Gå til indhold

Information om covid-19

Enkeltfag på læreruddannelsen

Enkeltfag er et tilbud til dig, som er lærer i skolen, og som ønsker at udbygge dine kompetencer med et nyt fag. På Københavns Professionshøjskole kan du tage alle skolens fag som enkeltfag.

Enkeltfag kan også være det første skridt på vej mod en læreruddannelse for dig, som er uuddannet lærer i folkeskolen. Enkeltfag kan desuden indgå i meritlæreruddannelsen, men det kræver, at du er optagelsesberettiget på uddannelsen.

Du kan læse enkeltfag på Campus Carlsberg og KP Bornholm.

Tilrettelæggelse

Enkeltfag udbydes under Lov om Åben Uddannelse. Som enkeltfagsstuderende læser du sammen med studerende på den ordinære læreruddannelse og meritlæreruddannelsen.

Vær opmærksom på, at læreruddannelsen er opdelt i moduler og semestre, og at undervisningens placering derfor kan variere fra semester til semester.

Enkeltfag kan læses på daghold, aftenhold (kl. 17-21) eller som netbaseret uddannelse.

Antallet af tilmeldte afgør, hvorvidt modulerne oprettes.

Fag – overblik og udbud

Du kan vælge imellem mange fag, og du kan her læse om fagene og få et overblik over vores udbud.

I oversigten ”Moduludbud” kan du se de moduler, vi udbyder i efteråret 2021. Du kan også se, om fagene læses på dag-, aften- eller nethold, og hvornår i ugen de er placeret. Når du vælger fag, er der en række forhold, som du skal være opmærksom på. De er beskrevet øverst i oversigten.

Udbud på Bornholm

Er du bosiddende på Bornholm, kan du kan læse alle fag på læreruddannelsen på Campus Carlsberg, hvis du har mulighed for at rejse til København en eller flere gange om ugen. Se oversigt over hele udbuddet ovenfor.

På den netbaserede læreruddannelse kan du læse følgende fag:

  • Dansk 1.-6. klassetrin, Dansk 4.-10. klassetrin, Matematik 1.-6. klassetrin, Matematik 4.-10. klassetrin, Engelsk, Historie
  • PLd: Undervisning af tosprogede, PL3: Specialpædagogik, PLb: Almen undervisningskompetence
  • Specialiseringsmoduler: Læsevanskeligheder, Teknologiforståelse og digital dannelse.

Du kan finde tidspunkterne for den fysiske tilstedeværelsesundervisning og den synkrone onlineundervisning i oversigten over udbud ovenfor. Læs mere om den netbaserede læreruddannelse her.

I nedenstående tre undervisningsfag kan du følge undervisningen på Carlsberg via videokonference i et særligt lokale på KP Bornholm, Minervavej 1, Rønne. Du deltager i undervisningen sammen med lærerstuderende på Bornholm.
Engelsk – fredag kl. 12.30-17, Samfundsfag – fredag kl. 12.30-17, Historie – mandag kl. 12.30-17

Du kan læse modulet ”PLa – Elevens læring og udvikling” med fysisk placering på Campus Bornholm. Tidspunktet for undervisningens placering kendes endnu ikke.

Adgangskrav

Der er adgangskrav til undervisningsfagene, og du skal opfylde adgangskravene, inden du kan begynde at læse faget.

Sprogkrav

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen og søger om optagelse på meritlæreruddannelsen eller enkeltfagsstudiet, gælder følgende sprogkrav til dine danskkundskaber: Læs her om sprogkrav

Sådan søger du

Ansøgningsfristen er 15. maj 2021 til studiestart i august.

Hvis du ønsker at læse fag på Bornholm, skal du skrive det i ansøgningsformularens kommentarfelt.

Hvis der er flere ansøgere end ledige pladser, har uddannede lærere og personer med en afbrudt læreruddannelse fortrinsret. Derefter vælger vi ansøgere efter de kriterier, som gælder ved optagelse på læreruddannelsen.

Deltagerbetalingen opkræves forud for ét semester ad gangen. Ved rettidig betaling er du optaget på holdet. Hvis vi ikke modtager rettidig betaling, vil studiepladsen blive tilbudt en anden ansøger.

Praktisk

Særligt for uddannede lærere med undervisningserfaring

Det er et krav i folkeskolereformen, at alle lærere senest i år 2025 skal have undervisningskompetence i de fag, de underviser i. Der er derfor stadig lærere, som har brug for og mulighed for efteruddannelse.

Vi udbyder komprimeret enkeltfag i håndværk og design. Alle øvrige fag kan tilrettelægges som komprimeret enkeltfag efter særlig aftale mellem Københavns Professionshøjskole og en eller flere kommuner.

Enkeltfag: Almen undervisningskompetence

Københavns Professionshøjskole udbyder 6 ugers intensivt enkeltfag i almen undervisningskompetence, hvor du som deltager lærer at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i folkeskolen. Enkeltfaget er for dig, der enten har en afsluttet kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse eller er mindst 25 år, har afsluttet en erhvervsrettet uddannelse på mindst erhvervsuddannelsesniveau og har mindst 2 års erhvervserfaring.

Selvstuderende

Det er muligt at aflægge prøve i et fag uden at have deltaget i undervisningen. Hvis du ønsker dette, skal du tilmelde dig som selvstuderende ved at henvende dig til enkeltfag på Åben Uddannelse, Enkeltfag-lu@kp.dk. Det skal ske senest 15.8 for efterårssemesteret og senest 2.1 for forårssemesteret.

Kontakt

Har du spørgsmål til enkeltfag, så send en mail til enkeltfag-lu@kp.dk eller ring på 72 48 75 53 (mandag-fredag kl. 9-14).