Gå til indhold

Ansøgningsskema-meritlærer

Har du spørgsmål vedr. meritlæreruddannelsen kan du sende en mail til merit-lu@kp.dk

Du skal have følgende dokumenter klar til upload:

  • adgangsgivende uddannelse
  • adgangsgivende eksamen til undervisningsfagene
  • dokumentation for to års erhvervserfaring, hvis du søger om optagelse på baggrund af en erhvervsuddannelse

Ansøgning om merit (Word-fil)

For dig, som har søgt om optagelse på meritlæreruddannelsen, og ønsker at søge merit på baggrund af tidligere gennemført uddannelse.

Vejledning fremgår af ansøgningsskemaet ovenfor.

Du kan søge om optagelse:

  • hvis du har en afsluttet kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • eller hvis du er mindst 25 år, har afsluttet en erhvervsrettet uddannelse på mindst erhvervsuddannelsesniveau og har mindst to års erhvervserfaring