Gå til indhold

Enkeltfag på læreruddannelsen

Enkeltfag er et tilbud til dig, som er lærer i skolen, og som ønsker at udbygge dine kompetencer med et nyt fag. På Københavns Professionshøjskole kan du tage alle skolens fag som enkeltfag.

Om enkeltfag

Enkeltfag kan også være det første skridt på vej mod en læreruddannelse for dig, som er uuddannet lærer i folkeskolen. Enkeltfag kan desuden indgå i meritlæreruddannelsen, men det kræver, at du er optagelsesberettiget på uddannelsen.

Du kan læse enkeltfag på Campus Carlsberg og Campus Bornholm.

Hvilke fag kan du læse?

Hvis du søger ind på uddannelsen med vinteroptaget januar 2023, kan du starte på fagene:

  • Dansk 4.-10. klassetrin
  • Kristendomskundskab/religion
  • Madkundskab
  • Samfundsfag
  • Teknologiforståelse
  • samt modulerne i faget Pædagogik og lærerfaglighed

Vær opmærksom på, at der er besluttet ny læreruddannelse med studiestart august 2023. Vi tager derfor forbehold for ændringer i vores fagudbud som følge af dette.

Specialiseringsmodul vedr. modtagelsesklasser/dansk for nyankomne

Arbejder du med nyankomne flygtningebørn i skolen, kan vores specialiseringsmodul vedr. modtagelsesklasser/dansk for nyankomne være interessant for dig.

Tilrettelæggelse

Enkeltfag udbydes under Lov om Åben Uddannelse. Som enkeltfagsstuderende læser du sammen med studerende på den ordinære læreruddannelse og meritlæreruddannelsen.

Vær opmærksom på, at læreruddannelsen er opdelt i moduler og semestre, og at undervisningens placering derfor kan variere fra semester til semester.

Enkeltfag kan læses på daghold, aftenhold (kl. 17-21) eller som netbaseret uddannelse.

Antallet af tilmeldte afgør, hvorvidt modulerne oprettes.

Adgangskrav

Der er adgangskrav til undervisningsfagene, og du skal opfylde adgangskravene, inden du kan begynde at læse faget.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, men har særlige forudsætninger/kompetencer på niveau med adgangskravene, kan du søge om dispensation.

Dispensation gives på baggrund af en individuel vurdering af dine dokumenterede kompetencer i forhold adgangskravene for det fag, du søger ind på.

Sprogkrav

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen og søger om optagelse på meritlæreruddannelsen eller enkeltfagsstudiet, gælder følgende sprogkrav til dine danskkundskaber: Læs her om sprogkrav

Sådan søger du

Ansøgningsfristen udløb 15. november, men vi modtager stadig ansøgninger til studiestart i uge 4, 2023.

Ledige studiepladser bliver fordelt efter først til mølle-princippet.

Tilmelding

Praktisk

Enkeltfag: Almen undervisningskompetence

Københavns Professionshøjskole udbyder 6 ugers intensivt enkeltfag i almen undervisningskompetence, hvor du som deltager lærer at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i folkeskolen. Enkeltfaget er for dig, der enten har en afsluttet kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse eller er mindst 25 år, har afsluttet en erhvervsrettet uddannelse på mindst erhvervsuddannelsesniveau og har mindst 2 års erhvervserfaring.

Selvstuderende

Det er muligt at aflægge prøve i et fag uden at have deltaget i undervisningen. Hvis du ønsker dette, skal du tilmelde dig som selvstuderende ved at henvende dig til enkeltfag på Åben Uddannelse, Enkeltfag-lu@kp.dk. Det skal ske senest 1. september for efterårssemesteret og senest 1. februar for forårssemesteret.

Kontakt

Har du spørgsmål til enkeltfag, så send en mail til enkeltfag-lu@kp.dk eller ring på 72 48 75 53 (mandag-fredag kl. 9-14).