Gå til indhold

Information om coronavirus

Praktik på pædagoguddannelsen

På denne side findes oplysninger og materialer, som er relevante for samarbejdet mellem praktiksteder og Pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

Praktikrelevante dokumenter

Her kan du downloade materiale om praktikken. Materialet bliver revideret løbende.

Materiale om 4. praktik

Informationsmøder for praktiksteder

Pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole afholder løbende informationsmøder for praktikvejledere. Vi vil på informationsmøderne gennemgå formalia og rammer for praktikken og praktikkens tilrettelæggelse med særligt fokus på de krav, der er til praktikken. Desuden vil vi gennemgå, hvilke opgaver henholdsvis praktiksted, studerende og uddannelsesinstitution har i forbindelse med praktikforløbet og drøfte, hvordan vi kan samarbejde om at tilrettelægge en god praktik for de studerende.

Du tilmelder dig via nedenstående links. Tilmeldingsfristen er ugen før mødet.

Pædagoguddannelsen Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 Kbh. V

Med start aug. 2020

Mandag den 08. juni, kl. 14.00 – 16.30 – Lokale K1.02 auditorium 2

Tilmelding her

Med start 01.06.2020

Torsdag den 14. maj, kl. 08.30 – 11.00 – Lokale K1.02, auditorium 2

Tilmelding her

Tirsdag den 26. maj, kl. 14.00 – 16.30 – Lokale K1.02, auditorium 2

Tilmelding her

Med start 01.06.2020

Fredag den 15. maj, kl. 08.30 – 11.00 – Lokale K1.02, auditorium 2

Tilmelding her

Mandag den 25. maj kl. 14.00 – 16.30 – Lokale K1.02, auditorium 2

Tilmelding her

Med start medio marts 2020

Onsdag den 11. marts, kl. 10.00 – 12.00 Lokale K5.19

Tilmelding her

Pædagoguddannelsen Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Med start aug. 2020

Mandag den 08. juni, kl. 14.00 – 16.30 – Lokale A1.14

Tilmelding her

Med start 01.06.2020

Tirsdag den 12. maj, kl. 14.00 – 16.30 – Lokale A2.01

Tilmelding her

Med start medio marts 2020

Onsdag den 11. marts, kl. 13.00 – 15.00 Auditorium A0.04

Tilmelding her

Materiale fra informationsmøder

Materiale fra informationsmøder om praktikken findes på Praktikportalen under fanen `Praktikrelevante dokumenter´.

Praktikvejlederkurser og PD-forløb

Tag diplommodulet ‘praktikvejleder til pædagoguddannelsen‘ og få værktøjer til at planlægge og evaluere den enkelte studerendes praktik.

Hvis KP har aktuelle kurser i praktikvejledning, finder du dem her.

Love, rammer og regler

Bekendtgørelser mm. findes under sektionen Om KP

Kontakt

Praktikadministration
Alle administrative spørgsmål vedr. praktik og praktikportalen
E-mail: praktikpaed@kp.dk
Tlf.: 41 89 88 20

Ved diverse spørgsmål kontakt Pædagoguddannelsens uddannelsessekretariat
E-mail: PU-sekretariat@kp.dk
Tlf.: 41 89 70 15

Praktikkoordinatorer

Annelise Arent
Campus Nordsjælland
1., 2., 3. og 4. praktik og meritpraktik
E-mail: anar@kp.dk
Tlf.: 41 89 79 77

Birgitte Højberg
2. og 3. praktik på SKF specialiseringen
4. praktik
E-mail: bih@kp.dk
Tlf.: 41 89 80 53

Gitte Andersen
2. og 3. praktik på DAG specialiseringen.
4. praktik
E-mail: ga@kp.dk
Tlf.: 41 89 77 43

Lene Torp
1. praktik.
2. og 3. praktik på SOS specialiseringen.
E-mail: lt@kp.dk
Tlf.: 41 89 78 74

Mikala Bjerg
1. praktik og meritpraktik
2. og 3. praktik på DAG specialiseringen.
E-mail: mibj@kp.dk
Tlf.: 41 89 77 45

Andreas Grosbøll
Uddannelsesleder
KP Bornholm
E-mail: agro@kp.dk
Tlf.: 41 89 70 16