Gå til indhold

Enkeltfag på læreruddannelsen

Enkeltfag er et tilbud til dig, som er lærer i skolen, og som ønsker at udbygge dine kompetencer med et nyt fag.

Om enkeltfag

Enkeltfag kan også være det første skridt på vej mod en læreruddannelse for dig, som er uuddannet lærer i folkeskolen. Enkeltfag kan desuden indgå i meritlæreruddannelsen, men det kræver, at du er optagelsesberettiget på uddannelsen.

På KP kan du tage alle skolens fag som enkeltfag.

Du kan læse enkeltfag på Campus Carlsberg og Campus Bornholm.

Studiestart

Velkomstmøde

20. august 2024, kl. 17.00

Undervisningsstart

Uge 35

Sådan ansøger du

Ansøgningsfristen udløb den 1. maj. Vi modtager dog løbende ansøgninger efter fristen, så du kan stadig nå at sende en ansøgning.

Fordelingen af studiepladser sker efter først til mølle-princippet, så din ansøgning kommer i betragtning, hvis der stadig er ledige pladser.

Se fagudbud herunder og udfyld ansøgningsskema.

Du kan forvente at få svar senest i starten af august.

Studiestarten er i uge 34/35

Fagudbud og priser

Omstillingsfonden

Søg om tilskud fra Omstillingsfonden til din uddannelse på op til 10.000 kr. årligt – hvis du er i job.

Deadline for din ansøgning om tilskud er fagets tilmeldingsfrist.

Selvstuderende

Det er muligt at aflægge prøve i et fag uden at have deltaget i undervisningen.

Hvis du ønsker dette, skal du tilmelde dig som selvstuderende ved at henvende dig til enkeltfag på Åben Uddannelse, Enkeltfag-lu@kp.dk. Det skal ske senest 1. september for efterårssemesteret og senest 1. februar for forårssemesteret.

Studiestart 2024

Næste studiestart er i slutningen af august (uge 34/35) 2024.

Hvilke fag kan jeg læse?

Fra 2023 kan du – ud over de kendte sprogfag, kulturfag, naturfag og praktisk/musiske fag – også læse dansk som andetsprog, specialpædagogik og teknologiforståelse som enkeltfag.

Fagudbud og tilrettelæggelse

Enkeltfag udbydes under Lov om Åben Uddannelse. Som enkeltfagsstuderende læser du sammen med studerende på meritlæreruddannelsen og den ordinære læreruddannelse. 

Undervisningens placering kan variere fra semester til semester.  Enkeltfag kan læses på daghold, aftenhold eller på netbaserede hold. 

Antallet af tilmeldte afgør, om fagene oprettes. 

Adgangskrav

Der er specifikke adgangskrav til hvert undervisningsfag, du skal opfylde, inden du kan begynde at læse faget.

Dispensation

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, men har særlige forudsætninger/kompetencer på niveau med adgangskravene, kan du søge om dispensation.

Dispensation gives på baggrund af en individuel vurdering af dine dokumenterede kompetencer i forhold til adgangskravene for det ansøgte undervisningsfag.

Sprogkrav

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen og søger om optagelse på meritlæreruddannelsen eller enkeltfagsstudiet, gælder følgende sprogkrav til dine danskkundskaber:

Kravene skal være bestået inden studiestart.

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen og søger om optagelse på en uddannelse i KP, gælder følgende sprogkrav, som skal være bestået inden studiestart, til dine danskkundskaber:

Du skal have bestået enten:

Studieprøven

Studieprøven består af fire dele:

  • Læseforståelse
  • Lytteforståelse
  • Skriftlig fremstilling
  • Mundtlig kommunikation

På Tegnsprogstolkeuddannelsen er der krav om, at du minimum skal have karakteren 7 (7-trinsskalaen) i alle prøvens fire dele.

På de øvrige uddannelser På Københavns Professionshøjskole (KP) er kravet, at du har bestået alle fire dele med karakteren 02 (7-trinsskalaen).

Er du nordisk statsborger og har bestået en nordisk adgangsgivende gymnasial eksamen, så er du ikke omfattet af kravet til danskkundskaber.

Du er alene omfattet af modersmålskrav i den gymnasiale eksamen, det vil sige, at du skal have bestået dit modersmål som fag på højeste niveau i den gymnasiale eksamen.

Færøske studenter opfylder med faget Færøsk A det specifikke adgangskrav Dansk A.

Derudover skal du opfylde de almindelige adgangskrav til uddannelsen.

Studieprøven består af fire dele:

  • læseforståelse
  • lytteforståelse
  • skriftlig fremstilling
  • mundtlig kommunikation

På Tegnsprogstolkeuddannelsen er der krav om, at du minimum skal have karakteren 7 (7-trinsskalaen) i alle prøvens fire dele.

På de øvrige uddannelser På Københavns Professionshøjskole (KP) er kravet, at du har bestået alle fire dele med karakteren 02 (7-trinsskalaen).

Hvor kan jeg læse enkeltfag?

Du kan læse enkeltfag på Campus Carlsberg og Campus Bornholm.

Kontakt

Har du spørgsmål til enkeltfag?

Enkeltfag

Lærer, Københavns Professionshøjskole

+45 72 48 75 65

Telefontider

Mandag – fredag: kl. 9 – 12.