Gå til indhold

Information om coronavirus

Praktik på pædagoguddannelsen

På denne side findes oplysninger og materialer, som er relevante for samarbejdet mellem praktiksteder og Pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

Praktikrelevante dokumenter

Her kan du downloade materiale om praktikken. Materialet bliver revideret løbende.

Materiale om 4. praktik

Praktikinformationsmøder – efterår 2020

Københavns Professionshøjskole afholder løbende praktikinformationsmøder om de kommende praktikperioder. Møderne bliver afholdt på henholdsvis Campus Carlsberg og Campus Nordsjælland, men på grund af Corona-situationen kan vi blive nødt til afholde møderne virtuelt via platformen ZOOM. Hvis det bliver tilfældet, vil deltagere modtage information med et link til ZOOM via mail.

På informationsmøderne gennemgår vi rammer og krav for den konkrete praktik med særligt fokus på praktikstedets rolle og opgaver. Møderne er planlagt med fælles oplæg og med plads til at drøfte spørgsmål og kommentarer med henblik på at skabe en gensidig dialog om løsningen af den fælles opgave om praktikken.

Tilmeldingsfristen er ugen før mødet – ved for få tilmeldinger aflyses mødet.

Informationsmøder for praktikvejledere om 1. praktik med start jan. 2021

Campus Carlsberg

Tirsdag den 05.01.21 kl. 09.00 – 10.30 – Lokale K1.02 – Auditorium 2 – Tilmelding her

Torsdag den 07.01.21 kl. 14.00 – 15.30 – Lokale K1.02 – Auditorium 2 – Tilmelding her

Nordsjælland

Torsdag den 07.01.21 kl. 14.00 – 15.30 Lokale A0.04 – Store Auditorie – Tilmelding her

Informationsmøder for praktikvejledere om 2. praktik med start 01.11.2020

Campus Carlsberg

Tirsdag den 03.11. kl. 09.30 – 11.00 – Lokale K1.02 – Auditorium 2 – Tilmelding her

Torsdag den 12.11. kl. 14.00 – 15.30 – Lokale K1.02 – Auditorium 2 – Tilmelding her

Nordsjælland

Torsdag den 12.11. kl. 14.00 – 15.30 – Lokale A0.04 – Store Auditorie – Tilmelding her

Informationsmøder for praktikvejledere om 3. praktik med start 01.11.2020

Campus Carlsberg

Torsdag den 12.11. kl. 08.30 – 10.00 – Lokale K1.02 – Auditorium 2 – Tilmelding her

Mandag den 16.11. kl. 14.00 – 15.30 – Lokale K1.02 – Auditorium 2 – Tilmelding her

Nordsjælland

Torsdag den 12.11. kl. 14.00 – 15.30 – Lokale A0.04 – Store Auditorie – Tilmelding her

Informationsmøder for praktiksteder om 4. praktik med start medio oktober 2020

Campus Carlsberg

Tirsdag den 06.10. kl. 09.00 – 10.30 – Lokale K1.04 – Auditorium 3 – Tilmelding her

Nordsjælland

Onsdag den 07.10. kl. 13.30 – 15.00 – C1.41 – Lille Auditorie –  Tilmelding her

Materiale fra informationsmøder

Materiale fra informationsmøder om praktikken findes på Praktikportalen under fanen `Praktikrelevante dokumenter´.

Praktikvejlederkurser og PD-forløb

Tag diplommodulet ‘praktikvejleder til pædagoguddannelsen‘ og få værktøjer til at planlægge og evaluere den enkelte studerendes praktik.

Hvis KP har aktuelle kurser i praktikvejledning, finder du dem her.

Love, rammer og regler

Bekendtgørelser mm. findes under sektionen Om KP

Kontakt

Praktikadministration
Alle administrative spørgsmål vedr. praktik og praktikportalen
E-mail: praktikpaed@kp.dk
Tlf.: 41 89 88 20

Ved diverse spørgsmål kontakt Pædagoguddannelsens uddannelsessekretariat
E-mail: PU-sekretariat@kp.dk
Tlf.: 41 89 70 15

Praktikkoordinatorer

Annelise Arent
Campus Nordsjælland
1., 2., 3. og 4. praktik og meritpraktik
E-mail: anar@kp.dk
Tlf.: 41 89 79 77

Birgitte Højberg
2. og 3. praktik på SKF specialiseringen
4. praktik
E-mail: bih@kp.dk
Tlf.: 41 89 80 53

Gitte Andersen
2. og 3. praktik på DAG specialiseringen.
4. praktik
E-mail: ga@kp.dk
Tlf.: 41 89 77 43

Lene Torp
1. praktik.
2. og 3. praktik på SOS specialiseringen.
E-mail: lt@kp.dk
Tlf.: 41 89 78 74

Mikala Bjerg
1. praktik og meritpraktik
2. og 3. praktik på DAG specialiseringen.
E-mail: mibj@kp.dk
Tlf.: 41 89 77 45

Janne Jørgensen Lundstrøm
KP Bornholm
Email: jajo@kp.dk
Tlf.: 41 89 72 03