Gå til indhold

Netbaseret læreruddannelse (NetLU)

Tag læreruddannelsen som netbaseret studie. Få fleksibilitet, onlineundervisning og faglig udvikling. Vælg mellem seks undervisningsfag og tre valgfag.

Om uddannelsen

Det er også muligt at tage læreruddannelsen som en delvist netbaseret uddannelse. Indhold og omfang er det samme som den almindelige læreruddannelse, men på NetLU er undervisning og vejledning tilrettelagt dels som fysisk tilstedeværelsesundervisning, hvor du skal møde fysisk op, dels som undervisning online (synkron og asynkron online undervisning).

Ca. 80% af undervisningen på uddannelsen gennemføres via onlineformater, hvilket giver mulighed for fleksibilitet i forhold til tid og rum.

På uddannelsen læser både ordinære, merit- og enkeltfagsstuderende.

NetLU til dig, som:

 • har brug for større fleksibilitet til at studere, når og hvor det passer dig.
 • foretrækker undervisning placeret hverdagsaftener og weekender.
 • kan indgå konstruktivt i studieteamarbejde.
 • er god til at studere med selvstændighed og struktur i et krævende fuldtidsstudium.
Thumbnail for video for den netbaserede læreruddannelse (NetLu)

Velkomstdag for nye studerende

Der er velkomstdag for nye studerende på den ordinære netbaserede læreruddannelse fredag den 23. august 2024 kl. 9.00.

Fysisk tilstedeværelsesundervisning

Den fysiske tilstedeværelsesundervisning tilrettelægges som op til 4-5 gange á 2 dage pr. semester.

Undervisningen er skemalagt fredag kl.: 08.30-12.15 og 13.15-17.00, samt lørdag kl. 09.00-12.45 og 13.30-17.15.

Den fysiske tilstedeværelsesundervisning er på Campus Carlsberg.

Synkron onlineundervisning

Synkron online undervisning indebærer, at alle studerende er til stede online på samme tidspunkt (synkront) i programmet Zoom. Undervisning kan indeholde vejledning i grupper eller individuelt, gruppearbejde, oplæg fra studerende og underviseren mv.

Der er synkron onlineundervisning 1-3 gange om ugen hhv. mandag, tirsdag, onsdag og/eller torsdag aften kl. 18.00-21.00. Det tilstræbes at undervisningen i et fag ligger på samme ugedag i løbet af et semester.

På første semester deltager alle studerende desuden i et obligatorisk forløb om studieteamfacilitering. Forløbet hænger tæt sammen med undervisningen i undervisningsfag 1 og kræver synkron og asynkron deltagelse

Bemærk at der er 75% mødepligt til fysisk tilstedeværelsesundervisning, samt synkron onlineundervisning.

Asynkron onlineundervisning

Sideløbende med den fysiske tilstedeværelsesundervisning og synkron online undervisning deltager du i asynkron online undervisning. Undervisningen deles op i forløb, som fordeler sig hen over de enkelte moduler.

Undervisningen følger temaerne/emnerne i fagene og lægger bl.a. op til faglige diskussioner, gruppearbejde, individuelt arbejde, vejledning, feedback/feedforward mv.

Uddannelsens fag og opbygning

Uddannelsen følger samme struktur som den almindelige ordinære læreruddannelse.

På læreruddannelsen skal du vælge tre undervisningsfag. Undervisningsfag 1 er altid dansk eller matematik. Som undervisningsfag 2 og 3 udbyder vi i alt fire netbaserede fag. Det er fagene engelsk, samfundsfag, historie samt kristendomskundskab/religion. Den samlede netbaserede fagrække ses her:

Lærerens grundfaglig (obligatorisk for alle lærerstuderende):

 • Pædagogik og almen didaktik (20 ECTS-point)
 • Pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik (20 ECTS-point)
 • Livsoplysning: kristendomskundskab/idéhistorie/medborgerskab/autoritet (20 ECTS-point)
 • Dansk som andetsprog (5 ECTS-point)

Undervisningsfag:

 • Undervisningsfag 1: dansk indskoling/udskoling eller matematik (50 ECTS)
 • Undervisningsfag 2: samfundsfag, fransk og kristendomskundskab/religion (35 ECTS)
 • Undervisningsfag 3: historie og engelsk (35 ECTS)

Valgfag (der vælges ét af følgende):

 • Sundheds- og seksualoplysning (5 ECTS-point)
 • Uddannelse og job (5 ECTS-point)
 • Det praktisk-musiske område (5 ECTS-point)

Du kan desuden vælge at læse fag på den almindelige læreruddannelse med undervisning i dagtimerne, hvis du ønsker at læse fag udenfor den udbudte fagrække på netuddannelsen. Det kan f.eks. være musik, håndværk og design, idræt eller billedkunst.

Praktikforløb

Der er praktikforløb på alle fire år på læreruddannelsen. På 1. og 2. årgang er praktikforløbene udstrakte, hvormed du er på uddannelsesskolen én gang om ugen. De udstrakte praktikforløb er placeret om mandagen for studerende på. 1. årgang og om onsdagen for studerende på 2. årgang.

I studieåret 2023/2024 strækker praktikforløbet sig fra uge 38 til uge 19. Som studerende bliver du tilbudt en uddannelsesskole inden for hovedstadsregionen.

Har du bopæl i en landsdel uden for regionen, kan du ansøge om at komme i skoleforløb på en skole i nærområdet.

Er du ansat på en skole, kan du ansøge om at komme i praktik på egen ansættelsesskole. Om ønsket kan imødekommes afgøres af Kontor for Skolesamarbejde, der kan kontaktes på praktik@kp.dk.

It-kompetencer og teknologi

Et af målene for den netbaserede læreruddannelse er, at du som studerende får særlige kompetencer i forhold til at arbejde med digitale medier, hvad angår undervisning og læring, fx kompetencer til at interagere i et synkront online læringsmiljø.

Det er en fordel, men ikke et krav, at have særlige it-kompetencer på forhånd, men du skal være indstillet på – og have lyst til – at arbejde med digitale medier og undervisningsrelateret software.

Du kommer også til at navigere rundt på flere forskellige digitale platforme undervejs i din uddannelse – noget, der afspejler virkeligheden, der venter dig som lærer i grundskolen, meget godt.

Det forventes, at du har:

 • Adgang til en tidssvarende computer med webcam
 • Et headset eller et webcam med en indlejret god mikrofon
 • En internetforbindelse med en hastighed på minimum 50 Mbit/s download og 10 Mbit/s upload

Studiestart

Er du ny studerende eller overvejer at søge ind på uddannelsen i nær fremtid, kan du læse mere herunder

Kontakt

Ring eller send en mail til den fælles Studie- og karrierevejledning:

Mail: studievejledning@kp.dk

Telefon: 72 48 75 46

Telefontid

Mandag, torsdag, fredag: 9.00-11.00.
Tirsdag: 9.00-11.00 og 15.00-17.00

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse så kan du kontakte os på:
Telefon: 72 48 75 41
Mail: optagelse@kp.dk.

Vi kan samtidig henvise til eVejledning, hvis du skulle have flere spørgsmål.

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.
E-mail: sikkermail-stu-su@kp.dk
Telefon: 72 48 75 42

Telefonen er åben mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-11.30 og tirsdag kl. 12.30-14.30.
Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge MitID.

Regitze Rosenkjær-Wind

Lektor

+45 41 89 70 12

Telefonopkald efter aftale