Portræt af ung kvinde med hestehale og sort, krøllet hår

Netuddannelse

Det er også muligt at tage læreruddannelsen som en netbaseret uddannelse. Indhold og omfang er det samme som den almindelige læreruddannelse, men på den netbaserede uddannelse er undervisning og vejledning tilrettelagt dels som korte seminarer, hvor du skal møde fysisk op (fysisk indkald), dels som netbaseret undervisning (virtuelt indkald og asynkron undervisning).

Den netbaserede uddannelse er til dig, som:

  • Kan indgå konstruktivt i studiegruppearbejde med andre netstuderende
  • Har selvdisciplin til at studere som netstuderende på et krævende fuldtidsstudium
  • Har brug for større fleksibilitet til at studere, når og hvor det passer dig

Hvor og hvornår?

Der er optag og studiestart for nye studerende på den ordinære netbaserede læreruddannelse i august 2020.

Fysisk indkald

Som studerende har du mulighed for at møde fysisk op 4 gange a 2 dage pr. semester.

Undervisningen ved fysiske indkald er skemalagt fredag kl. 13.00-18.00 (fag 1), lørdag kl. 09.30-13.30 (fag 2) og 14.00-17.30 (fag 3). I det kommende studieår foregår de fysiske indkald på Campus Carlsberg.

Netbaseret asynkron undervisning

I tiden imellem de fysiske indkald og de virtuelle indkald deltager du i asynkron netbaseret undervisning. Undervisningen deles op i netundervisningsforløb, som fordeler sig hen over de enkelte fagmoduler. Netundervisning følger temaerne/emnerne i fagene og lægger bl.a. op til faglige diskussioner, gruppearbejde, individuelt arbejde mv.

Virtuelt indkald (synkron onlineundervisning)

Et virtuelt indkald betyder, at alle studerende er til stede virtuelt på samme tidspunkt (synkront). Indholdet i et virtuelt indkald kan være undervisning, vejledning i grupper eller individuelt, studiegruppearbejde mv.

Der er virtuelt indkald min. 12 gange pr. semester (4 indkald pr. modul), hhv. tirsdag, onsdag og/eller torsdag aften kl. 18.00-21.00.

Opbygning

Uddannelsen følger samme opbygning som den almindelige læreruddannelse.

Du kan desuden vælge at kombinere netuddannelsen med fag på den almindelige læreruddannelse, hvis du fx hellere vil studere idræt end historie. På den måde kan du sammensætte et læreruddannelsesforløb, der passer lige til dig.

Praktik

Der er 3 praktikperioder i læreruddannelsen a 6 uger. Praktikken foregår på en folkeskole. Den første praktikperiode ligger på 3. semester og er en ’udstrakt praktik’, hvilket betyder, at du er i praktik 2 dage om ugen i en periode på 12 uger. Praktikken på en skole kan ikke foregå i eget skema.

It-kompetencer og teknologi

Et af målene for den netbaserede læreruddannelse er, at du som studerende får særlige kompetencer i forhold til at arbejde med digitale medier, hvad angår undervisning og læring, fx kompetencer til at interagere i et synkront online læringsmiljø.

Du behøver ikke have særlige it-kompetencer på forhånd, men du skal være indstillet på – og have lyst til – at arbejde med digitale medier og undervisningsrelateret software. Du kommer også til at navigere rundt på flere forskellige digitale platforme undervejs i din uddannelse – noget, der afspejler virkeligheden, der venter dig som lærer i grundskolen, meget godt.

Det forventes, at du har:

  • Adgang til en tidssvarende computer med webcam
  • Et headset
  • En internetforbindelse med en hastighed på minimum 20 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til den netbaserede læreruddannelse, kan du kontakte KP’s optagelseskontor på optagelse@kp.dk.

Se optageteamets kontaktoplysninger og træffetider