Gå til indhold
Voksne mennesker i et undervisningslokale

Forskning fra KP i undervisningen

På KP er forskning og undervisning knyttet tæt sammen. Her offentliggør vi løbende undervisningsmateriale, som kan bruges af alle.

Eksempler på undervisningsmaterialer

Med udgangspunkt i en film om livet på plejehjem tager læringsmaterialet fat om de problemstillinger, der opstår i demensomsorgen.

Undervisningsmateriale til pædagog- og læreruddannelserne, som er produceret ifm. KP’s forsknings- og udviklingsprojekter.

Undervisningsforløb om entreprenørskab og innovation i fagene pædagogik, billedkunst, dansk og musik.

Programmets overordnede mål er at få en øget indsigt i de tosprogede elevers læse- og skrivetilegnelse og at udvikle læse- og skrivepædagogikken, så den i højere grad sikrer de tosprogede elevers skriftsproglige udvikling og deres muligheder for at klare sig videre i uddannelsessystemet.

I 8 korte film kan du se, hvordan man som underviser bruger innovation og entreprenørskab i den faglige undervisning til gavn for alle, og i folkeskolen også med fokus på de mest usikre og udsatte elever.