Gå til indhold

Praktik på administrationsbachelor

Kontakt os i dag og hør nærmere om din mulighed for at få en administrationsbachelor praktikant

Vælger du at modtage en administrationsbachelor, får du en praktikant med en bred analytisk ballast og lang række værktøjer inden for de områder, den studerende har været igennem i uddannelsen:

 • Sammenhængen mellem de statslige, regionale og kommunale styringsformer og den historiske kontekst for udviklingen i den offentlige sektor.
 • Anvendt teori og metode inden for det offentlige administrative område, samt den offentlige sektors styringsformer, finansiering og kompleksitet.
 • Økonomistyringsprincipper og modeller, der gør den studerende i stand til at vurdere og arbejde med regnskaber, budgetter og økonomiske rapporter.
 • Samspillet og sammenhængen mellem de tværprofessionelle sektorer og forståelsen for arbejdet i en politisk styret organisation.
 • Udarbejdelsen af velfunderede løsnings- og optimeringsmuligheder til konkrete administrative problemstillinger og cases, på baggrund af relevant teori og metode.
 • Redskaber til at analysere, dokumentere og kvalitetssikre drifts- og udviklingsopgaver.
 • Projektstyringsmetoder, evalueringsformer og interviewteknikker.
 • Juridisk indsigt til at sikre korrekt sagsbehandling inden for relevant lovgivning og forvaltningspraksis, herunder personalejura.
 • Formidling af komplekse problemstillinger og løsninger til borgere, forvaltning og politikere.
 • Digitalisering i den offentlige sektor og dens indvirkning på sagsbehandlingen og formidlingen.

​Praktikperioderne

Praktikperioden for foråret er primo februar til medio juni, og om efteråret er den primo september til medio januar.
Den studerende får SU under praktikforløbet, og praktikken er derfor ulønnet.

Krav til praktikstedet

For at sikre den studerende får et succesfuldt praktikforløb, er det et krav til praktikstedet at:

 • Der er en fast praktikvejleder tilknyttet forløbet på praktikstedet, som kan give fagrelevant sparring under hele forløbet.
 • Der er forberedt en oversigt over opgaver, den studerende kan arbejde med i praktikken.
 • Der er en fast kontorplads til den studerende og de nødvendige login kan oprettes.

Den tid der bliver investeret i begyndelsen af praktikforløbet, vil blive givet tilbage efterhånden som den studerende kan løfte flere og flere opgaver selvstændigt.

Interesseret i en praktikant?

Hvis din organisation er interesseret i at modtage en praktikant, vil vi gerne høre fra dig. Du kan kontakte vores praktikkoordinator – også om øvrige spørgsmål til praktik:

Diana Hertz Nuñez

Kst. uddannelsesleder

+45 51 63 26 01

Praktikportalen

På Praktikportalen får du som praktiksted overblik over alle de relevante informationer om den enkelte studerende og den enkelte praktik- eller klinikperiode.

Vejledning

Har du brug for vejledning i brug af praktikportalen, så er der her samlet alle vejledninger til praktiksteder, studerende, administration og undervisere.

Praktikhåndbog

Kontakt

Süheda Nur Kafa

Adm. medarbejder