Gå til indhold

Information om coronavirus

Enkeltfag på læreruddannelsen

Enkeltfag er et tilbud til dig, som er lærer i skolen, og som ønsker at udbygge dine kompetencer med et nyt fag. På Københavns Professionshøjskole kan du tage alle skolens fag som enkeltfag.

Enkeltfag kan også være det første skridt på vej mod en læreruddannelse for dig, som er uuddannet lærer i folkeskolen. Enkeltfag kan desuden indgå i meritlæreruddannelsen, men det kræver, at du er optagelsesberettiget på uddannelsen.

Du kan læse enkeltfag på Campus Carlsberg og KP Bornholm.

Tilrettelæggelse

Enkeltfag udbydes under Lov om Åben Uddannelse. Som enkeltfagsstuderende læser du sammen med studerende på den ordinære læreruddannelse og meritlæreruddannelsen.

Vær opmærksom på, at læreruddannelsen er opdelt i moduler og semestre, og at undervisningens placering derfor kan variere fra semester til semester.

Enkeltfag kan læses på daghold, aftenhold (kl. 17-21) eller som netbaseret uddannelse.

Antallet af tilmeldte afgør, hvorvidt modulerne oprettes.

Fag – overblik og udbud

Adgangskrav

Der er adgangskrav til undervisningsfagene, og du skal opfylde adgangskravene, inden du kan begynde at læse faget.

Sprogkrav

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen og søger om optagelse på meritlæreruddannelsen eller enkeltfagsstudiet, gælder følgende sprogkrav til dine danskkundskaber: Læs her om sprogkrav

Sådan søger du

Bemærk at der er adgangskrav til fagene.

Du kan sende en ansøgning, selv om ansøgningsfristen (15. november) er overskredet.
Aktuelt har vi ledige pladser. Din ansøgning vil blive behandlet, når alle rettidige ansøgninger er behandlet.
Du kan forvente at få svar på din ansøgning senest medio december.

Hvis der er flere ansøgere end ledige pladser, har uddannede lærere og personer med en afbrudt læreruddannelse fortrinsret. Derefter vælger vi ansøgere efter de kriterier, som gælder ved optagelse på læreruddannelsen.

Deltagerbetalingen opkræves forud for ét semester ad gangen. Ved rettidig betaling er du optaget på holdet. Hvis vi ikke modtager rettidig betaling, vil studiepladsen blive tilbudt en anden ansøger.

Praktisk

Særligt for uddannede lærere med undervisningserfaring

Det er et krav i folkeskolereformen, at alle lærere senest i år 2025 skal have undervisningskompetence i de fag, de underviser i. Der er derfor stadig lærere, som har brug for og mulighed for efteruddannelse.

Alle undervisningsfag kan tilrettelægges som komprimeret enkeltfag efter særlig aftale mellem en kommune og Københavns Professionshøjskole.

Særligt for uddannede lærere med undervisningserfaring

Det er et krav i folkeskolereformen, at alle lærere senest i år 2025 skal have undervisningskompetence i de fag, de underviser i. Der er derfor stadig lærere, som har brug for og mulighed for efteruddannelse.

Alle undervisningsfag kan tilrettelægges som komprimeret enkeltfag efter særlig aftale mellem en kommune og Københavns Professionshøjskole.

Enkeltfag: Almen undervisningskompetence

Københavns Professionshøjskole udbyder 6 ugers intensivt enkeltfag i almen undervisningskompetence, hvor du som deltager lærer at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i folkeskolen. Enkeltfaget er for dig, der enten har en afsluttet kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse eller er mindst 25 år, har afsluttet en erhvervsrettet uddannelse på mindst erhvervsuddannelsesniveau og har mindst 2 års erhvervserfaring.

Kontakt

Campus Carlsberg

Har du spørgsmål til enkeltfag på Campus Carlsberg, kan du sende en mail til enkeltfag-lu@kp.dk

Bornholm

Anne-Mette Møller
studiekoordinator
am4@kp.dk
Tlf.: 41 89 78 05