Gå til indhold

Optagelsesprøve for tegnsprogs- og skrivetolk

Hvornår er der optagelsesprøver?

Optagelsesprøver og samtaler i 2024 forventes afholdt i uge 17-18. Når du har ansøgt, vil du efter et par dage modtage en mail med et link til vores bookingsystem ucsamtalebooking.dk, hvor du skal booke tid til optagelsesprøve og samtale.

Hvordan foregår prøven?

Optagelsesprøven består af forberedelse på egen hånd og en online samtale med afsæt i de forberedte aktiviteter.
Senest dagen før din samtale får du tilsendt en mail med materiale og vejledning til din forberedelse og derudover vil du pr. mail modtage et mødeindkald med et link, som du skal bruge til login til samtalen.

Før samtalen

Du skal følge vejledningerne og forberede dig på alle tre faser:

 • Skriveøvelse (inkl. videofil)
 • Faglig tekst
 • Case

På dagen for samtalen

 1. Du kan evt. på forhånd tjekke om det tilsendte link fungerer (selvom du selvfølgelig først lukkes ind i selve mødet på dit mødetidspunkt, du vil starte med at være i et ”venteværelse”). Du skal sikre at både lyd og video virker.
 2. Du skal have eventuelle noter fra din forberedelse klar.
 3. Du logger via det tilsendte link ind i venteværelse til onlinemødet.
 4. Inden samtalen starter, bliver du bedt om at vise billedlegitimation frem på skærmen (pas, kørekort eller andet), så vi sikrer os, at du er den rette person.
 5. Til sidst gennemføres samtalen (ca. 30 min), hvor alle de forberedte emner drøftes og der spørges også til din motivation for at søge ind på uddannelsen.

Efter samtalen

Du vil inden d. 5. juli modtage besked i www.nemstudie.dk om du er vurderet optagelsesberettiget. Hvis du har søgt ledige pladser i efteroptaget, vil du modtage svar på, om du er optagelsesberettiget hurtigst muligt efter samtalen.

Her kan du læse mere om hvordan forløbet vil være:

Refleksioner over skriveøvelsen er udgangspunktet for første del af samtalen.

Det er ikke muligt at deltage i samtale uden at have gennemført følgende skriveøvelse først.

 • Selve øvelsen varer max. 10 min. og foregår ved at du på computer nedskriver lydsiden af et videoklip. (Forventet forberedelsestid til denne øvelse er ca. 20 minutter i alt).
 • Du skal forberede dig ved at gennemføre skriveøvelsen som beskrevet i vejledningen.
 • I samtalen skal du først angive, hvor mange anslag du havde i skriveøvelsen, og derefter fortælle, hvilke overvejelser du har gjort dig efter at have gennemført skriveøvelsen.

Behandling af en faglig tekst danner afsæt for næste del af samtalen.

Der er fokus på, om du kan læse og forstå en faglig tekst, fordi det er centralt på uddannelsen og i tolkeprofessionen. Du skal demonstrere, at du kan skabe dig et overblik over tekstens indhold og forholde dig sagligt til det læste, og at du kan forholde dig reflekteret til indholdet.

I samtalen skal du kunne præsentere dine pointer hensigtsmæssigt og præcist.
(Forventet forberedelsestid 15 minutter).

I sidste del af samtalen er der fokus på de etiske overvejelser du gør dig vedrørende en situation som relaterer til tegnsprogs-og skrivetolkens arbejde.

Udgangspunktet er en case med dilemmaer, der kan opstå når tolken er på arbejde. Du skal læse casen og gøre dig overvejelser om mulige problemstillinger og dilemmaer, så du i samtalen kan gøre rede for dem. (Forventet forberedelsestid 15 minutter).

Der vil desuden blive spurgt til din personlige motivation for at søge ind på uddannelsen.

Hvad bliver jeg målt på i optagelsesprøven?

Du bliver vurderet på forskellige parametre:

 • Faglig tekstforståelse
 • Refleksion
 • Motivation
 • Kommunikation
 • Etisk formåen

Hvad skal jeg medbringe?

Det er vigtigt, at du medbringer billedlegitimation. Det skal du bruge til at blive registreret.

Derudover kan du bruge egne noter fra forberedelsen.

Hvor lang tid varer optagelsesprøven?

Samtalen, der foregår online, varer 30 minutter.

Hvornår får jeg svar?

Du får ikke særskilt besked om resultatet af selve optagelsesprøven. Endeligt svar om optagelse meddeles den 26. juli i www.nemstudie.dk

Hvis du efter optagelsesprøven ikke vurderes optagelsesberettiget vil du modtage besked om dette inden 5. juli.

Hvis du har søgt ledige pladser i efteroptaget, vil du modtage svar hurtigst muligt efter din optagelsesprøve og samtale.

Stadig brug for hjælp?

Få svar på dine spørgsmål om ansøgningsfrister, adgangskrav, optagelse, SU, studiestart m.m.