Gå til indhold

Job og karriere

En uddannelse til katastrofe- og risikomanager er et godt springbræt til et job inden for beredskabet.

Jobmuligheder i det private

 • Beredskabsfaglig specialist
 • Specialist i risikostyring og risikovurdering
 • Risikorådgiver
 • Risk- og sikringskonsulent
 • Beredskabsansvarlig
 • Business Continuity & Security Consultant
 • Enterprise Risk Management-konsulent i en forsikringsmæglervirksomhed
 • Security Manager
 • Safety and Emergency
 • Quality and Risk Coordinator
 • Projektleder

Eksempler på arbejdsgivere:

 • Atkins
 • Banedanmark
 • DSB
 • Femern
 • Danske Bank
 • Coop
 • Københavns Lufthavn
 • BestSeller
 • KPMG
 • FLSmidth
 • Haldor Topsøe.

Jobmuligheder i det offentlige

 • Krise- og beredskabskoordinator
 • Projektkoordinator
 • Projektmedarbejder
 • Assisterende sikkerhedsofficer
 • Konsulent – beredskab og eksplosiver
 • Afdelingsleder
 • Sagsbehandler

Stillinger i NGO'er

 • Krise- og beredskabskoordinator
 • Projektkoordinator
 • Projektmedarbejder
 • Assisterende sikkerhedsofficer
 • Konsulent – beredskab og eksplosiver
 • Afdelingsleder
 • Sagsbehandler

Karriereinterviews

Læs interviews med vores tidligere studerende om deres karrierevej efter uddannelsen.

Lukas Parsgaard Wenzel

Hvilken studieretning tog du på uddannelsen?

Sikkerhed og Sikring

Hvor lang tid gik der, før du fik dit første job?

Jeg blev ansat som Risk Manager i Banedanmark cirka fem måneder efter jeg blev færdig.

Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Jeg bruger min uddannelse på mange forskellige måder. En af de ting, som nok kom som den største overraskelse var, at jeg bruger rigtig meget fra vores fag omkring organisation.

Derfra har jeg en forståelse for, hvordan organisationer er bygget op og projektledelse, som er noget vi bruger rigtig meget inden for den verden, jeg kommer fra.

Er der, i dine øjne, en sammenhæng mellem dit praktiksted og/eller bachelorprojekt og din nuværende stilling?

Jeg søgte ret bredt i mine praktikker. Jeg har både været i Hovedstadens Beredskab, i Maersk Drilling og i Sorø Kommune. Jeg har favnet bredt, så jeg har også kunnet bruge nogle forskellige ting de forskellige steder. Der hvor jeg er nu, er måske mest sammenligneligt med Maersk Drilling.

Beskriv dine primære arbejdsområder og arbejdsopgaver

Jeg sidder i Business, Risk & Compliance teamet. Mine arbejdsopgaver drejer sig meget om operationelle risici, det vil sige hvordan vi får en operation til at køre videre. Så sidder jeg også med compliance, som betyder at jeg skal sikre, at vi både følger IKEA’s egne standarder men også dansk lovgivning på området.

Da IKEA jo er internationalt, betyder det, at man nogle gange godt kan få nogle standarder som f.eks. gør sig gældende i Rusland men ikke i Danmark. Og så er det min opgave at få tilpasset de standarder, så de passer til situationen i Danmark.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?

På en typisk arbejdsdag vil jeg møde ind, tjekke mine mails, og så vil jeg ofte have nogle møder med de forskellige samarbejdspartnere vi har i IKEA. Her snakker vi om, hvordan det går i deres funktioner, måske er der nogle ting som er risikofyldte, som vi skal tage højde for, eller nogle huller som vi skal have lukket.

Ellers sidder jeg rigtig meget med ad hoc-opgaver. Jeg bliver tit stoppet på gangen af nogen, som har noget vi er nødt til at reagere på.

Hvad giver dig faglig stolthed?

At vi får taget nogle gode beslutninger ud fra et rigtig godt risikobaseret grundlag. Jeg synes jeg lykkes, når alle dem rundt om bordet er enige om, at vi har taget den bedst mulige beslutning.

Hvis du skulle give de nye studerende på uddannelsen et godt råd, hvad skulle det så være?

Jeg tror, jeg vil sige at du skal lade være med at underkende dine kompetencer, fordi hvis du holder fast i din metodik, så kan du næsten alt.

Sabrina Tang Rasmussen

Hvilken studieretning tog du på uddannelsen?

