Gå til indhold

Praktikvejleder til pædagoguddannelsen

Tag uddannelsen som pædagogvejleder og bliv mentor for kommende pædagoger.

Dette modul på 10 ECTS er en del af den pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Nyhedsbrev

Om modulet

På dette modul arbejdes der med vejledningsfaglige, læringsteoretiske og voksendidaktiske temaer og problemstillinger, der understøtter dig til at varetage opgaven som praktikvejleder i den pædagogstuderendes uddannelsesperiode. Målet er at du kan tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere vejledningsforløb for pædagogstuderende og understøtte praktikstedets uddannelseskultur.

Læringsmål

Modulet svarer til den tidligere praktikvejlederuddannelse til pædagoguddannelsen.
Med afsæt i dine egne erfaringer og praktikstedets praksis, arbejder du på modulet med vejledningsfaglige, læringsteoretiske og voksendidaktiske temaer og problemstillinger, der gør dig i stand til at varetage opgaven som praktikvejleder i den pædagogstuderendes praktikuddannelsesperiode.  Når du har gennemført modulet, kan du kalde dig selv praktikvejleder.

Kompetencemål:

 • tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere vejledningsforløb for pædagogstuderende
 • rammesætte en reflekteret, professionel kommunikation med den pædagogstuderende om praktikperiodens faglige kompetencemål og dine læringsmål for perioden
 • identificere, analysere og diskutere centrale praktiske og teoretiske problemstillinger af didaktisk karakter i tilknytning til praktikken og dokumentere eget og andres arbejde med praktikvejlederopgaver i praktikuddannelsesperioden
 • udvikle og understøtte praktikstedets uddannelseskultur

Viden:

 • have indsigt i praktikstedets organisation og tilrettelæggelse af praktikperioden som uddannelseselement i pædagoguddannelsen
 • have viden om iagttagelses-, videns- og vurderingsformer, læringsteori og voksendidaktik, herunder deltagerforudsætninger og deltagelsesmuligheder
 • have indsigt i vejledningsformer og -metoder, herunder magtdimensionen i vejledningen og etiske udfordringer.

Færdigheder:

 • kunne tilrettelægge din praktikuddannelse for praktikperioden med afsæt i praktikstedets værdigrundlag og undersøgelse af egen praksis
 • kunne udvikle differentierede læringsmiljøer og fællesskaber med kobling til dine læringsmål
 • kunne udøve differentieret vejledning med opmærksomhed på professionel kommunikation og indgå i medbedømmelse af dit arbejde med de faglige kompetence mål med kobling til din dokumentation af praktikforløb

Målgruppe

Pædagoger

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Forår 2024

Praktikvejleder til pædagoguddannelsen

Start- og slutdato

01.02.24 - 30.06.24

Tilmeldingsfrist

15.11.23

Pris

12.150 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0508877

Praktikvejleder til pædagoguddannelsen - Campus Hillerød

Start- og slutdato

01.02.24 - 30.06.24

Tilmeldingsfrist

15.11.23

Pris

12.150 kr.

Hvor

Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14

Nummer

0516102

Praktikvejleder til pædagoguddannelsen - Bornholm

Start- og slutdato

01.02.24 - 30.06.24

Tilmeldingsfrist

15.11.23

Pris

12.150 kr.

Hvor

Minervavej 1

Nummer

0618676

Efterår 2024

Praktikvejleder til pædagoguddannelsen

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0556251

Praktikvejleder til pædagoguddannelsen - Campus Nordsjælland

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Pris

12.400 kr.

Hvor

Carlsberg 14, 3400 Hillerød

Nummer

0558264

Forår 2025

Praktikvejleder til pædagoguddannelsen

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0621643

Praktikvejleder til pædagoguddannelsen

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Pris

12.400 kr.

Hvor

Carlsbergvej 14, Campus Nordsjælland

Nummer

0621645

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00