Gå til indhold

Praktik på pædagoguddannelsen

På denne side findes oplysninger og materialer, som er relevante for samarbejdet mellem praktiksteder og Pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

Praktikrelevante dokumenter

Her kan du downloade materiale om praktikken. Materialet bliver revideret løbende.

Informationsmøder for praktiksteder

Tidspunkterne for efterårets praktikinformationsmøder ligger nu klar – vi glæder os til møde jer på henholdsvis Campus Carlsberg og Campus Hillerød.

På informationsmødet om 1., 2. og 3. praktik gennemgås formalia og indhold for den kommende praktikperiode, herunder praktikkens mål og indhold, praktikbeskrivelse og uddannelsesplan, den studerendes plan for praktikken, 2/3-mødet og prøven i praktikken. Desuden er der mulighed for at drøfte spørgsmål i relation til praktikken.

4. praktik er en lidt anderledes praktik, og på informationsmødet gennemgås derfor det særlige ved netop denne praktikperiode.
Materiale fra praktikinformationsmøderne uploades efterfølgende på Praktikportalen under fanen ’Praktikrelevante dokumenter’.

Klik på nedenstående link for tidspunkt og tilmelding. Tilmeldingsfristen er tre hverdage før mødet– ved for få tilmeldinger, aflyses mødet (husk at tidsfristen er kl. 12.00 tre hverdage før mødet).

Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 Kbh. V

Lokale K1.04 Auditorium 3

Informationsmøde for praktiksteder om 1. praktik med start den 30.01.23

Campus Hillerød, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Lokale A0.04 Store auditorium

Informationsmøde for praktiksteder om 1. praktik med start 29.08.2022

Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 Kbh. V

Lokale K1.04 Auditorium 3

Informationsmøde for praktiksteder om 2. praktik med start 01.12.22

Campus Hillerød, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Lokale A0.04 Store auditorium

Informationsmøde for praktiksteder om 2. praktik med start 01.12.22

Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 Kbh. V

Lokale K1.04 Auditorium 3

Informationsmøde for praktiksteder om 3. praktik med start 01.12.22

Campus Hillerød, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Lokale A0.04 Store auditorium

Informationsmøde for praktiksteder om 3. praktik med start 01.12.22

Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 Kbh. V

Lokale K1.02 Auditorium 2

Informationsmøde for praktiksteder om 4. praktik med start 01.09.22 (merit) og 10.10.2022

Campus Hillerød, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Lokale A1.07

Informationsmøde for praktiksteder om 4. praktik med start 01.09.22 (merit) og 10.10.2022

Dialogmøder for praktiksteder

KP afholder tre-fire gange om året dialogmøder for vores praktiksteder om centrale temaer i forhold til praktikken. Formålet med møderne er at understøtte samarbejdet og dialogen mellem KP og praktikstederne med henblik på at skabe de bedst mulige forudsætninger for de studerendes praktikforløb og læringsrummet i praktikken.

Møderne ligger fra kl. 17.00 – 19.00, og der serveres vand og sandwich.

Der er pt. ingen aktuelle møder

Praktikvejlederkurser og PD-forløb

Tag diplommodulet ‘praktikvejleder til pædagoguddannelsen‘ og få værktøjer til at planlægge og evaluere den enkelte studerendes praktik.

Hvis KP har aktuelle kurser i praktikvejledning, finder du dem her.

Når den pædagogstuderende ønsker at optage video under praktikforløbet

Københavns Professionshøjskole er i gang med at udbrede brugen af videooptagelser som basis for den studerendes refleksioner over egen praksis under praktikken.

Det gør vi, fordi det er lærerigt for vores pædagogstuderende at gense hverdagssituationer med sig selv, og fordi videooptagelserne giver dem mulighed for at få sparring og feedback fra deres praktikvejleder, underviser eller medstuderende, som relaterer sig direkte til, hvordan de handler i pædagogiske situationer.

Hvordan informeres forældre/brugere inden der filmes?

