Gå til indhold

Optagelsessamtale – psykomotorisk terapeut

Hvem skal til optagelsessamtale?

Alle, som søger ind på psykomotorikuddannelsen og har opfyldt adgangskrav samt medsendt motiveret ansøgning indkaldes til en samtale.

Psykomotorikuddannelsen optager kun studerende via kvote 2.

Hvornår foregår optagelsessamtaler?

Optagelsessamtalerne afvikles i foråret. Ansøgningsfristen for at søge ind på Psykomotorikuddannelsen via kvote 2 er 15. marts, og samtalerne finder sted i månederne herefter. Du indkaldes til samtale selvom du først består den adgangsgivende eksamen til juni. Frist for at dokumentere at du opfylder kravet adgangsgivende eksamen eller uddannelse er 5. juli kl. 12.00

Afventer tidspunkt for samtaler i 2025.

Hvordan foregår optagelsessamtalerne?

Samtalen består af et interview af 15 minutters varighed. Inden samtalen skal du deltage i en psykomotorisk undervisningsseance på 45 minutter sammen med en gruppe af andre ansøgere. Du bedes derfor tage bevægelsesvenligt tøj på.

Undervisningsseance og samtale varer i alt 60 min. Afhængig af hvor i rækken af samtaler du står, vil ventetiden være mellem 15 min. og to timer.

Disse samlede optagelsesrunder ligger om formiddagen mellem kl. 9.00 – 12.00 og om eftermiddagen mellem kl. 12.00 – 15.20.

Hvad bliver jeg målt på i optagelsessamtalen?

Du bliver vurderet på fem forskellige parametre til optagelsessamtalen:

  • Motivation og relevante refleksioner ift. den psykomotoriske profession
  • Kropslighed og fysiske ressourcer
  • Robusthed, psykiske og sociale ressourcer
  • Netværks- og livssituation
  • Studieparathed og studiekompetencer

Vi er således interesserede i at høre noget om dine forventninger til og motivation for at søge ind på uddannelsen, og hvad dit mål med uddannelsen er.

Desuden er vi interesserede i at høre om dine fysiske, psykiske og sociale forudsætninger for at studere til, og arbejde som psykomotorisk terapeut.

Derudover er vi interesserede i at høre om dine generelle studiemæssige kompetencer samt overvejelser over din generelle livssituation som studerende.

Du kan få mellem 0 og 14 point på baggrund af selve optagelsessamtalen. For at være berettiget til optagelse på Psykomotorikuddannelsen skal du ved optagelsessamtalen opnå en minimumscore på 5 point fordelt med min. 1 point i hver af de fem ovenstående parametre.

Når optagelsessamtalerne er gennemført, lægges point fra samtalerne sammen med point fra dine kvote 2-aktiviteter, som tilsammen danner det samlede optagelsesgrundlag. Resultatet placeres i en fælles database og studiepladserne bliver herefter fordelt ud fra ansøgernes point og deres prioriteringer af uddannelsessteder.

Hvad hvis jeg søger ind på både KP og VIA

KP og VIA samarbejder omkring optagelse hvilket betyder at du kun skal til samtale et sted. Der bruges et fælles system med enslydende vurderingskriterier og når samtalerne er gennemført, vil de opnåede point blive anvendt på begge uddannelsesinstitutioner

Kan man klage over en afgørelse?

Der kan indgives klage i forhold til eventuelle processuelle spørgsmål i forbindelse med optagelsessamtalerne. Klagen sendes til den professionshøjskole, der har været ansvarlig for afholdelsen af den konkrete optagelsessamtale.

Der kan ikke indgives klage i forhold til vurdering og pointgivning af ansøgers præstation i optagelsessamtalerne.

Hvordan forbereder jeg mig som ansøger bedst på optagelsessamtalen?

Først og fremmest skal du gøre op med dig selv, hvorfor du gerne vil være psykomotorisk terapeut. Hvad er det ved professionen, som tiltaler dig? Hvordan vil du gerne være som psykomotorisk terapeut og hvem vil du gerne være det for? Hvilke udfordringer er du parat til at tage på dig?

Det er også godt at gøre dig klart, hvordan du er rustet til uddannelsen, som kræver at du bruger dig selv både psykisk og fysisk både mens du studerer og i arbejdslivet. Hvordan er din fysik, hvordan har du det med berøring og bevægelse og at arbejde tæt med andre mennesker? Og hvordan er din robusthed og evne til at jonglere mellem teori og praksis?

Du bliver vurderet på de fem ovenstående parametre, og det er derfor klogt at have dem for øje, når du forbereder dig til optagelsessamtalen.

Hvor foregår optagelsessamtalerne?

Optagelsessamtalerne foregår på Campus Hillerød, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød. Efter den 15. marts vil du modtage en mail fra vores bookingsystem ’ucsamtalebooking.dk’, hvor du kan booke tid til en optagelsessamtale.

Har du søgt ind på både KP og VIA er det op til dig, hvor du vælger at gå til optagelsessamtale. KP og VIA samarbejder omkring optagelse, hvilket betyder at du kun skal til samtale et sted.

Hvornår får jeg besked, om jeg er kommet ind?

Optagelsesberettigede får besked den 26. juli.

Har du været til optagelsessamtale og opnået en samlet score ved samtalen på under 5 er du ikke optagelsesberettiget, og så vil du umiddelbart efter samtalen få besked fra det uddannelsessted, hvor samtalen fandt sted.

Hvor mange gange kan jeg komme til optagelsessamtale?

Du kan gå til optagelsessamtale én gang pr. ordinær ansøgningsrunde.

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har specifikke spørgsmål om optagelsessamtalen?

Hvis du har et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her på siden, er du meget velkommen til at kontakte optagelsen på KP.