Gå til indhold

Information om coronavirus

Praktik på pædagoguddannelsen

På denne side findes oplysninger og materialer, som er relevante for samarbejdet mellem praktiksteder og Pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

Praktikrelevante dokumenter

Her kan du downloade materiale om praktikken. Materialet bliver revideret løbende.

Materiale om 4. praktik

Praktikinformationsmøder – forår 2020

Som følge af den aktuelle Corona-situation og nedlukningen af Københavns Professionshøjskole vil de planlagte informationsmøder på henholdsvis Campus Carlsberg og Campus Nordsjælland blive aflyst.

I stedet tilbyder vi tre virtuelle informationsmøder, et for hver af de første tre praktikperioder. Møderne retter sig både mod praktiksteder, som modtager studerende fra Campus Carlsberg og fra Campus Nordsjælland.

Møderne vil blive afviklet via den virtuelle platform ZOOM. Når du tilmelder dig via nedenstående links, vil du dagen før informationsmødet få tilsendt en mail med et link til ZOOM-mødet.

På dagen, hvor informationsmødet finder sted, skal du følge linket og anvende din adgangskode – så vil du blive lukket inden for ved mødets begyndelse.

Tilmeldingsfristen er ugen før mødet – ved for få tilmeldinger aflyses mødet.

Med start august 2020

Onsdag den 17. juni kl. 09.00 – 11.00

Tilmelding her

Med start 1. juni 2020

Tirsdag den 26. maj kl. 14.00 – 16.00

Tilmelding her

Med start 1. juni 2020

Mandag den 25. maj kl. 14.00 – 16.00

Tilmelding her

Materiale fra informationsmøder

Materiale fra informationsmøder om praktikken findes på Praktikportalen under fanen `Praktikrelevante dokumenter´.

Praktikvejlederkurser og PD-forløb

Tag diplommodulet ‘praktikvejleder til pædagoguddannelsen‘ og få værktøjer til at planlægge og evaluere den enkelte studerendes praktik.

Hvis KP har aktuelle kurser i praktikvejledning, finder du dem her.

Love, rammer og regler

Bekendtgørelser mm. findes under sektionen Om KP

Kontakt

Praktikadministration
Alle administrative spørgsmål vedr. praktik og praktikportalen
E-mail: praktikpaed@kp.dk
Tlf.: 41 89 88 20

Ved diverse spørgsmål kontakt Pædagoguddannelsens uddannelsessekretariat
E-mail: PU-sekretariat@kp.dk
Tlf.: 41 89 70 15

Praktikkoordinatorer

Annelise Arent
Campus Nordsjælland
1., 2., 3. og 4. praktik og meritpraktik
E-mail: anar@kp.dk
Tlf.: 41 89 79 77

Birgitte Højberg
2. og 3. praktik på SKF specialiseringen
4. praktik
E-mail: bih@kp.dk
Tlf.: 41 89 80 53

Gitte Andersen
2. og 3. praktik på DAG specialiseringen.
4. praktik
E-mail: ga@kp.dk
Tlf.: 41 89 77 43

Lene Torp
1. praktik.
2. og 3. praktik på SOS specialiseringen.
E-mail: lt@kp.dk
Tlf.: 41 89 78 74

Mikala Bjerg
1. praktik og meritpraktik
2. og 3. praktik på DAG specialiseringen.
E-mail: mibj@kp.dk
Tlf.: 41 89 77 45

Janne Jørgensen Lundstrøm
KP Bornholm
Email: jajo@kp.dk
Tlf.: 41 89 72 03