Gå til indhold
" "

Forskere vil lade ældre stofbrugere komme til orde

De er for unge og udsatte til at komme på plejehjem og for gamle og plejekrævende til at være på et herberg. Men hvad skal den stadig større gruppe af ældre stofbrugere i Danmark så? Nu skal forskere fra Københavns Professionshøjskole undersøge ældre stofbrugeres hverdagsliv i et projekt støttet af Fonden Ensomme Gamles Værn.

Det er et relativt nyt fænomen i Danmark, at der overhovedet findes en generation af ældre stofbrugere. Dels kom stofmiljøet først til landet i 1960’erne, og dels er det et miljø, der korter af leveårene. Men i disse år er antallet af ældre stofbrugere stigende.

”Fænomenet ældre stofbrugere er udtryk for en velfærdsstat, der passer godt på sine svageste. Men det er også en gruppe, som falder ned mellem de tilbud, der ellers er målrettet udsatte mennesker. De ældre stofbrugere har mange problemer, som både kan være deres stofbrug og sociale problemer, og så er mange fysisk svækkede på en måde, som gør at de er plejekrævende. Men de passer ikke ind på de almindelige plejehjem. Dels er de måske kun mellem 50 og 60 år og føler sig for unge til at være på plejehjem, og dels passer de også dårligt ind både socialt og med deres stofbrug. Og fordi der ikke er en hylde til dem i det normale velfærdssystem, ender de ofte på herberg for hjemløse, som er de steder, hvor døren er åben for alle,” fortæller Kristian Fahnøe, der er lektor og forsker på socialrådgiveruddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

Sammen med sin forskerkollega Mette Kronbæk skal i han i det kommende år møde både medarbejdere og ældre stofbrugere på et herberg i København og et på Lolland.

Miljøet på et herberg er hårdt, og personalet har ofte hverken ressourcer eller kompetencer til at varetage plejeopgaver som fx personlig hygiejne. Herbergerne er heller ikke indrettet til folk med gangbesvær. Men alternativet til at komme på herberg er at ligge og dø på gader og stræder.
, Lektor og forsker på socialrådgiveruddannelsen, Københavns Professionshøjskole

Værdigt liv på kanten

Der findes i dag kun få botilbud, der matcher de ældre stofbrugeres livssituation, og ventetiden til dem er lang. Derfor er det et ret presserende behov for at udvikle flere tilbud, og dem ønsker forskerne at give input til, fortæller Kristian Fahnøe.

”Med vores forskning vil vi gerne give en stemme til de ældre stofbrugere og forsøge at skitsere, hvad der er et værdigt ældreliv for dem. Det er måske den gruppe, som lever mest på kanten af det normale samfund, og de kommer sjældent til orde. Typisk er det middelklasseældres liv og ønsker, der fylder noget i forskningen og indretningen af tilbud til ældre. Når vi i professionerne, fx som socialrådgivere, møder de ældre stofbrugere, møder vi dem også med en forståelse af ældrelivet, som stammer fra den brede middelklasse.”

Trækker sig fra misbrugsmiljøer

Den manglende indsigt i de ældre stofbrugeres hverdagsliv betyder blandt andet, at det hovedsageligt er sundhedsfaglige spørgsmål, de ældre stofbrugere bliver mødt med fra de professionelle omkring dem. Der bliver måske ikke taget højde for deres sociale netværk, fordi det ligger uden for det formelle system.

”I de miljøer de ældre stofbrugere færdes i, har det en særlig betydning at være fysisk stærk for at kunne forsvare sig. Derfor er du meget sårbar med en svækket fysik i de miljøer. Vi ved fra forskning, vi har lavet tidligere, at stofbrugere med alderen nemt trækker sig fra de fællesskaber, de har indgået i før, fordi det bliver for hårdt og for voldsomt. Derfor er ensomhed et meget udbredt problem blandt ældre stofbrugere,” fortæller Kristian Fahnøe.

Projektet kommer til at strække sig over et år, hvor forskerne besøger de to herberg.

Ambitionen med projektet er at skabe viden, der både kan øge opmærksomheden om de ældre stofbrugere på professionsuddannelserne og danne afsæt for en dialog med praksis om udvikling af tilbud til målgruppe.

”I det hele taget handler det om at give den her gruppe mennesker en stemme,” siger Kristian Fahnøe.

Om projektet

Forskningsprojekt ”Ældre stofbrugeres hverdagsliv på herberg” er støttet af fonden Ensomme Gamles Værn. Forskere fra Københavns Professionshøjskole skal undersøge, hvordan ældre stofbrugere oplever det at bo på herberg.

Projektet belyser derigennem hvordan aldersvækkelse påvirker de ældre stofbrugeres liv, hvilke ønsker og behov de har til støtte og socialt samvær, samt hvilke barrierer der står i vejen for at disse ønsker og behov kan dækkes.

Formålet med projektet er at skabe viden, der kan bidrage til at udvikle tilbud, der understøtter ældre stofbrugerne i en værdig og meningsfuld tilværelse, sådan som de selv definere det.

Kontakt

Kristian Relsted Fahnøe

Lektor

+45 51 63 27 28