Gå til indhold
Voksen- og børnehænder

Pædagogisk forskning i børn, unge og voksne

Hvordan kan pædagogisk arbejde og faglighed være med til give mennesker de bedste rammer for at udvikle sig og deltage i fællesskaber og i hverdagslivet?

Det er et af de spørgsmål, der driver forskningen i pædagogik og pædagogisk praksis på Institut for pædagoguddannelse.

Vi forsker på tværs af almenpædagogik og social- og specialpædagogik med sigte på at forebygge eksklusion, marginalisering og udsathed. Vi sætter fokus på de muligheder pædagogiske løsninger og miljøer giver børn, unge og voksne for trivsel, deltagelse, udvikling og læring.

Vores forskning er både rettet mod den pædagogiske praksis, de organisatoriske rammer og pædagoguddannelsen, hvor forskningen omsættes til viden og kompetencer hos de studerende.

Cases

Find en forsker

Kontakt en forsker inden for pædagogisk forskning i børn, unge og voksne.

Kontakt

Janne Hedegaard Hansen

Forskningsleder

+45 51 63 27 70

Michael Duus Andersen

Pressechef

+45 23 44 53 83