Gå til indhold

Adgangskrav til undervisningsfag

Undervisningsfag på læreruddannelsen har specifikke adgangskrav.

Der er adgangskrav til undervisningsfagene på læreruddannelsen. Du skal opfylde adgangskravet, inden du kan begynde at læse faget.

For at få adgang til et undervisningsfag skal du have bestået faget på et specifikt niveau.

Hvornår er faget bestået?

Du har bestået et fag, når du har opnået karakter på mindst 02 ved prøve i faget.

Hvis du har fået både en mundtlig og skriftlig prøvekarakter i faget, skal gennemsnittet af karaktererne være mindst 02. Gennemsnittet kan ikke opfyldes ved afrunding.

Hvis du ikke har været til prøve i faget – fordi det ikke er blevet udtrukket som eksamensfag det pågældende år – erstatter din årskarakter (standpunktsbedømmelsen) prøvekarakteren.

Hvis du ikke opfylder adgangskravet

Hvis du ikke opfylder de formelle niveaukrav, har du stadig mulighed for at blive optaget på undervisningsfaget.

For at blive optaget alligevel, skal du gennemgå en realkompetencevurdering (RKV). Her bliver dine samlede kompetencer vurderet, blandt andet anden relevant undervisningserfaring.

For at søge om dispensation, skal du:

 • Udfylde din dispensationsansøgning
 • Vedhæfte relevant dokumentation
 • Sende din ansøgning til meritnævnet – inden ansøgningsfristen.

Ansøgningsfristen for din dispensationsansøgning for adgangskrav til undervisningsfag er den 16. juni 2024, både hvis du søger dispensation for undervisningsfag 1 eller 2 eller 3.

Meritnævnet

Læreruddannelsen

Supplering

Hvis du ikke har taget de nødvendige forberedende fag for at følge dit ønskede undervisningsfag, kan du tage et eller flere gymnasiale suppleringskurser.

Disse kan gennemføres i sommerferien eller efter optagelsen på læreruddannelsen – inden du er begyndt på dit ønskede undervisningsfag.

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Matematik B
 • Engelsk B
 • Dans B
  eller
 • Idræt B
 • Billedkunst C
  eller
 • Mediefag B
  eller
 • Design C
  eller
 • Kulturforståelse B
 • Biologi B
  eller
 • Fysik B
  eller
 • Kemi B
  eller
 • Naturgeografi B
  eller
 • Teknikfag A – proces, levnedsmiddel og sundhed
 • Dansk A
 • Fransk begyndersprog B
  eller
 • Fransk fortsættersprog B
 • Teknikfag A
  eller
 • Bioteknologi A
  eller
 • Biologi B
  eller
 • Fysik B
  eller
 • Kemi B
  eller
 • Naturgeografi B
  eller
 • Teknologi B
 • Biologi B
  eller
 • Fysik B
  eller
 • International økonomi B
  eller
 • Kemi B
  eller
 • Naturgeografi B
 • Historie B
  eller
 • Samfundsfag B
  eller
 • Samtidshistorie B
  eller
 • Idéhistorie B
 • Teknikfag A – design og produktion
  eller
 • Teknikfag A – byggeri og energi
  eller
 • Billedkunst C
  eller
 • Design C
  eller
 • Kulturforståelse B
  eller
 • Mediefag B
 • Filosofi B
  eller
 • Historie B
  eller
 • Kulturforståelse B
  eller
 • Idéhistorie B
  eller
 • Psykologi B
  eller
 • Religion B
  eller
 • Samfundsfag B
  eller
 • Samtidshistorie B
 • Teknikfag A – proces, levnedsmiddel og sundhed
  eller
 • Bioteknologi A
  eller
 • Biologi C
  eller
 • Kemi C
 • Musik B
 • Teknik A
  eller
 • Bioteknologi A
  eller
 • Biologi B
  eller
 • Fysik B
  eller
 • Kemi B
  eller
 • Naturgeografi B
  eller
 • Teknologi B
 • Afsætning B
  eller
 • Historie B
  eller
 • International økonomi B
  eller
 • Samfundsfag B
  eller
 • Samtidshistorie B
  eller
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Dansk A
 • Dansk A
 • Tysk begyndersprog B
  eller
 • Tysk fortsættersprog B

Kontakt studievejledning

Studievejledningen

Lærer

+45 72 48 75 46

Telefontider

se telefontider

Studievejledningen

Meritlærer og enkeltfag

+45 72 48 75 53

Telefontider

mandag – fredag: kl. 9 – 14