Gå til indhold

Enkeltfag – tompladsordning

Du har mulighed for at følge enkeltfag på Københavns Professionshøjskoles uddannelser.

Om enkeltfag

Du kan få en plads på vores uddannelser via den såkaldte tompladsordning.
Ordningen er for dig, der vil:

 • supplere din uddannelse
 • lære noget nyt på dit område
 • tage et fag som efteruddannelse

Hvordan kan det gøres?

Du kan tage enkelte fag eller afgrænsede dele af en uddannelse – mulighederne varierer på de enkelte uddannelser.

Undervisningen foregår i dagtimerne og er en del af vores sædvanlige undervisningstilbud. Vi tilrettelægger forløbet individuelt.

Hvordan bliver jeg optaget?

For at blive optaget på enkeltfag skal du opfylde de samme optagelseskrav som almindelige heltidsstuderende. Det vil sige, at du skal have en gymnasial uddannelse, en mellemlang videregående uddannelse eller tilsvarende kvalifikationer, der gør det muligt at følge undervisningen.

Det er en betingelse, at der er en tom plads på det pågældende modul og KP-studerende har fortrinsret.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling for tompladser. Deltagerprisen er 1000 kr. pr. ECTS + et engangsbeløb på 1000 kr. til administration.

Eksamensbevis

Du får et eksamensbevis, hvis du består eksamen i faget.

Sådan ansøger du

Under hver uddannelse herunder er der et link til ansøgningsskemaet. Her skal du angive hvilken uddannelse og hvilket enkeltfag det drejer sig om.

Du kan forvente svar på din ansøgning ultimo juni, hvis du har søgt optagelse til efterårssemestret og primo januar, hvis du har søgt optagelse til forårssemestret.

Enkeltfag: Hvilke moduler/fag kan jeg vælge imellem?

Læs mere om, hvilke moduler/fag du kan vælge på uddannelserne. Her finder du også kontaktoplysninger til de enkelte uddannelser og ansøgningsskema.

Du kan efter nærmere aftale tage enkelte fag og semestre på bioanalytikeruddannelsen.

 • Deltagerpris: 1000 kr. pr. ECTS + et engangsbeløb på 1000 kr. til administration.
 • Aftal nærmere ved at kontakte nedenstående kontaktperson.
 • Udfyld ansøgningsskemaet.

Ansøg

Kontakt

Henrik Hansen

Konstitueret Institutchef

+45 51 63 27 20

Du kan efter nærmere aftale tage enkelte fag og semestre på uddannelsen i Ernæring og Sundhed.

 • Deltagerpris: 1000 kr. pr. ECTS + et engangsbeløb på 1000 kr. til administration.
 • Aftal nærmere ved at kontakte nedenstående kontaktperson.
 • Udfyld ansøgningsskemaet.

Ansøg

Kontakt

Lasse Kristian Suhr

Uddannelsesleder

+45 51 38 05 96

Du kan efter nærmere aftale tage enkelte fag og moduler på katastrofe- og risikomanager.

 • Deltagerpris: 1000 kr. pr. ECTS + et engangsbeløb på 1000 kr. til administration.
 • Aftal nærmere ved at kontakte nedenstående kontaktperson.
 • Udfyld ansøgningsskemaet.

Ansøg

Kontakt

Lars Pagter Zwisler

Uddannelsesleder

+45 51 63 28 10

Du kan efter nærmere aftale tage enkelte fag og semestre på laborantuddannelsen.

 • Deltagerpris: 1000 kr. pr. ECTS + et engangsbeløb på 1000 kr. til administration.
 • Aftal nærmere ved at kontakte nedenstående kontaktperson.
 • Udfyld ansøgningsskemaet.

Ansøg

Kontakt

Louise Kristine Vigsnæs

Uddannelsesleder

+45 51 38 03 22

Du kan efter nærmere aftale tage enkelte fag og semestre på uddannelsen i laboratorieteknologi.

 • Deltagerpris: 1000 kr. pr. ECTS + et engangsbeløb på 1000 kr. til administration.
 • Aftal nærmere ved at kontakte nedenstående kontaktperson.
 • Udfyld ansøgningsskemaet.

