Gå til indhold

Praktik på laborantuddannelsen

Information til virksomheder om struktur og organisering af praktik på laborantuddannelsen.

Struktur

I praktikdelen skal den studerende arbejde med virksomhedens opgaver og herigennem opfylde læringsmålene. Undervisningen foregår primært ved instruktion og ved at integrere læringsmålene i arbejdet. Den studerende deltager i virksomhedens opgaver med sikkerhed, arbejdsmiljø og kvalitetssikring.

Den studerendes udbytte af praktikken evalueres via en skriftlig rapport, hvor den studerende kort beskriver, hvorledes læringsmålene for praktikperioden er opnået. Forventet omfang af rapporten er ca. 5-10 sider. Evalueringen er en intern prøve og der gives én karakter efter 7-trins skalaen.

I forlængelse af praktikken skal den studerende udfærdige det afsluttende eksamensprojekt. Selve projektet skal have en varighed svarende til ca. 7 ugers fuldtidsarbejde. Den studerende skal arbejde selvstændigt med en opgave på laboratoriet og efterfølgende skrive en projektrapport, der skal forsvares til en mundtlig eksamen.

Retningslinjer og dokumenter

Retningslinjer og uddannelsesdokumenter

I forbindelse med praktikopholdet er der udfærdiget en række dokumenter til brug for den studerende og virksomheden.

Praktikrapport og afsluttende eksamensprojekt

Dokumenter i forbindelse med praktikrapport og afsluttende eksamensprojekt:

Kontakt

Jesper Pedersen

Underviser

+45 51 38 05 08