Gå til indhold

Information om coronavirus

Praktik på pædagoguddannelsen

På denne side findes oplysninger og materialer, som er relevante for samarbejdet mellem praktiksteder og Pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

Praktikrelevante dokumenter

Her kan du downloade materiale om praktikken. Materialet bliver revideret løbende.

Materiale om 4. praktik

Praktikinformationsmøder – efterår 2020

Som følge af den aktuelle Corona-situation og den fortsatte smitterisiko vil de planlagte informationsmøder på henholdsvis Campus Carlsberg og Campus Nordsjælland blive aflyst.

I stedet tilbyder vi virtuelle informationsmøder for 2. -og 3. praktikperiode. Møderne retter sig både mod praktiksteder, som modtager studerende fra Campus Carlsberg og fra Campus Nordsjælland.

Møderne vil blive afviklet via den virtuelle platform ZOOM. Når du tilmelder dig til en af nedenstående praktikinformationsmøder, vil du dagen før informationsmødet få tilsendt en mail med et link til ZOOM-mødet.

På dagen, hvor informationsmødet finder sted, skal du følge linket og anvende din adgangskode – så vil du blive lukket inden for ved mødets begyndelse.

Tilmeldingsfristen er to dage før mødet – ved for få tilmeldinger aflyses mødet.

Informationsmøder for praktikvejledere om 1. praktik med start jan. 2021

Campus Carlsberg

Tirsdag den 05.01.21 kl. 09.00 – 10.30 – Lokale K1.02 – Auditorium 2 – Tilmelding her

Torsdag den 07.01.21 kl. 14.00 – 15.30 – Lokale K1.02 – Auditorium 2 – Tilmelding her

Nordsjælland

Torsdag den 07.01.21 kl. 14.00 – 15.30 Lokale A0.04 – Store Auditorie – Tilmelding her

Informationsmøder for praktikvejledere om 2. praktik med start 01.11.2020

Campus Carlsberg

Tirsdag den 03.11. kl. 09.30 – 11.00 –  Tilmelding her

Torsdag den 12.11. kl. 14.00 – 15.30 –  Tilmelding her

Nordsjælland

Torsdag den 12.11. kl. 14.00 – 15.30 – Tilmelding her

Informationsmøder for praktikvejledere om 3. praktik med start 01.11.2020

Campus Carlsberg

Torsdag den 12.11. kl. 08.30 – 10.00 –  Tilmelding her

Mandag den 16.11. kl. 14.00 – 15.30 –  Tilmelding her

Nordsjælland

Torsdag den 12.11. kl. 14.00 – 15.30 –  Tilmelding her

Informationsmøder for praktiksteder om 4. praktik med start medio oktober 2020

OBS: På grund af Corona-situationen vil informationsmøderne om 4. praktik blive afviklet som virtuelle møder via platformen Zoom. Tidspunkterne er stadig som nedenfor angivet.

Tilmeldingsfrist for begge datoer: Mandag den 05.10. kl. 12.00

Når du tilmelder dig, vil du få tilsendt et link til Zoom, som du skal følge for at få adgang til mødet.

Materiale fra informationsmøder

Materiale fra informationsmøder om praktikken findes på Praktikportalen under fanen `Praktikrelevante dokumenter´.

Praktikvejlederkurser og PD-forløb

Tag diplommodulet ‘praktikvejleder til pædagoguddannelsen‘ og få værktøjer til at planlægge og evaluere den enkelte studerendes praktik.

Hvis KP har aktuelle kurser i praktikvejledning, finder du dem her.

Love, rammer og regler

Bekendtgørelser mm. findes under sektionen Om KP

Kontaktinformationer

Hvad handler din henvendelse om?

Praktikken udgør en tredjedel af uddannelsen til pædagog, og KP har løbende op til 3000 studerende i praktik. Vi har derfor fordelt de forskellige arbejdsopgaver, som knytter sig til praktikken, imellem os. Når du har et spørgsmål til os, er det derfor en fordel for dig at vide, hvilken praktik og evt. specialisering det drejer sig om, så du slipper for alt for mange omstillinger.

Hvem skal du kontakte?

Ved at klikke på nedenstående links, får du direkte mailadresser og telefonnumre til de enkelte praktikkoordinatorer og til praktikadministrationen på pædagoguddannelsen.

Hvem skal du kontakte

Praktikadministrationen

Telefon og e-mail

41 89 88 20

Mandag – fredag
kl. 9.00-12.00/13.00-14.00
praktikpaed@kp.dk

Mikala Bjerg

Underviser, praktikkoordinator

+45 41 89 77 45

Mikala Bjerg

Underviser, praktikkoordinator

+45 41 89 77 45

Gitte Andersen

Lektor

+45 41 89 77 43

Birgitte Højberg

Lektor

+45 41 89 80 53

Birgitte Højberg

Lektor

+45 41 89 80 53

Gitte Andersen

Lektor

+45 41 89 77 43

Annelise Arent

Underviser, praktikkoordinator

+45 41 89 79 77

Campus Nordsjælland

Annelise Arent

Underviser, praktikkoordinator

+45 41 89 79 77

Campus Bornholm

Anja Michelle Frimand

Lektor

+45 41 89 75 67