Fag

Ansøg

Kontakt

Merete Norsker Bergsøe

Lektor

+45 24 29 63 49

Du kan efter nærmere aftale tage enkelte fag og semestre på radiografuddannelsen.

 • Deltagerpris: 1000 kr. pr. ECTS + et engangsbeløb på 1000 kr. til administration.
 • Aftal nærmere ved at kontakte nedenstående kontaktperson.
 • Udfyld ansøgningsskemaet.

Ansøg

Kontakt

Anne-Mette Briand de Crevecoeur

Uddannelsesleder

+45 51 63 26 10

Målgruppe

Kurset er målrettet eksterne ansøgere, som har en professionsbachelor i sundhed eller en mellemlang videregående sundhedsuddannelse med erhvervserfaring, samt studerende på 7. semester på KP’s sundhedsuddannelser.

Det får du ud af kurset

Kurset er udarbejdet i samarbejde med Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse på Københavns Universitet. På kurset opnår du færdigheder og kompetencer inden for udarbejdelse af forskningsspørgsmål, litteratursøgning, kvalitetsvurdering af forskning samt relevant formidling af forskningsresultater til egen eller tværfaglige professioner. Du må forvente at skulle samarbejde om udarbejdelse af studiemål (forskningsspørgsmål) i grupper og desuden arbejde selvstændigt og intensivt under forløbet.

Formål

Formålet med kurset er at opnå en basal sundhedsvidenskabsteoretisk forståelse og færdigheder, der gør det muligt selvstændigt at formulere kliniske spørgsmål, systematisk søge i sundhedsvidenskabelige databaser og kritisk afrapportere primær, videnskabelig litteratur. Derved kan kursisten i højere grad selvstændigt evidensbasere sin praksis.

Læringsmål

Viden om
 • Sundhedsvidenskabens filosofiske og teoretiske udgangspunkter
 • Valg af studiedesign i sundhedsvidenskab, fordele og ulemper
 • God klinisk praksis
 • Etiske overvejelser og forholdsregler i forskning
Færdigheder i
 • At udføre en struktureret litteratursøgning på tværs af videnskabelige databaser
 • Kritisk at kunne vurdere kvaliteten af videnskabelig litteratur, inkl. anvendte statistiske metoder
 • Kort og præcis skriftlig afrapportering af resultatet af en systematisk søgning
Kompetencer til
 • At formulere kliniske spørgsmål med relevans for en patientgruppe, og korrekt identificere hvilket
  videnskabsparadigme som kan svare på spørgsmålet
 • Kunne besvare kliniske spørgsmål på baggrund af kritisk udvælgelse, vurdering og kondensering af
  sundhedsvidenskabelig forskning

Det faglige indhold

På kurset arbejder vi med følgende læringstemaer:

 • Basal videnskabsteori
 • Problem Baseret Læring (studiemål)
 • Litteratursøgning i sundhedsvidenskabelige databaser
 • PICO/PICo
 • Kvalitativ forskning
 • Observationel forskning
 • Eksperimentel forskning
 • Systematisk review (metaanalyser og metasynteser)
 • Kvalitetsvurdering af videnskabelige artikler
 • Afrapportering og formidling af resultater (ift. besvarelse af studiemål)
 • Basal anvendt statistisk afrapportering

Læringsaktiviteter

 • Forelæsninger
 • Journal clubs
 • Problembaseret læring (PBL)
 • Gruppearbejde
 • Selvstændigt arbejde
 • Skriftlig feedback fra vejleder på 3 PBL-opgaver
 • Én intern skriftlig prøve (max 12.000 tegn inkl. mellemrum), der udgør eksamen (15 ECTS)

Kursusperiode

Forår uge 6-11 (aflevering af skriftlig opgave fredag uge 13)
Efterår uge 35-40 (aflevering af skriftlig opgave fredag uge 42)

Kontaktperson/ansøgning

For yderligere oplysninger om forløbet kan semesterkoordinator Helle Vedsegaard (heve@kp.dk) kontaktes.

Eksterne kursister optages på baggrund af en motiveret ansøgning og et CV, der sendes til heve@kp.dk. Der kan forventes svar på ansøgningen senest ultimo juni hhv. primo januar.