Gå til indhold
Lærerstuderende - teknologiforståelse

Lærerstuderende bliver klædt på til at undervise i teknologi

Teknologiforståelse er kommet på skemaet på læreruddannelsen, hvor det første hold studerende er ved at tilegne sig kompetencer til at undervise kommende generationer i at gå både kritisk og praktisk til mødet med den digitale verden

Tekst: Journalist Maj Juni 

Det nye fag teknologiforståelse har netop slået dørene op for det første hold af lærerstuderende på Københavns Professionshøjskole. Selv om faget endnu ikke er på skoleskemaet i folkeskolen, har 30 kommende lærere valgt at fordybe sig i det et semester. En af dem er Eva Birkholm Rasmussen, og hun har valgt faget til, fordi det gav god mening.

”Det er vigtigt at have en fejlmodighed for øje, når man underviser i teknologi. Mange lærere har en forståelse af, at børnene nok ved mere end de selv gør, og det er også ofte rigtigt – men bare ikke på alle områder, og det, de ved, er kun en fordel i undervisningen. Lærerens opgave er at lave koblingen til omverdenen.”

Processen trumfer resultatet

Eva Birkholm Rasmussen har oplevet, at arbejdet med teknologi handler mere om processer end om facit, og at det er en tilgang til undervisningen, som også eleverne skal vænne sig til. For det kan godt virke som en leg, når de skaber noget med teknologi – og har de så lært noget?

”Eleverne er vant til at arbejde henimod et konkret resultat eller facit, men i den virkelige verden er der en masse procesorienteret arbejde, så det skal de også lære,” siger Eva Birkholm Rasmussen, som oplever, at eleverne hurtigt får øjnene op for, hvad de lærer, når hun forklarer, at de faktisk har arbejdet med computationel tænkning, kodning, tekstforståelse og billede, når de fortolker en tekst fra dansktimen i Minecraft.

Hun håber, teknologiforståelse i fremtiden vil blive et fag i folkeskolen – som det forsøgsvis har været på en række skoler de seneste år.

“Der vil jo med tiden være nogle lærere, som er uddannet i faget teknologiforståelse, som kan lave koblingen mellem den tid, vi lever i, og teknologien, vi omgiver os med, og som vil gøre en indsats for at favne teknologiforståelse som et selvstændigt fag i skolen. Teknologiforståelse handler jo ikke kun om teknik, men også om samfundet, etik og kultur.”

Lærerstuderende - teknologiforståelse

Pionerånd og ny faglighed

Lektor Lise Møller fra Københavns Professionshøjskole er en af underviserne på og kræfterne bag det nye fag, og hun peger på, at de lærerstuderende kan bruge teknologiforståelse som en del af deres professionsfaglighed uanset om faget kommer på skemaet i folkeskolen eller skal trækkes ind i de eksisterende fag.

”Det første hold studerende i teknologiforståelse har en masse pionerånd og er selv med til at skabe faget i en levende og dialogisk faglighed. Mens danskfaget fx har mange hundrede år på bagen, er der her tale om en helt ny faglighed med al den kompleksitet, det medfører. Det er spændende at starte forfra på et helt nyt fag, hvor det vi gør med teknologierne står centralt. Den nye faglighed kan styrke professionsfagligheden grundlæggende og blive en pædagogisk og didaktisk dåseåbner,” fortæller Lise Møller, som også mener, faget giver anledning til at reflektere over nye og andre måder måde at undervise på.

“Her er skoleeleverne ikke passive forbrugere men også myndige medskabere af og med teknologien. Vejen til viden går altså igennem erfaringen,” siger hun.

For selv at gøre sig pædagogiske og didaktiske erfaringer med, hvad det vil sige, har de lærerstuderende, som anslag til et andet og større design bygget deres egen skridttæller. Her er sigtet at blive klogere på, hvor grænsen mellem menneske og teknologi går. Er teknologien en del af os? Eller er den en forlængelse?

”Der er nogle gange en fordom om, at teknologi i sig selv er så spændende, at det automatisk motiverer elever til at sidde og rode med en eller anden digital teknologi. Men det er ikke altid tilfældet. Teknologi er for mange først spændende, når vi som undervisere kan lave en meningsfuld udforskende ramme om den, og sætte den ind i en sammenhæng. Du kan godt stille dig op som lærer og sige, at sociale medier er problematiske, fordi algoritmen er designet til at give dig mere af samme slags indhold, som du i forvejen ser. Problemet er, at det ikke i sig selv skaber myndighed og i værste fald er temmelig umyndiggørende,” siger Lise Møller.

Et af omdrejningspunkterne i det nye fag er derfor at give de kommende lærere både redskaber og refleksioner, de kan bruge i undervisningen.

“Det er et spørgsmål om, hvordan du som lærer sætter dine elever i gang med at lave overraskende og til tider legende undersøgelser af teknologien, så de selv – selvfølgelig understøttet af læreren – kan erfare, reflektere og konkludere i arbejdet med teknologi” siger Lise Møller.

For yderligere oplysninger:

Maj Juni, journalist og kommunikationskonsulent, Københavns Professionshøjskole, mail: maju@kp.dk

Fakta om teknologiforståelse på læreruddannelsen

Københavns Professionshøjskole har fået lov til at oprette teknologiforståelse som et undervisningsfag på læreruddannelsen – som led i en forsøgsordning. Ordningen vil give mulighed for, at to hold årligt i de kommende to år, svarende til ca. 60 studerende pr. år, kan uddannes i faget,

Forsøget med teknologiforståelse er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet og finder sted på Campus Carlsberg i København, hvor der er laboratoriefaciliteter, bl.a. i tilknytning til Future Classroom Lab og Playful Learning.

De første studerende med kompetencer til undervisning i teknologiforståelse forventes at dimittere i sommeren 2024.

Forsøgsordningen med teknologiforståelse som undervisningsfag på læreruddannelsen igangsættes samtidig med, at politikerne på Christiansborg overvejer at indføre ”teknologiforståelse og digital dannelse” som fag i folkeskolen. Indtil nu har 46 folkeskoler været med i et treårigt forsøgsprojekt med teknologiforståelse, og et antal af disse skoler fortsætter med faget.