Gå til indhold
Portræt af ung kvinde med hestehale og sort, krøllet hår

Netbaseret læreruddannelse (NetLU)

Om uddannelsen

Det er også muligt at tage læreruddannelsen som en delvist netbaseret uddannelse. Indhold og omfang er det samme som den almindelige læreruddannelse, men på NetLU er undervisning og vejledning tilrettelagt dels som fysisk tilstedeværelsesundervisning, hvor du skal møde fysisk op, dels som undervisning online (Synkron og asynkron online undervisning). På uddannelsen læser både ordinære, merit- og enkeltfagsstuderende.

NetLU til dig, som:

 • Kan indgå konstruktivt i studiegruppearbejde med andre netstuderende
 • Har selvdisciplin til at studere selvstændigt og struktureret som netstuderende på et krævende fuldtidsstudium
 • Har brug for større fleksibilitet til at studere, når og hvor det passer dig

Hvor og hvornår?

Der er optag og studiestart for nye studerende på den ordinære netbaserede læreruddannelse i den 26. august 2022 kl. 9.00.

Fysisk tilstedeværelsesundervisning

Den fysiske tilstedeværelsesundervisning tilrettelægges som 4 gange á 2 dage pr. semester.

Undervisningen ved er skemalagt fredag kl. 13.00-18.00 (fag 1), lørdag kl. 09.30-13.30 (fag 2) og 14.00-17.30 (fag 3). I det kommende studieår foregår den fysiske tilstedeværelsesundervisning på Campus Carlsberg. Bemærk at der er 75 % mødepligt til undervisningen.

Synkron onlineundervisning

Synkron online undervisning indebærer, at alle studerende er til stede online på samme tidspunkt (synkront) i programmet Zoom. Undervisning kan indeholde vejledning i grupper eller individuelt, gruppearbejde, oplæg fra studerende og underviseren mv.

Der er synkron online undervisning minimum 12 gange pr. semester (4-10 gange pr. modul), hhv. mandag, tirsdag, onsdag og/eller torsdag aften kl. 18.00-21.00. Det tilstræbes at undervisningen i et modul ligger på samme ugedag.

På første semester deltager alle studerende desuden i et obligatorisk forløb om studieteamfacilitering. Forløbet hænger tæt sammen med undervisningen i undervisningsfag 1 og kræver synkron og asynkron deltagelse

Asynkron onlineundervisning

I tiden imellem den fysiske tilstedeværelsesundervisning og synkron online undervisning deltager du i asynkron online undervisning. Undervisningen deles op i forløb, som fordeler sig hen over de enkelte moduler. Undervisningen følger temaerne/emnerne i fagene og lægger bl.a. op til faglige diskussioner, gruppearbejde, individuelt arbejde, vejledning, feedback/feedforward mv.

Uddannelsens fag og opbygning

Uddannelsen følger samme struktur som den almindelige ordinære læreruddannelse.
På læreruddannelsen skal du vælge tre undervisningsfag. Undervisningsfag 1 er altid dansk eller matematik. Som undervisningsfag 2 og 3 udbyder vi i alt fire netbaserede fag. Det er fagene engelsk, samfundsfag, historie samt kristendomskundskab/religion. Den samlede netbaserede fagrække ses her:

 • Intromodul (1 modul)
 • Pædagogik og lærerfaglighed (4 moduler)
 • KLM (1 modul)
 • Undervisningsfag 1 (Dansk ældste/yngste eller Matematik ældste/yngste, 4 moduler)
 • Der udbydes yderligere i alt fire undervisningsfag og tre specialiseringsmoduler på NetLU:
  • Undervisningsfag 2: Samfundsfag & Kristendomskundskab/religion
  • Undervisningsfag 3: Historie og engelsk (bemærk at engelsk læses over fire moduler i stedet for tre. Det medfører at et engelskmodul erstatter dit tredje specialiseringsmodul)
  • Specialiseringsmoduler: ” Teknologiforståelse og digital dannelse”, ” Ny lærer, leder og samarbejdspartner i demokratiets skole”, ” Inklusion og undervisningsdifferentiering i matematik”

Du kan desuden vælge at læse fag på den almindelige læreruddannelse med undervisning i dagtimerne, hvis du fx vil studere idræt eller billedkunst. På den måde kan du sammensætte et læreruddannelsesforløb, der passer lige til dig.

Praktik

Netstuderende med studiestart i sommeren 2022 skal i praktik på en skole en dag pr. uge. Som udgangspunkt ligger praktikken om mandagen for alle studerende på optaget i efteråret 2022. På første studieår strækker praktikperioden sig fra uge 37 2022 til uge 19 2023, samt to fuldtidsuger i uge 2 og 3 2023. Som studerende bliver du tilbudt en praktikskole inden for hovedstadsregionen. Har du bopæl i en landsdel uden for regionen, kan du ønske at komme i praktik på en skole i nærområdet. Om ønsket kan imødekommes afgøres af praktiksekretariatet.

It-kompetencer og teknologi

Et af målene for den netbaserede læreruddannelse er, at du som studerende får særlige kompetencer i forhold til at arbejde med digitale medier, hvad angår undervisning og læring, fx kompetencer til at interagere i et synkront online læringsmiljø.

Det er fordel men ikke et krav at have særlige it-kompetencer på forhånd, men du skal være indstillet på – og have lyst til – at arbejde med digitale medier og undervisningsrelateret software. Du kommer også til at navigere rundt på flere forskellige digitale platforme undervejs i din uddannelse – noget, der afspejler virkeligheden, der venter dig som lærer i grundskolen, meget godt.

Det forventes, at du har:

 • Adgang til en tidssvarende computer med webcam
 • Et headset eller et webcam med en indlejret god mikrofon
 • En internetforbindelse med en hastighed på minimum 50 Mbit/s download og 10 Mbit/s upload

Studiestart

Er du ny studerende eller overvejer at søge ind på uddannelsen i nær fremtid, kan du læse mere herunder

Kontakt

Har du generelle spørgsmål, kan du kontakte os på:
Tlf.: +45 70 89 09 90 / E-mail: info@kp.dk

Ring eller send en mail til den fælles Studie- og karrierevejledning:

Mail: studievejledning@kp.dk

Telefon: 72 48 75 46

Telefontid

Mandag, torsdag, fredag: 9.00-11.00.
Tirsdag: 9.00-11.00 og 15.00-17.00

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse så kan du kontakte os på:
Telefon: 72 48 75 41
Mail: optagelse@kp.dk.

Vi kan samtidig henvise til eVejledning, hvis du skulle have flere spørgsmål.

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.
E-mail: sikkermail-stu-su@kp.dk
Telefon: 72 48 75 42

Telefonen er åben mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-11.30 og tirsdag kl. 12.30-14.30.
Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.