Kriseledelse og risikomanagement

Hvor lang tid gik der, før du fik dit første arbejde?

Jeg havde allerede et studiejob som supporter til den stilling jeg sidder i nu. Så da min nuværende stilling blev ledig søgte jeg den, allerede før jeg var færdig på uddannelsen.

Hvordan bruger du uddannelsen i din nuværende stilling?

Da jeg skulle starte, tænkte jeg over, hvordan jeg kunne implementere min uddannelse i mit job. For salgs- og retailbranchen, som jeg arbejder inden for, har egentlig ikke så meget med sikkerhed og store katastrofer at gøre.

Men jeg fandt ret hurtigt ud af, at jeg i min stilling arbejder meget med awareness og det at være proaktiv, så vi kan tage højde for de risici, som kan komme på sigt.

Når vi har situationer, som kræver, at vi reagerer forholdsvist hurtigt, så bruger jeg også de principper, jeg har lært inden for kriseledelse, når det handler om kommunikation og hvordan vi løser problematikkerne nu og her.

Er der, i dine øjne, en sammenhæng mellem dit praktiksted og/eller bachelorprojekt og din nuværende ansættelse?

Jeg skrev bachelor om den måde man tuner ind på sin egen risikoopfattelse i forhold til hvordan man laver risikovurderinger. At være opmærksom på min egen risikoopfattelse kontra andres, bruger jeg meget i mit arbejde, når jeg skal samarbejde med andre fra retailbranchen, som kan have en helt anden opfattelse af risiko end mig.

Beskriv dine primære arbejdsområder og arbejdsopgaver

Overordnet skal jeg sørge for at de produkter, IKEA Danmark sælger på det danske marked, overholder lovgivningen, og at de er sikre at bruge. Både når vi viser dem i et varehus og når kunden bruger dem derhjemme.

Så jeg bruger noget af min tid på at holde mig opdateret på ny lovgivning. Jeg laver også risikovurderinger på vores produkter og er ansvarlig for, hvis der er nogle produkter, som skal salgstoppes eller tilbagekaldes.

I de situationer bruger jeg rigtig mange af de ting, jeg har lært fra kriseledelse og project management, fordi jeg indenfor kort tid skal have organiseret og informeret virkelig mange mennesker.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?

Det er lidt svært at sige. Men cirka en gang om ugen tjekker jeg op på ny lovgivning. Så bruger jeg også en del af min tid på at skabe det analytiske overblik over vores produkter.

Jeg holder f.eks. øje med om der er nogle produkter, som lige pludselig begynder at have flere indrapporteringer om skader, hvad graden er på de skader, og hvem der er involveret i dem. Derefter begynder jeg at arbejde på, hvad vi så kan gøre for at undgå, at der sker flere skader.

Jeg bruger også rigtig meget af min tid på at dele den information og viden jeg har, både med det globale niveau og med andre dele af IKEA Danmark.

Hvad giver dig faglig stolthed?

Jeg tror, det er det at øge opmærksomheden mod det her felt, for jeg kan se hvilken forandring det giver. Jeg kan være med til at forandre processer til det bedre, så vi sikrer at vores kolleger og kunder i sidste ende har en mere sikker hverdag med vores produkter.

Hvis du skulle give de nye studerende på uddannelsen et godt råd, hvad skulle det så være?

Det er en rigtig god idé at lægge noget energi i praktikkerne. Fordi det netop er i praktikkerne, du får kvalifikationerne og kompetencerne til at vende teori til praksis, som er det, hele din bachelor bygger på. Det er også det, der gør, at du bliver ansat, og at du kan blive ved med at vedligeholde og udvikle en stilling.

Lasse Frost

Hvilken studieretning havde du?

Det var før der blev lavet studieretninger, så jeg havde det der i dag vidst kaldes ’Kriseledelse og risikomanagement’.

Hvor lang tid gik der, før du fik dit første job?

Jeg gik faktisk direkte fra uddannelse til mit første job. På mit fjerde semester var jeg i praktik hos Folkekirkens Nødhjælp, hvor jeg startede i deres Strategi- og kvalitetssikringsafdeling. Efter praktikken fortsatte jeg i deres politikudviklingsafdeling som studentermedhjælper.

Derfra bevægede jeg mig mere i retning af økonomistyring i NGO’er, som betød at jeg efter endt uddannelse blev ansat i en tre måneders projektstilling som finansadministrator i Folkekirkens Nødhjælp.

Efter de tre måneder blev jeg tilbudt jobbet som International Project Controller & Financial Advisor med ansvar for Asien hos Red Barnet.

