Gå til indhold
" "

Forskning skal sikre god klimaundervisning til fremtidens håndværkere

Der skal mere engagerende klimaundervisning på skemaet hos eleverne på landets erhvervsskoler. For fremtidens elektrikere, mekanikere eller VVS’ere er en del af den bæredygtige omstilling, som klimaet kalder på.

Det er mekanikeren, der reparerer elbilen og VVS’eren, der installerer varmepumpen. Derfor er der også god grund til at rette blikket mod landets erhvervsuddannelser som en del af den grønne omstilling.

Det er netop, hvad forskere fra Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) på Københavns Professionshøjskole gør i den kommende tid ved at undersøge, hvordan erhvervsuddannelserne kan møde eleverne med engagerende klimaundervisning. Studiet er støttet med 1,9 millioner kroner af Villum Fonden.

”Der er mange, der kalder på erhvervsuddannelserne som en del af løsningen på, hvordan Danmark får sat gang i den grønne omstilling, men der er ingen, der har svaret på hvordan – udover at vi i den grad har brug for håndværkere med klimakompetencer,” fortæller Signe Rieland, der er adjunkt på Københavns Professionshøjskole og skal stå for forskningsprojektet, som dels består af et litteraturstudie, hvor den eksisterende internationale og danske forskning afdækkes, og et studie på fire uddannelser i samarbejde med Danske Gymnasier og Erhvervsskoler.

Vi skal undersøge, hvordan man ude på erhvervsskolerne kan understøtte elevernes klimakompetencer pædagogisk og didaktisk. Et af spørgsmålene er, hvordan man underviser i et emne, hvor man ikke nødvendigvis ved, hvad den klimamæssige løsning er. De mekanikere, der blev uddannet for bare nogle år siden, og som nu er lærere på mekanikeruddannelsen, blev jo fx ikke uddannet til at reparere en elbil.
, Adjunkt, Københavns Professionshøjskole

Forskerne skal blandt andet se på, hvilke kompetencer det kalder på hos lærerne for at skabe en undervisning, der engagerer eleverne i den grønne omstilling?

”Og hvordan arbejder de med det ude i virksomhederne? Vi skal samle de gode erfaringer og oplæringsmetoder fra praksis,” fortæller Signe Rieland.

Klimaundervisning i vekselvirkning

Projektet skal også se på erhvervsuddannelsernes vekslen mellem skoleophold og virksomhedsophold – og hvordan den vekslen spiller ind i forhold til klimaundervisning. Med udgangspunkt i de fire uddannelser skal forskerne følge otte uddannelsessteder og otte virksomheder, der arbejder med klimaundervisning.

”Det handler simpelthen om at indsamle erfaringer hos dem, der har lavet klimaundervisning og uddanner til bæredygtig omstilling. Der er mange forskellige termer, så vi skal også afklare, hvad det egentlig er, vi snakker om, når vi snakker klimaundervisning. Vi skal se nærmere på både lærere og elever og de ansvarlige for oplæringen i virksomhederne,” forklarer Signe Rieland.

Ambitionen med projektet er at udvikle en klimadidaktik og pege på nogle særlige pædagogiske og didaktiske greb, som er gode at ty til i klimaundervisningen. De fire uddannelser er ikke endeligt udpeget, men som eksempler på, hvad forskerne skal følge, peger Signe Rieland fx på, hvordan elektrikerelever får et skarpt blik for at bidrage til mindre elforbrug eller hvordan elever i gastronomuddannelsen motiveres til at arbejde med at mindske madspild.

Projektet løber frem til december 2023 og munder ud i et forløb, hvor Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) udvikler en række læringslaboratorier, som skal munde ud i konkrete undervisningsforløb.

Målet er at afslutte i december 23

Fakta – elevengagerende klimaundervisning

Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) sætter i et nyt stort projekt fokus på, hvordan erhvervsskoler og virksomheder kan engagere og klæde eleverne på til at arbejde med den grønne omstilling.  Projektet skal afdække eksisterende forskning og praksiserfaringer fra arbejdet med bæredygtighed og klima i undervisning og oplæring på erhvervsuddannelserne.

Projektet skal desuden i samarbejde med lærere og virksomheder udvikle en didaktisk model for, hvordan de tekniske erhvervsuddannelser fremadrettet kan tilrettelægge undervisning og oplæring, som engagerer eleverne i de klimaudfordringer og -løsninger, som knytter sig til deres respektive fag og erhverv. Villum Fonden har støttet projektet med 1,9 mio. kroner. Projektet afsluttes ved udgangen af 2023.

Hvis du vil vide mere, så kontakt Signe Rieland, sirr@kp.dk