Gå til indhold

Praktik på pædagoguddannelsen

På denne side findes oplysninger og materialer, som er relevante for samarbejdet mellem praktiksteder og Pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

Materiale fra informationsmøder

Materiale fra informationsmøder om praktikken findes på Praktikportalen under fanen `Praktikrelevante dokumenter´.

Materiale om praktikken

Her kan du downloade materiale om praktikken. Materialet bliver revideret løbende.

Materiale om 4. praktik:

Praktikrelevante dokumenter

Love, rammer og regler

Bekendtgørelser mm. findes under sektionen Om KP

Informationsmøder for praktiksteder

Pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole afholder løbende informationsmøder for praktikvejledere. Vi vil på informationsmøderne gennemgå formalia og rammer for praktikken og praktikkens tilrettelæggelse med særligt fokus på de krav, der er til praktikken. Desuden vil vi gennemgå, hvilke opgaver henholdsvis praktiksted, studerende og uddannelsesinstitution har i forbindelse med praktikforløbet og drøfte, hvordan vi kan samarbejde om at tilrettelægge en god praktik for de studerende.

Du tilmelder dig via nedenstående links. Tilmeldingsfristen er ugen før mødet (vær opmærksom på tidligere frist ved mødet 6. januar 2020).

Pædagoguddannelsen Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 Kbh. V

Mandag den 6. januar, kl. 14.00 – 16.30, lokale K1.04 (Auditorium 3), tilmelding her – obs. tilmeldingsfrist 21.12.2019

Fredag den 10. januar, kl. 08.00 – 10.30, lokale K1.04 (Auditorium 3), tilmelding her

Datoer på vej

Datoer på vej

Datoer på vej

Pædagoguddannelsen Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Torsdag den 16. januar kl. 14.00 – 16.30, Lokale A0.04 (Auditoriet), tilmelding her

Datoer på vej

Datoer på vej

Praktikvejlederkurser og PD-forløb

Tag diplommodulet ‘praktikvejleder til pædagoguddannelsen‘ og få værktøjer til at planlægge og evaluere den enkelte studerendes praktik.

Hvis KP har aktuelle kurser i praktikvejledning, finder du dem her.

Kontakt

Praktikadministration
Alle administrative spørgsmål vedr. praktik og praktikportalen
E-mail: praktikpaed@kp.dk
Tlf.: 41 89 88 20

Ved diverse spørgsmål kontakt Pædagoguddannelsens uddannelsessekretariat
E-mail: PU-sekretariat@kp.dk
Tlf.: 41 89 70 15

Praktikkoordinatorer

Annelise Arent
Campus Nordsjælland
1., 2., 3. og 4. praktik og meritpraktik
E-mail: anar@kp.dk
Tlf.: 41 89 79 77

Birgitte Højberg
2. og 3. praktik på SKF specialiseringen
4. praktik
E-mail: bih@kp.dk
Tlf.: 41 89 80 53

Gitte Andersen
2. og 3. praktik på DAG specialiseringen.
4. praktik
E-mail: ga@kp.dk
Tlf.: 41 89 77 43

Lene Torp
1. praktik.
2. og 3. praktik på SOS specialiseringen.
E-mail: lt@kp.dk
Tlf.: 41 89 78 74

Mikala Bjerg
1. praktik og meritpraktik
2. og 3. praktik på DAG specialiseringen.
E-mail: mibj@kp.dk
Tlf.: 41 89 77 45

Dorthea Funder Kaas
KP Bornholm
1., 2., 3. og 4. praktik
E-mail: dfka@kp.dk
Tlf.: 41 89 87 27