Hvordan bruger du uddannelsen i din nuværende stilling?

Gennem uddannelsen har jeg fået den kontekstuelle forståelse af, hvad det vil sige at skabe værdi og bæredygtige løsninger i nødhjælpsprojekter. Det er noget vi havde rigtig meget om på tredje og fjerde semester.

Og så bruger jeg rigtig meget de samarbejdskompetencer, som man også udvikler gennem studiet, da rigtig mange af de ting man laver, er baseret på gruppearbejde og på at kunne forstå, hvordan man indgår i en større værdikæde.

Er der, i dine øjne, en sammenhæng mellem dit praktiksted og/eller dit bachelorprojekt og din nuværende ansættelse?

Ja, praktikken hos Folkekirkens Nødhjælp førte til studiejobbet, som førte til projektansættelsen og derefter til min nuværende stilling.

Beskriv dine primære arbejdsområder og arbejdsopgaver

Mit arbejde er at kvalitetssikre, hvordan vi forbruger vores penge i de nødhjælpsprojekter, vi arbejder med. Derudover så sørger jeg for at vi fortsat holder os attraktive over for de donorer, vi samarbejder med og at vi overholder standarder og lovgivning på området.

Så rådgiver jeg også i forhold til, hvordan vi tilrettelægger vores projekter, så de er mest omkostningseffektive, og så sikrer jeg, at vi ikke finansierer terrorisme gennem vores projekter.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?

Den skifter meget. Men typisk så møder jeg ind kl. 9 og så tager jeg en status med de andre project controllers, for at høre om der er noget særligt, vi alle skal være opmærksomme på. Men det er meget omskifteligt, og det kan nogle gange betyde, at vi må omlægge en hel uges arbejde, fordi der er sket noget, som kræver flere menneskers opmærksomhed.

Men min arbejdsdag vil som regel være noget med at holde nogle statusmøder og lave nogle beregninger for vores projekter. Så bruger jeg også tid på at give den information videre til de andre parter, som er involveret i vores projekter.

Hvad giver dig faglig stolthed?

Det giver mig faglig stolthed, når jeg har sikret et stort beløb til et projekt, som jeg mener kan gøre en forskel. Jeg er allermest stolt af de projekter, hvor vi hjælper civilsamfundsorganisationer med at tale ud om deres rettigheder og giver dem værktøjer til at organisere sig selv, så de kan beskytte sig, når de udfordrer autoritære regimer.

Hvis du skulle give de nye studerende på uddannelsen et godt råd, hvad skulle det så være?

Nyd dine praktikker og gør en aktiv indsats for at din praktik bliver et sted, der interesserer dig, hvor du kan se dig selv. Gør dig nyttig for dit praktiksted, for det bliver bemærket.

David Møller Westh

Hvilken studieretning tog du på uddannelsen?

Der var endnu ikke studieretninger dengang jeg gik på uddannelsen, men jeg var fortaler for at få dem indført gennem uddannelsesudvalget jeg sad i, efter studiet.

Hvor lang tid gik der, før du fik dit første job?

Det fik jeg lige med det samme. Jeg underskrev kontrakten inden jeg fik mit diplom. Så jeg havde lige fjorten dages ferie efter jeg dimitterede og så startede jeg på mit første job.

Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Jeg bruger mange ting fra uddannelsen i min nuværende stilling, men det er ikke noget jeg som sådan lægger mærke til, men mere noget, som bare falder mig naturligt ind.

Alt lige fra den måde vi bruger risikovurderinger på: hvordan vi former dem, præsenterer dem og argumenterer for dem, helt til den diskurs vi benytter. Der er nogle fagudtryk som man skal passe på med ikke at sidde fast i.

Den måde jeg kommunikerer med mine kollegaer på, er ikke nødvendigvis den samme, som jeg kommunikerer med beslutningstagere på.

Når jeg skal fremlægge for beslutningstagere, er det vigtigt at jeg taler i et sprog, som de kan forholde sig til.

Er der, i dine øjne, en sammenhæng mellem dit praktiksted og/eller bachelorprojekt og din nuværende stilling?

Hundrede procent. Især en sammenhæng til min første ansættelse. Specielt fordi jeg skrev mit bachelorprojekt om den virksomhed, som senere skulle blive min første ansættelse. På den måde faldt det som hånd i hanke.

