Gå til indhold

Lærerens grundfaglighed

Lærerens grundfaglighed består af de 2 fag: Almen dannelse og Pædagogik og Lærerfaglighed og beskæftiger sig med emner, som er vigtige for lærerprofessionen, uanset hvilket fag du underviser i.

Moduler inden for Lærerens Grundfaglighed

Modulet tilrettelægges som en række undersøgelser af folkeskolens praksis. I modulet undersøger du sammen med dine undervisere skolen som en institution i lokalsamfundet, skolens lovtekster og værdigrundlag samt elevers og læreres interaktion og kommunikation i klasserummet. Desuden arbejder du med innovation og entreprenørskab i forbindelse med en problemløsningsopgave stillet af den tilknyttede skole.

Modulet introducerer til analyser af folkeskolens formål, demokrati og medborgerskab i et idéhistorisk, dannelsesteoretisk og professionsetisk perspektiv. Centralt i modulet står arbejdet med at forholde sig til skolens værdier og relatere dem til lærerprofessionen med respekt for den kulturelle og religiøse mangfoldighed, der aktuelt præger skolen og samfundet.

Modulet introducerer til lærerens rolle i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning. Modulet har fokus på didaktisk analyse, refleksion og handlen samt udvikling af undervisning.

Modulet har fokus på den lærende elev i et læringsfællesskab. Centralt står elevens læreprocesser og udvikling i en mangfoldig elevgruppe, hvor hver enkelt elev med sine personlige, sociale og kulturelle forudsætninger er en del af skolens fællesskab.

Modulet kvalificerer lærerens kompetencer i planlægning, gennemførelse og evaluering af differentierede undervisningsformer for elever i komplicerede læringssituationer. Modulet har fokus på analyse, refleksion og tilrettelæggelse af læringsmiljøer og forståelse af komplicerede vanskeligheder i spændingsfeltet mellem almen- og specialpædagogik.

Modulet forbereder dig til varetagelse af læreropgaver i et sprogligt og kulturelt mangfoldigt klasserum.

Modulet introducerer dig til, hvordan du som folkeskolelærer gennem kreative, praktiske, æstetiske tilgange kan planlægge undervisning, der gør eleverne nysgerrige på den faglige viden