Gå til indhold

Praktik på pædagoguddannelsen

På denne side findes oplysninger og materialer, som er relevante for samarbejdet mellem praktiksteder og Pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

Praktikrelevante dokumenter

Her kan du downloade materiale om praktikken. Materialet bliver revideret løbende.

Materiale om 4. praktik

Informationsmøder for praktiksteder

Tidspunkterne for efterårets praktikinformationsmøder ligger nu klar – vi glæder os til igen at kunne afholde dem som fysiske møder på henholdsvis Campus Carlsberg og Campus Nordsjælland.

På informationsmødet gennemgås formalia og indhold for den kommende praktikperiode, herunder praktikkens mål og indhold, praktikbeskrivelse og uddannelsesplan, den studerendes plan for praktikken, 2/3-mødet og prøven i praktikken. Desuden er der mulighed for at drøfte spørgsmål i relation til praktikken.

Materiale fra praktikinformationsmøderne uploades efterfølgende på Praktikportalen under fanen `Praktikrelevante dokumenter´.

Klik på nedenstående link for tidspunkt og tilmelding. Tilmeldingsfristen er en uge før mødet – ved for få tilmeldinger, aflyses mødet.

Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V

Informationsmøde for praktiksteder om 1. praktik med start 31.01.2022

 • Torsdag den 13.01.22 kl. 09.00 – 11.00 Lokale K1.02 – Auditorium 2 – Tilmelding
 • Tirsdag den 18.01.21 kl. 14.00 – 16.00 Lokale K1.02 – Auditorium 2 – Tilmelding

Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Informationsmøde for praktiksteder om 1. praktik med start 31.01.2022

 • Tirsdag den 11.01.22 kl. 14.00 – 16.00 Lokale A1.07 – Tilmelding

Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V

Informationsmøde for praktiksteder om 2. praktik med start 01.12.2021

 • Tirsdag den 09.11. kl. 09.00 – 11.00 Lokale K1.02 – Auditorium 2 – Tilmelding
 • Torsdag den 11.11. kl. 14.00 – 16.00 Lokale K1.02 – Auditorium 2 – Tilmelding

Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Informationsmøde for praktiksteder om 2. praktik med start 01.12.2021

 • Torsdag den 04.11. kl. 14.00 – 16.00 Lokale A1.07 – Tilmelding

Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V

Informationsmøde for praktiksteder om 3. praktik med start 01.12.2021

 • Torsdag den 04.11. kl. 09.00 – 11.00 Lokale K1.02 – Auditorium 2 – Tilmelding
 • Mandag den 08.11. kl. 14.00 – 16.00 Lokale K1.02 – Auditorium 2 – Tilmelding

Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Informationsmøde for praktiksteder om 3. praktik med start 01.12.2021

 • Torsdag den 04.11. kl. 14.00 – 16.00 Lokale A1.07 – Tilmelding

Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V

Informationsmøde for praktiksteder om 4. praktik med start medio oktober 2021

 • Mandag den 04.10. kl. 12.00 – 14.00 Lokale W3.11 – Tilmelding

Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Informationsmøde for praktiksteder om 4. praktik med start medio oktober 2021

 • Onsdag den 29.09. kl. 13.30 – 15.30 A0.04 – Store Auditorium – Tilmelding

Dialogmøder for praktiksteder

KP afholder tre-fire gange om året dialogmøder for vores praktiksteder om centrale temaer i forhold til praktikken. Formålet med møderne er at understøtte samarbejdet og dialogen mellem KP og praktikstederne med henblik på at skabe de bedst mulige forudsætninger for de studerendes praktikforløb og læringsrummet i praktikken.

Møderne ligger fra kl. 17.00 – 19.00, og der serveres vand og sandwich.

Klik på nedenstående link for dato og tilmelding.

 • Torsdag den 23.09. kl. 17.00-19.00 – Tilmelding

Praktikvejlederkurser og PD-forløb

Tag diplommodulet ‘praktikvejleder til pædagoguddannelsen‘ og få værktøjer til at planlægge og evaluere den enkelte studerendes praktik.

Hvis KP har aktuelle kurser i praktikvejledning, finder du dem her.

Love, rammer og regler

Bekendtgørelser mm. findes under sektionen Om KP

Kontaktinformationer

Hvad handler din henvendelse om?

Praktikken udgør en tredjedel af uddannelsen til pædagog, og KP har løbende op til 3000 studerende i praktik. Vi har derfor fordelt de forskellige arbejdsopgaver, som knytter sig til praktikken, imellem os. Når du har et spørgsmål til os, er det derfor en fordel for dig at vide, hvilken praktik og evt. specialisering det drejer sig om, så du slipper for alt for mange omstillinger.

Hvem skal du kontakte?

Ved at klikke på nedenstående links, får du direkte mailadresser og telefonnumre til de enkelte praktikkoordinatorer og til praktikadministrationen på pædagoguddannelsen.

Hvem skal du kontakte

Praktikadministrationen

Telefon og e-mail

70 89 09 90

Mandag – fredag
kl. 9.00-12.00/13.00-14.00
praktikpaed@kp.dk

Mikala Bjerg

Seminarielærer

+45 41 89 77 45

Lene Torp

Lektor

+45 41 89 78 74

Mikala Bjerg

Seminarielærer

+45 41 89 77 45

Gitte Andersen

Lektor

+45 41 89 77 43

Birgitte Højberg

Lektor

+45 41 89 80 53

Lene Torp

Lektor

+45 41 89 78 74

Birgitte Højberg | Gitte Andersen

Lektor | Lektor

4.PRAKTIKPAED@KP.DK
+45 41 89 80 53 | +45 41 89 77 43

Annelise Arent

Seminarielærer

+45 41 89 79 77

Lene Torp

Lektor

+45 41 89 78 74

Campus Nordsjælland

Annelise Arent

Seminarielærer

+45 41 89 79 77

Campus Bornholm

Anja Michelle Frimand

Lektor

+45 41 89 75 67