I forhold til min nuværende stilling er der mange af praktikstederne som jeg i dag ikke ser nogen sammenhæng med, men dengang jeg var i praktik, vidste jeg heller ikke hvilken retning jeg skulle ende i. Om det skulle være mod det kommunale eller det private. Men jeg ser stadig alle praktikstederne som værende en god ballast at have, så man har en ide om, hvordan den del af dét virke opererer.

Beskriv dine primære arbejdsområder og arbejdsopgaver

Mit primære ansvar er at monitorere, identificere, analysere og rapportere om mulige trusler mod Danske Banks medarbejdere, bygninger eller andre assets.

De trusler kan afstamme fra Geopolitiske forhold, terror, trends i det kriminelle miljø, aktivisme eller individer der direkte truer banken og eller dets medarbejdere på SoMe. Det er kerneopgaven. Så er der selvfølgelig rigtig mange opgaver, der kan skære ud derfra. Alt fra risikovurderinger til risikostyring til mitigering.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?

Jeg møder ind om morgenen og starter nogle af de værktøjer op, som jeg har tilgængelige, for at hjælpe mig med at monitorere den store vide verden. Der tjekker jeg om der er kommet noget nyt hen over natten, og hvis der er det, kigger jeg videre på det. Hvis ikke, så begynder jeg at svare det hav af mails, som også ligger i indbakken.

Og ellers arbejder jeg med mine dagligdagsopgaver. Fordi vi er en bank, er vi meget styrede af regulativer. Der har vi f.eks. en opgave med at vi skal kunne dokumentere forskellige risiko mitigerende tiltag og processer, hvor jeg nogle gange hjælper med at finde dokumentation.

Hvad giver dig faglig stolthed?

Det gør rapporteringerne nok. Det er alt lige fra når det er en almindelig hurtig rapportering, som vi kalder en ’alert’, f.eks. hvis der er mulig aktivisme i gang. En alert er meget kortfattet og ikke så grundigt analyseret rapport, hvilket er oplyst når det er en alert, fordi det er en rapportering der er under udvikling.

Det giver mig faglig stolthed at kunne levere noget hurtigt. Men også helt op til de større rapporteringer, som er dybdegående analyser.

Det synes jeg er fedt at kunne aflevere sådan nogle produkter og se at vurderingerne benyttes i de efterfølgende beslutninger der laves. Der bliver man altså lidt stolt.

Hvis du skulle give de nye studerende på uddannelsen et godt råd, hvad skulle det så være?

Nummer 1:

Når man en gang kommer ud på den anden side til arbejdsmarkedet og ser en stilling, hvor man tænker: dét der, det kunne jeg rigtig godt tænke mig at arbejde med, så skal man på ingen måder lade sig skræmme af, at der står, at de ønsker nogen som har fem-ti års erfaring.

Det står i de fleste stillingsopslag, men man skal ofte tage det med et gran salt og forsøge alligevel.

Nummer 2:

Vær opsøgende. Hvis der er et fag eller et virke, som du er interesseret i og godt kunne tænke dig at lære mere om og fordybe dig i, så brug katastrofe- og risikomanager-netværket.

Jeg har endnu ikke mødt nogen katastrofe- og risikomanagers, som ikke har gidet at svare på spørgsmål eller tage et telefonopkald eller mødes til en kop kaffe. Det har jeg også selv gjort og gør stadig.

Nummer 3:

Husk at hvor du er i praktik under uddannelsen, ikke afgør hvor du ender efter uddannelsen. Så hvis du kun har været i praktik i det offentlige, har du stadig lige så gode forudsætninger for at komme ind i det private og det samme den anden vej.

Saleh H. Mbamba

Hvilken studieretning tog du på uddannelsen?

Ingen. Jeg blev færdig på uddannelsen lige inden, der blev indført studieretninger, men indholdet var det der er på studieretningen ’Kriseledelse og risikomanagement’.

Hvor lang tid gik der, før du fik dit første job?

Jeg blev færdig på uddannelsen i januar 2021. Det var lige under corona, så det var svært at få noget arbejde, men jeg startede ud som poder i foråret 2021 og blev derefter teamleder for et af testcentrene i maj 2021. Så der gik lidt under et halvt år.

Hvordan bruger du uddannelsen i din nuværende stilling?

Jeg sidder med ansvaret for beredskabsplanlægningen i min afdeling, hvor jeg bl.a. er ved at lave krisestyringsøvelser til både medarbejdere og ledelse, så vi ved hvordan vi skal tackle forskellige udfordringer og situationer, hvis de opstår.

Er der i dine øjne en sammenhæng mellem dit praktiksted og/eller bachelorprojekt og din nuværende ansættelse?

