Gå til indhold

Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF) til læreruddannelsen

Bliv klar til en dansk læreruddannelse med et forberedelseskursus, som styrker dit mundtlige og skriftlige dansk.

Fakta

Varighed

10 måneder

Studiestart

August

Praktik

4 uger

Har du lyst til at blive lærer i Danmark, og har du en studentereksamen – eller måske en lærereksamen – fra dit hjemland? Med danskprøve 2 eller 3 + FIF kan du søge optagelse på læreruddannelsen via kvote 2.

Indhold og omfang

Forberedelseskurset starter i august og varer 10 måneder. Formålet med kurset er at styrke dit dansk og give dig mere viden om det danske samfund, dansk kultur og pædagogik og den danske folkeskole, så du bliver klar til at søge optagelse på læreruddannelsen. Kurset er SU-berettiget.

Kursets indhold:

 • Dansk sprog
 • Kultur og samfund
 • Pædagogisk praksis
 • Studiekompetence og retorik
 • Æstetiske læreprocesser

Kursets omfang:

 • Der er ca. 16 lektioner om ugen
 • Undervisningen er fordelt på 24 uger.
 • Du skal i praktik i 4 uger – 2 uger på læreruddannelsen og 2 uger på en skole.
 • Der er mødepligt på kurset.
 • Undervisningen, individuel forberedelse og studiegruppearbejde svarer til et fuldtidsjob.
 • I kursusforløbet indgår obligatoriske studievejledende samtaler.

Optagelse

For at kunne blive optaget på FIF skal du leve op til nedenstående forudsætninger:

 • Du skal være indvandrer eller flygtning.
 • Du skal som minimum have en skolebaggrund, der svarer til en dansk studenter- eller hf-eksamen.
 • Du skal bestå en skriftlig og en mundtlig optagelsesprøve.

I ugen efter optagelsesprøverne vil du få besked om, hvorvidt du er optaget.

Du skal huske at vedhæfte følgende dokumentation:

 • Opholdstilladelse. For -og bagside af opholdskortet
 • Uddannelsespapirer, gymnasial og eventuel videregående uddannelse (der skal være kopi af de originale dokumenter samt en oversættelse til dansk eller engelsk)
 • Sprogkurser i dansk – prøvebeviser m.m.

Studieordning

Find studieordning for uddannelsen her

Bekendtgørelse

Se bekendtgørelsen om forberedelseskurset på Retsinformations hjemmeside.

Sådan søger du

Ansøgningen skal sendes via nemStudie.dk:

nemStudie.dk

Ansøgningsfrist til sommerstart er den 8. august 2021.

Dokumentation til ansøgningen

Du skal huske at vedhæfte følgende dokumentation:

 • Opholdstilladelse. For -og bagside af opholdskortet
 • Uddannelsespapirer, gymnasialt samt eventuel videregående uddannelse (original og evt. oversatte dokumenter)
 • Sprogkurser i dansk – prøvebeviser m.m.

Studiestart

Dato: 30. august 2021, kl. 9.00

Sted: Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V

Kontakt

Stine Kragholm Knudsen

Lektor

+45 41 89 75 55