Gå til indhold

Praktikvejlederkursus for pædagoger

Styrk dine kompetencer som praktikvejleder

KP tilbyder todageskurser i København og i Hillerød, hvor vi stiller skarpt på praktikvejlederrollen:

  • Hvordan kan praktiksted og vejleder hjælpe den studerende med det arbejde, som skal føre frem til prøven?
  • Hvad skal uddannelsesplanen kunne?
  • Hvem har uddannelsesplanen?
  • Konkretisering af uddannelsesplanen
  • Ansvar og pligter i planlægning og realisering af praktikforløbet

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Forår 2024

Praktikvejlederkursus for pædagoger - 2 dages

Start- og slutdato

23.04.24 - 24.04.24

Tilmeldingsfrist

23.03.24

Nummer

0655845

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

4.720 kr.

3.776 kr. ekskl. moms

Hvor

Campus Nord, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Hvornår

To kursusdage kl. 09:00-15:00, d. 23.04.2024 & 24.04.2024

Praktikvejlederkursus for pædagoger - 2 dages

Start- og slutdato

23.04.24 - 24.04.24

Tilmeldingsfrist

23.03.24

Nummer

0659370

Ledighed

Venteliste

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

4.720 kr.

3.776 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

To kursusdage kl. 09:00-15:00, d. 23.04.2024 & 24.04.2024

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Helle Kildevang

Lektor

+45 41 89 72 74