder for at bruge dine uddannelseskvalifikationer på arbejdsmarkedet er udtømte. Mange kandidatuddannelser giver kvalifikationer og kompetencer, der er så generelle, at de kan bruges i mange forskellige jobs.

Arbejdsløshed eller ønske om skift af karrierespor kan ikke anvendes som begrundelse for dispensation.

Københavns Professionshøjskole vurderer usædvanlige forhold ud fra følgende kriterier:

  • Dokumenteret sygdom eller en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, som gør, at du ikke længere kan gøre brug af din uddannelse på arbejdsmarkedet.
  • Hvis de dele af arbejdsmarkedet, som kandidatuddannelsen er rettet imod, ikke længere findes eller er ændret i en sådan grad, at uddannelsen ikke længere kan vurderes at give adgang til det danske arbejdsmarked. Det er KP’s vurdering, at en uddannelse ikke er forældet, hvis den har ændret navn, studieordning eller lignende mindre ændringer.

Er der andre usædvanlige forhold, som gør sig gældende, vurderes disse også.

Dokumentation og frist

Du skal vedlægge ansøgning om dispensation for kandidatreglen til din ansøgning, når du søger om optagelse. Du skal vedlægge relevant dokumentation.

Imødekommes din dispensationsansøgning indgår din ansøgning på lige fod med andre kvalificerede ansøgere. Imødekommes din ansøgning ikke, vil du kun blive tilbudt en studieplads, hvis der er ledige pladser på uddannelsen.

Du skal ansøge inden 15. marts kl. 12.00.

Kontakt

Optagelsen

Københavns Professionshøjskole

+45 72 48 75 41

Se telefontider