Gå til indhold

Lærerens grundfaglighed

Lærerens grundfaglighed består af fire obligatoriske fag:

 • Pædagogik og almen didaktik
 • Pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik
 • Livsoplysning
 • Dansk som andetsprog

Derudover består lærerens grundfaglighed af fire valgfag, du som studerende vælger mellem.

Fag inden for lærerens grundfaglighed

Pædagogik og almendidaktik understøtter de studerendes pædagogiske og didaktiske dømmekraft og handleevne mhp. at kunne varetage opgaven med at opdrage, danne og undervise elever i skolen.

Dette betyder bl.a. at der arbejdes med at identificere, analysere, vurdere og tage stilling til dannelses- og læringsmæssige spørgsmål, paradokser og dilemmaer knyttet til skole og undervisning.

Faget udgør 20 ECTS-point.

Pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik er rettet mod at styrke den studerendes faglige viden om børn og unge i skolelivets fællesskaber.

Faget kvalificerer den studerende til at kunne analysere og reflektere over børn og unges læring, udvikling og trivsel og udvikle begrundede handlemuligheder under hensyntagen til diversitet i elevgruppen.

Faget understøtter den studerendes kompetencer til at gennemføre inkluderende undervisning og andre læreropgaver, der giver værdige deltagelsesmuligheder for alle elever i skolens faglige og sociale fællesskaber.

Faget beskæftiger sig med emner som læring, læringsudfordringer, identitet, socialisering, in- og eksklusionsprocesser, mobning, kommunikation og samarbejde etc.

Faget udgør 20 ECTS-point.

Livsoplysning omfatter de fire indholdsområder:

 • Kristendomskundskab, religion og kultur
 • idéhistorie og etik
 • demokrati og medborgerskab
 • autoritet, dømmekraft og retorik

Målet med faget er at give den studerende et godt ståsted i lærerrollen og kendskab til rammerne omkring lærerjobbet.

Faget udgør 20 ECTS-point.

Dansk som andetsprog bidrager til, at den studerende bliver kvalificeret til at identificere andetsprogspædagogiske udfordringer i fagundervisningen og tilrettelægge undervisning, som tilgodeser flersprogede elevers fagsproglige udvikling med inddragelse af elevernes samlede sproglige ressourcer.

Faget udgør 5 ECTS-point.

Udover de ovenstående fag skal du inden for lærerens grundfaglighed vælge ét eller to valgfag som del af din uddannelse (i alt 5 ECTS-point).

Du kan vælge mellem følgende valgfag:

 • Sundheds- og seksualundervisning (2½ ECTS-point)
 • Uddannelse og job (2½ ECTS-point)
 • Det praktisk-musiske fagområde (2½ ECTS-point)
 • Svømmelærer (5 ECTS-point)

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse så kan du kontakte os på:

Telefon: 72 48 75 41
Mail: optagelse@kp.dk

Telefontider

Mandag, onsdag og fredag: kl. 09.00-11.30

Tirsdag og torsdag: kl. 12.30-14.30

Kontakt eVejledning, hvis du har flere spørgsmål om optagelse på andre videregående uddannelser.

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.
E-mail: sikkermail-stu-su@kp.dk
Telefon: 72 48 75 42

Telefonen er åben mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-11.30 og tirsdag kl. 12.30-14.30.

Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte.

For at få adgang til minSU skal du bruge MitID.

Ring eller send en mail til den fælles Studie- og karrierevejledning:

Mail: studievejledning@kp.dk

Telefon: 72 48 75 46

Telefontid

Se aktuelle telefontider.