Gå til indhold
Teacher in classroom

Læring, dannelse og trivsel i skolen

Hvordan lykkes vi med at skabe en folkeskole, hvor lærerne kan favne diversiteten i en bred elevgruppe og samtidig sikre faglig og social trivsel og udvikling for den enkelte elev?

Det er omdrejningspunktet for forskningen i læring, dannelse og trivsel på institut for Læreruddannelse. Ved at tage udgangspunkt i elevernes dagligdag og lærernes undervisning udvikler vi indsatser i tæt samarbejde med børn og voksne og forsker i, hvornår og hvordan de virker. Det er et spørgsmål om at få praksis ind i teorien – og ikke bare teorien ind i praksis.

Den gode folkeskole og den gode læreruddannelse bliver til med afsæt i viden om, hvad der virker og er meningsfuldt. Vi arbejder både med at udvikle den viden og med at sørge for, at den kommer ud i skolerne, hos lærerne og i samfundet.

Cases

Find en forsker

Kontakt en forsker inden for læring, dannelse og trivsel i skolen.

Kontakt

Bo Nielson

Forskningsleder

+45 51 63 26 40

Michael Duus Andersen

Pressechef

+45 23 44 53 83