Gå til indhold

Få en laborant i praktik

To gange årligt har vi dygtige laborantstuderende, som skal i praktik i et år for at færdiggøre deres laborantuddannelse.

Med et praktiksamarbejde, har I en oplagt mulighed for at få tilført ekstra arbejdskraft og sætte jeres præg på fremtidens laboranter. Lyder det interessant? Så læs med her.

Laborantstuderende i praktik

Se video om praktikforløbet

Kort om, hvordan laborantuddannelsen er opbygget

Laborantuddannelsen er opbygget med 1½ års undervisning i teori og praksis på KP, hvor den studerende kommer igennem flere analyseteknikker inden for kemi- og bioteknologi.

Efter skoleperioden skal den studerende i praktik i et år, hvor uddannelsen færdiggøres med et syv ugers eksamensprojekt.

Læs mere på: https://www.kp.dk/uddannelser/laborant

Hvad får I ud af et praktiksamarbejde?

 • Ekstra arbejdskraft til udvikling, forskning og kvalitetskontrol, som frigiver tid til andre arbejdsopgaver
 • Mulighed for at rekruttere en fast medarbejder efter endt praktikforløb
 • Få undersøgt et specifikt fagområde eller gennemført en konkret analyse i praktikantens afsluttende eksamensprojekt

Hvad kan I forvente af en laborantpraktikant?

 • At praktikanten er fortrolig med arbejdet i laboratoriet
 • At praktikanten har viden om sikkerheds- og kvalitetssikringssystemer i laboratoriet
 • At praktikanten kan udføre analysetekniske metoder til detektion, identifikation og kvantificering
 • At praktikanten kan kvalificere udstyr og validere analysemetoder i forhold til produkt-fremstilling og -analyse

Hvor lang tid varer et praktikforløb?

Praktikforløbet varer et år med start hver september og februar. I særlige tilfælde kan der være start uden for den normale periode.

Hvad skal I opfylde for at ansætte en laborantpraktikant?

Først og fremmest skal I have lyst til at ansætte en praktikant og byde vedkommende vel-kommen i jeres daglige arbejde. Ideelt er praktikanten jeres nye medarbejder, som I hjælper til at blive færdiguddannet inden for jeres kerneopgaver. Derudover, skal I sikre jer, at praktikanten kommer igennem de fire læringsmål, som er:

 1. Arbejdspladsens organisering
 2. Sikkerhed og arbejdsmiljø
 3. Kvalitetssikring
 4. Laboratorietekniske metoder

Rent praktisk, udarbejder I, i samarbejde med praktikanten, en plan for praktikforløbet, hvori det er beskrevet, hvilke teknikker praktikanten skal arbejde med, og hvordan ovenstående læringsmål opnås.

Planen skal godkendes af praktikkoordinatoren på KP, som kan hjælpe jer med udarbejdelsen og svare på spørgsmål.

Hvem vejleder laborantpraktikanten under praktikforløb?

For at praktikanten hurtigt finder sig til rette i virksomheden, er det vigtigt, vedkommende bliver tilknyttet en (eller flere) kontaktperson(er), som kan vejlede i forhold til laboratorieteknikker og lokale forhold på arbejdspladsen. Derfor, skal kontaktpersonen have faglige kompetencer, der understøtter, at læringsmålene opnås.

Praktikanten har, ud over den faglige vejleder på arbejdspladsen, en skolevejleder fra KP, som vil fungere som pædagogisk vejleder og eksaminator ved de to eksamener, der er undervejs i praktikforløbet.

Eksamenerne er hhv. en praktikrapport ca. otte måneder inde i praktikken, og et afsluttende eksamensprojekt i slutningen af praktikken. Skolevejlederen er ligeledes jeres kontaktperson hos KP.

I praktikrapporten er det praktikantens egen opgave at beskrive sit praktiksted, og de læringsmål som praktikanten har været igennem. Eksamensprojektet har en varighed af syv uger, og er ofte et projekt, som praktikstedet gerne vil have efterprøvet (fx valideret en metode eller kvalitetssikret udstyr).

Praktikantlønninger

Praktikken er lønnet. Vi henviser til Dansk Laborant-Forening/HK for mere information om praktikantlønninger og lønniveau: https://www.hk.dk/omhk/tvaergaaende-landsforening-og-branchesektion/dlf/loenstatistik

Vil I ansætte en laborantpraktikant?

Hvis I ønsker at ansætte en laborantpraktikant, så tag endelig kontakt til KP’s praktikkoordinatorer (laborantpraktik@kp.dk), som vil hjælpe med processen. Kort fortalt, opretter I et stillingsopslag, hvori det er beskrevet, hvilke opgaver I ønsker løst, og hvilke forventninger I har til praktikantens kompetencer og profil.

Stillingsopslaget slås op som et hvert andet stillingsopslag, men I kan med fordel sende det til KP’s praktikkoordinatorer, som vil dele det med de laborantstuderende. Vores praktikkoordinatorer kan også sætte jer i direkte forbindelse med laborantstuderende, som søger en praktikplads.

Vær gerne opmærksom på, at laborantstuderende primært søger praktikpladser med start i februar eller september.

Centrale dokumenter relaterede til praktikken

Kontakt – praktikkoordinatorer

Hvis I har opfølgende spørgsmål til retningslinjer for praktikken på laborantuddannelsen eller ønsker rådgivning om praktikken, så kontakt endelig vores praktikkoordinatorer:

Lisbeth Elvira de Vries

Lektor

+45 51 38 06 37

Morten Erik Møller

Adjunkt

+45 51 63 28 30