Gå til indhold

Praktik på pædagoguddannelsen

Her findes oplysninger og materialer, som er relevante for samarbejdet mellem praktiksteder og Pædagoguddannelsen på KP.

Praktikrelevante dokumenter

Her kan du downloade materiale om praktikken. Materialet bliver revideret løbende.

Informationsmøder for praktiksteder

Tidspunkterne for forårets praktikinformationsmøder ligger nu klar – vi glæder os til møde jer på henholdsvis Campus Carlsberg og Campus Nordsjælland.

På informationsmøderne om 1., 2. og 3. praktik gennemgås formalia og indhold for den kommende praktikperiode, herunder praktikkens mål og indhold, praktikbeskrivelse og uddannelsesplan, den studerendes plan for praktikken, 2/3-mødet og prøven i praktikken. Desuden er der mulighed for at drøfte spørgsmål i relation til praktikken.

4. praktik er en lidt anderledes praktik, og på informationsmødet gennemgås derfor det særlige ved netop denne praktikperiode.

Materiale fra praktikinformationsmøderne uploades efterfølgende på Praktikportalen under fanen ’Praktikrelevante dokumenter’.

Klik på nedenstående link for tidspunkt og tilmelding. Tilmeldingsfristen er tre hverdage før mødet – ved for få tilmeldinger, aflyses mødet (husk at tidsfristen er kl. 12.00 tre hverdage før mødet).

Pædagoguddannelsen Campus Carlsberg,
Humletorvet 3, 1799 Kbh. V

Mandag den 12.06.23 kl. 10.00 – 12.00
Lokale K1.02 Auditorium 2

Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Tirsdag den 13.06.23 kl. 14.00 – 16.00
Lokale A0.04 Store auditorium

Pædagoguddannelsen Campus Carlsberg,
Humletorvet 3, 1799 Kbh. V

Tirsdag den 16.05.23 kl. 09.00 – 11.00
Lokale K1.02 Auditorium 2

Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Mandag den 15.05.23 kl. 14.00 – 16.00
Lokale A0.04 Store auditorium

Pædagoguddannelsen Campus Carlsberg,
Humletorvet 3, 1799 Kbh. V

Mandag den 15.05.23 kl. 09.00 – 11.00
Lokale K1.02 Auditorium 2

Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Mandag den 15.05.23 kl. 14.00 – 16.00
Lokale A0.04 Store auditorium

Pædagoguddannelsen Campus Carlsberg,
Humletorvet 3, 1799 Kbh. V

Tirsdag den 14.03.23 kl. 10.00 – 12.00
Lokale K4.19

Praktikvejlederkurser og PD-forløb

På Københavns Professionshøjskoler finder du både diplommoduler og kurser i praktikvejledning.

Tag diplommodulet ‘praktikvejleder til pædagoguddannelsen’ og få værktøjer til at planlægge og evaluere den enkelte studerendes praktik.

Videooptagelser under praktikforløbet

Københavns Professionshøjskole er i gang med at udbrede brugen af videooptagelser som basis for den studerendes refleksioner over egen praksis under praktikken.

Det gør vi, fordi det er lærerigt for vores pædagogstuderende at gense hverdagssituationer med sig selv, og fordi videooptagelserne giver dem mulighed for at få sparring og feedback fra deres praktikvejleder, underviser eller medstuderende, som relaterer sig direkte til, hvordan de handler i pædagogiske situationer.

Hvordan informeres forældre/brugere, inden der filmes?

Når den studerende optager video, er det hans/hendes egen praksis der er i fokus – men børn eller andre brugere af praktikstedet vil indgå i optagelserne. Derfor skal den studerende først aftale med praktikstedet:

  • Hvornår der kan filmes
  • Hvordan I udleverer/tilsender en informationsskrivelse til forældre (eller voksne brugere), der forklarer formålet og hjemmelsgrundlaget for videooptagelserne

Københavns Professionshøjskole har udarbejdet følgende informationsskrivelser, der er målrettet henholdsvis forvaltning/praktiksted og forældre eller voksne brugere:

Notater til udlevering

Ofte stillede spørgsmål

Optagelserne kan foretages enten fra praktikstedets tablet eller fra den studerendes egen telefon eller tablet.

Optagelserne må kun foretages ved brug af en særlig app. Det betyder, at videoen med det samme overføres til et sikret it-system og samtidig slettes automatisk fra mobiltelefon eller tablet.

Københavns Professionshøjskole har ansvaret for – og garanterer – at it-systemet efterlever betingelserne i databeskyttelsesforordningen.

Videoen anvendes efterfølgende til refleksionsformål. Alt data slettes permanent, når formålet er opfyldt – det vil sige inden for et undervisningsforløbs varighed svarende til 6-10 måneder.

Hvis der opstår spørgsmål i forbindelse med den studerendes ønske om at optage video, er praktikstedet velkommen til at rette henvendelse til:

Mette Lykke Gravgaard

Uddannelsesleder

+45 41 89 86 21

No Emil Sjöberg Kampmann

Uddannelsesleder

+45 51 63 24 11

Love, rammer og regler

Kontaktinformationer

Hvem skal du kontakte?

Klik i fold ud-menuen og se mailadresser og telefonnumre til de enkelte praktikkoordinatorer og til praktikadministrationen på pædagoguddannelsen.

Praktikadministrationen

Telefon og e-mail

70 89 09 90

Mandag – fredag
kl. 9.00-12.00/13.00-14.00
praktikpaed@kp.dk

Support vedr. Praktikportalen
praktikportalen@kp.dk

Mikala Bjerg

Seminarielærer

+45 41 89 77 45

Ditte Thiel Berg

Lektor

+45 23 73 33 32

Mikala Bjerg

Seminarielærer

+45 41 89 77 45

Gitte Andersen

Lektor

+45 41 89 77 43

Birgitte Højberg

Lektor

+45 41 89 80 53

Ditte Thiel Berg

Lektor

+45 23 73 33 32

Birgitte Højberg

Lektor

+45 41 89 80 53

Gitte Andersen

Lektor

+45 41 89 77 43

Annelise Arent

Seminarielærer

+45 41 89 79 77

Ditte Thiel Berg

Lektor

+45 23 73 33 32

Campus Hillerød

Annelise Arent

Seminarielærer

+45 41 89 79 77

Campus Bornholm

Anja Michelle Frimand

Lektor

+45 41 89 75 67