Gå til indhold

Fra lægesekretær til sundhedsadministrativ koordinator

Du kan ikke længere blive lægesekretær i Region Hovedstaden. I stedet kan du uddanne dig som sundhedsadministrativ koordinator.

I dag uddanner du dig til sundhedsadministrativ koordinator — ikke lægesekretær

I fremtidens sundhedsvæsen er der behov for sundhedsprofessionelle, som kan understøtte den helhedsorienterede tilgang til borgere, patienter og pårørende.

Sundhedsvæsenet har derfor udvidet sit perspektiv fra sygdomsbehandling til en mere helhedsorienteret patientbehandling og derfor har kravene for den sundhedsfaglige administration også ændret sig.

Arbejdsopgaverne favner bredere. Stillingen hedder derfor i dag Sundhedsadministrativ koordinator – ikke lægesekretær.

Uddannelsen er blevet udviklet sådan at det klæder dig på til de nuværende, og fremtidige, arbejdsopgaver.

Forskellen på arbejdsopgaver

Nutidens sundhedsadministrators arbejdsopgaverne favner bredt.

For at imødekomme de behov, har vi skabt en uddannelse, der ruster dig til at hjælpe, guide patienter og varetage hele flowet for en patients forløb. Du klædes på til at skabe overblik og sammenhæng i de mange informationsstrømme under hele patientens forløb – både ift. sundhedsprofessionelle og borgerne – og på tværs af sektorer. Som sundhedsadministrativ koordinator bliver du uddannet til at kunne agere i en ny verden med teknologiske løsninger og digitale arbejdsgange.

Uddannelsen som sundhedsadministrativ koordinator kræver, at du enten har en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse på mindst tre år.

Kontoruddannelsen med specialet lægesekretær samt uddannelsen til social- og sundhedsassistent er også adgangsgivende til uddannelsen som sundhedsadministrativ koordinator.

Om uddannelsen som sundhedsfaglig koordinator

Hvor længe varer den nye uddannelse?

Den nye uddannelse som sundhedsadministrativ koordinator varer 2½ år (5 semestre).

Det er en SU-berettiget fuldtidsuddannelse på erhvervsakademiniveau.

Hvor tager jeg uddannelsen?

Som studerende til sundhedsadministrativ koordinator går du på Københavns Professionshøjskole sammen med andre studerende.

Udover klasseundervisning og vejledning kommer du til at deltage i forelæsninger og gruppearbejde. Der vil desuden være skemafri studiedage, hvor du forbereder dig til undervisningen eller skriver opgave.

Praktik

Som studerende til sundhedsadministrativ koordinator har du i alt 28-ugers ulønnet praktik fordelt på hhv. 1 og 4. semester. Under praktikken vil du fortsat modtage SU.

Læs mere om uddannelsen