Gå til indhold

Specialuddannelse i borgernær sygepleje

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje er for dig som er ansat som sygeplejerske i en kommune og almen praksis. Det er en uddannelse som understøtter et stærkt og borgernært sundhedsvæsen.

Formålet med specialuddannelsen i borgernær sygepleje er, at du som sygeplejerske i en kommune eller almen praksis udvider din faglige viden samt færdigheder og kompetencer inden for borgernær sygepleje dvs. at du tilegner dig specialiseret teoretisk viden og kliniske færdigheder inden for borgernær sygepleje til ældre medicinske borgere, borgere med kroniske sygdomme og borgere med psykiske lidelser samt borgere med samtidigt misbrug.

Når du har gennemført specialuddannelsen, kan du derfor:

 • varetage klinisk sygepleje i komplekse og ustabile patientforløb
 • lede og koordinere sammenhængende patientforløb
 • sikre, at ny viden om komplekse forløb bliver forankret i enheden/ kommunen og dermed understøtter det løbende kvalitetsarbejde
 • fungere som en faglig ressourceperson både i egen organisation og på tværs af sektorgrænser og faggrupper

Om uddannelsen

Som et led i en styrket handleplan for Den Ældre Medicinske Patient (2016) er specialuddannelsen i borgernær sygepleje en del af et gennemgribende kompetenceløft af sygeplejersker i det borgernære sundhedsvæsen.

Uddannelsen etableres i 2018 på baggrund af en vurdering af den demografiske udvikling, herunder det stærkt stigende antal borgere med multiple kroniske lidelser, der i fremtiden skal behandles, plejes og rehabiliteres enten ambulant, i eget hjem eller eget nærmiljø. Det stiller nye, høje krav til sygeplejerskers kompetencer både de kliniske, de organisatoriske og kvalitetsudviklende (Sundhedsstyrelsen 2018).

Specialuddannelsen i Borgernær Sygepleje er berammet til 60 ECTS points svarende til 1 års fuldtidsstudium. Uddannelsen skal være afsluttet indenfor 6 år.

Bestået uddannelse giver ret til titlen ”Specialsygeplejerske i Borgernær Sygepleje”.

Se bekendtgørelsen for uddannelsen her: Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i borgernær sygepleje

Information fra KL om uddannelsen

Interview med kursister

Optagelseskrav

Uddannelsen er målrettet sygeplejersker, der arbejder tæt på borgeren i forløb, hvor kompleksitet af forskellig karakter er fremtrædende. Uddannelsen er særligt relevant for kommunalt ansatte sygeplejersker, men også for sygeplejersker ansat i både almen praksis samt hospitalsafdelinger (eks. følge-hjem-teams, medicinske og geriatriske afdelinger etc.).

Adgangskravene er følgende:

 • Bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på professionsbachelorniveau eller
 • dansk/udenlandsk eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og metode på diplomniveau
 • dansk autorisation som sygeplejerske
 • mindst 2 års fuldtids erhvervserfaring som sygeplejerske eller tidsmæssigt tilsvarende inden for relevant område
 • aftale med arbejdsgiveren om deltagelse i teoriundervisningen og om systematisk og vejledt klinisk uddannelse under specialuddannelsen.

Mangler du modulet ”Praksis videnskabsteori- og metode” (kun for sygeplejersker uden en professionsbachelor) for at kunne søge ind på uddannelsen, kan du læse det på Professionshøjskolen København

Se, hvornår du kan læse Praksis, videnskabsteori og metode

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen strækker sig over ét år med i alt 40 ugers uddannelse. Uddannelsen er opbygget i tre uddannelsesafsnit indeholdende en række faglige temaer, som består af intern klinik, teoriundervisning samt ekstern klinik.

I 28 uger ud af de 40 uger, er du i intern klinisk uddannelse som foregår på dit eget ansættelsessted. Teoriundervisning foregår på Københavns Professionshøjskole tilrettelagt i tilknytning til hvert tema (varighed 1-3 dage i alt svarende til 6 uger). Der er i mindre omfang også teoretiske elementer i form af e-læring. Du vil også i kortere perioder 1-5 dage være i ekstern klinik på fx hospitaler og i almen praksis (I alt 6 uger). Da dele af uddannelsen foregår på dit eget ansættelsessted, stiller det krav til ansættelsesstedets uddannelsesorganisation.

Uddannelsen er inddelt i 3 uddannelsesafsnit med hvert sit fokus:

 1. Uddannelsesafsnit: Kliniske kompetencer
 2. Uddannelsesafsnit: Organisatoriske kompetencer
 3. Uddannelsesafsnit: Kvalitetsarbejder og forankring af viden.

Fælles for de tre uddannelsesafsnit er, at der arbejdes med borgernære temaer i både teori og praksis, som igennem obligatoriske opgaver sikre progression og sammenhæng igennem hele uddannelsen.

Se forløbsplanen for næste hold her

Flyer vedr specialuddannelsen i borgernær sygepleje

Tilmelding og information

Start- og slutdato: 15. november 2021 – 11. november 2022
Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2021
Hvor: Tagensvej 18, 2200 København N.
Nummer: SBShold4
Pris: 46.000
ECTS: 60

Kontakt

Marie-Louise Sederberg

Specialkonsulent

+45 51 38 05 84