Når den studerende optager video, er det hans/hendes egen praksis der er i fokus – men børn eller andre brugere af praktikstedet vil indgå i optagelserne. Derfor skal den studerende først aftale med praktikstedet, hvornår der kan filmes og forældre (eller voksne brugere) skal have udleveret/tilsendt en informationsskrivelse, der forklarer formålet og hjemmelsgrundlaget for videooptagelserne.

Københavns Professionshøjskole har udarbejdet følgende informationsskrivelser, der er målrettet henholdsvis forvaltning/praktiksted og forældre eller voksne brugere.

Hvordan optages videoen?

Optagelserne kan foretages enten fra praktikstedets tablet eller fra den studerendes egen telefon eller tablet, men optagelserne må kun foretages ved brug af en særlig app, hvilket betyder, at videoen med det samme overføres til et sikret it-system og samtidig slettes automatisk fra mobiltelefon eller tablet.

Hvordan opbevares data?

Københavns Professionshøjskole har ansvaret for, og garanterer, at it-systemet efterlever betingelserne i databeskyttelsesforordningen. Videoen anvendes efterfølgende til refleksionsformål. Alt data slettes permanent, når formålet er opfyldt – det vil sige inden for et semesters varighed svarende til cirka 4 måneder.

Spørgsmål?

Hvis der opstår spørgsmål i forbindelse med den studerendes ønske om at optage video, er praktikstedet velkommen til at rette henvendelse til:

Uddannelsesleder på Campus Carlsberg, Mette Lykke Gravgaard tlf. 41 89 86 21 – melg@kp.dk

Uddannelsesleder på Campus Hillerød, No Emil Sjöberg Kampmann tlf. 51 63 24 11 – noka@kp.dk

Her kan du læse mere om erfaringerne fra Frederiksberg Kommune, hvor videobaseret praksisrefleksion er blevet anvendt under praktikken:
https://www.kp.dk/nyheder/forsoeg-paedagogstuderende-faar-filmet-deres-eget-praktikforloeb/

Love, rammer og regler

Bekendtgørelser mm. findes under sektionen Om KP

Kontaktinformationer

Hvad handler din henvendelse om?

Praktikken udgør en tredjedel af uddannelsen til pædagog, og KP har løbende op til 3000 studerende i praktik. Vi har derfor fordelt de forskellige arbejdsopgaver, som knytter sig til praktikken, imellem os. Når du har et spørgsmål til os, er det derfor en fordel for dig at vide, hvilken praktik og evt. specialisering det drejer sig om, så du slipper for alt for mange omstillinger.

Hvem skal du kontakte?

Ved at klikke på nedenstående links, får du direkte mailadresser og telefonnumre til de enkelte praktikkoordinatorer og til praktikadministrationen på pædagoguddannelsen.

Praktikadministrationen

Telefon og e-mail

70 89 09 90

Mandag – fredag
kl. 9.00-12.00/13.00-14.00
praktikpaed@kp.dk

Support vedr. Praktikportalen
praktikportalen@kp.dk

Mikala Bjerg

Seminarielærer

+45 41 89 77 45

Ditte Thiel Berg

Lektor

+45 23 73 33 32

Mikala Bjerg

Seminarielærer

+45 41 89 77 45

Gitte Andersen

Lektor

+45 41 89 77 43

Birgitte Højberg

Lektor

+45 41 89 80 53

Ditte Thiel Berg

Lektor

+45 23 73 33 32

Birgitte Højberg, lektor, +45 41 89 80 53,

Gitte Andersen, lektor, +45 41 89 77 43

4.praktikpaed@kp.dk

Annelise Arent

Seminarielærer

+45 41 89 79 77

Ditte Thiel Berg

Lektor

+45 23 73 33 32

Campus Hillerød

Annelise Arent

Seminarielærer

+45 41 89 79 77

Campus Bornholm

Anja Michelle Frimand

Lektor

+45 41 89 75 67