I mit bachelorprojekt skrev jeg om kommunikation på tværs af en organisation, og det bruger jeg rigtig meget i mit arbejde. Særligt hvordan man formidler kommunikation fra den øverste ledelse til os i mellemledelsen og videre til medarbejderne og igen den anden vej fra medarbejderne op til ledelsen.

Nu hvor jeg sidder med krisestyringsøvelser, kan jeg også godt se, at jeg bruger rigtig meget fra min praktik hos Nordsjællands Brandvæsen, hvor jeg også arbejdede med krisestyringsøvelser.

Beskriv dine primære arbejdsområder og arbejdsopgaver

Min primære opgave er at håndtere de passagerer, der rejser fra Københavns Lufthavn. Så fra passagerne scanner deres boardingkort til de går ud i Taxfree, det er mit arbejdsområde. Sammen med de andre supervisorer er jeg ansvarlig for planlægning og driften af afdelingen og ledelsen af securitymedarbejderne. Derudover sidder jeg også med ansvaret for kundeklager og beredskab.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?

Vi arbejder i treholdsskift; morgen, aften og nat. På en vagt kan du enten være driftmanager eller personaleleder. Som driftmanager er det dig, der sørger for den overordnede drift og koordinering af medarbejderne i security. Som personaleleder arbejder du mere ude på gulvet og håndterer de forskellige opgaver, som kommer ind i løbet af vagten.

Hvad giver dig faglig stolthed?

At vide at jeg er en dem, som har det her særlige mindset og kan bruge de værktøjer, som vi får på uddannelsen. Også det at jeg har fået en rigtig god forståelse for det samfund jeg lever i og en forståelse for, hvordan sikkerhed fungerer.

Hvis du skulle give de nye studerende på uddannelsen et godt råd, hvad skulle det så være?

Find dig et studiejob, så du kan komme ud og netværke hurtigst muligt og få dig et overblik over den verden, du er trådt ind i. Vær opsøgende og brug dine praktikker til at teste hvad du kan, og hvad du er interesseret i. Så har du et meget bedre udgangspunkt, når du er færdig på studiet.

Læs videre

Som færdiguddannet katastrofe- og risikomanager kan du læse videre på en række nationale og internationale universiteter, der udbyder master- og kandidatuddannelser, som matcher Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen bl.a.:

 • Development and International Relations, Aalborg Universitet i Aalborg
 • Global Systems Design, cand.tech., Aalborg Universitet i København
 • Adaptation, Master’s Programme, Lunds Universitet, Sverige
 • Risk and Safety Management, cand.tech., Aalborg Universitet i Esbjerg
 • Master of Social Sciences in International Security and Law, Syddansk Universitet, Odense
 • International Virksomhedskommunikation, Syddansk Universitet Odense
 • Cand. soc i jura, KU
 • Master of Science (MSc) in Environmental Risk, Roskilde Universitet
 • Kandidat i miljørisiko, Roskilde Universitet (kræver evt. ekstra fag)
 • Environmental Studies and Sustainability Science, Lunds Universitet
 • MSc. i International Development and Management, Lunds Universitet
 • Disaster Risk Management and Climate Change Adaptation, Lunds Universitet
 • Migration and Ethnic Relations, Malmö Universitet
 • Kandidat i Kriminologi, Malmø universitet
 • Master i risikostyring og sikkerhetsledelse, Universitetet i Stavanger, Norge
 • Samfunnssikkerhet, Universitetet i Stavanger, Norge
 • Master of Sociology: Migration and Ethnic Studies, Universiteit van Amsterdam, Holland
 • MA in Conflict, Security and Development, King’s College London, England
 • Master of Emergency Management, Auckland University of Technology, New Zealand

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse så kan du kontakte os på:

Telefon: 72 48 75 41
Mail: optagelse@kp.dk

Telefontider

Mandag, onsdag og fredag: kl. 09.00-11.30

Tirsdag og torsdag: kl. 12.30-14.30

Kontakt eVejledning, hvis du har flere spørgsmål om optagelse på andre videregående uddannelser.

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.
E-mail: sikkermail-stu-su@kp.dk
Telefon: 72 48 75 42

Telefonen er åben mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-11.30 og tirsdag kl. 12.30-14.30.

Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte.

For at få adgang til minSU skal du bruge MitID.

Ring eller send en mail til den fælles Studie- og karrierevejledning:

Mail: studievejledning@kp.dk

Telefon: 72 48 75 46

Telefontid

Se aktuelle telefontider.