Gå til indhold

Specialuddannelse i borgernær sygepleje

Bliv specialiseret i at arbejde sammenhængende og tværfagligt med ældre og kronisk syge i det borgernære sundhedsvæsen

Næste hold

Hold 7 på Specialuddannelsen i Borgernær Sygepleje starter den 3. september 2024 på Københavns Professionshøjskole.

Der vil løbende blive lagt informationer ud på denne side, inkl. tilmeldingslink m.v.

Bliv specialsygeplejerske

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje er for dig, som er sygeplejerske i en kommune eller i almen praksis.

Formålet med uddannelsen er, at du udvider din faglige viden og dine færdigheder og kompetencer inden for borgernær sygepleje, dvs. at du tilegner dig specialiseret teoretisk viden og kliniske færdigheder til arbejdet med ældre medicinske borgere, borgere med kroniske sygdomme og borgere med psykiske lidelser samt borgere med samtidigt misbrug.

Når du har gennemført specialuddannelsen, kan du derfor:

 • varetage klinisk sygepleje i komplekse og ustabile patientforløb
 • lede og koordinere sammenhængende patientforløb
 • sikre, at ny viden om komplekse forløb bliver forankret i enheden/ kommunen og dermed understøtter det løbende kvalitetsarbejde
 • fungere som en faglig ressourceperson både i egen organisation og på tværs af sektorgrænser og faggrupper

Om uddannelsen

Når du har gennemført uddannelsen, har du ret til at bruge titlen ”Specialsygeplejerske i borgernær sygepleje”.

Se video, hvor tre sygeplejersker fortæller, hvad de har fået ud af specialuddannelsen

""

Interview med kursister

Optagelseskrav

Uddannelsen er målrettet sygeplejersker, der arbejder tæt på borgeren i komplekse forløb.

Uddannelsen er særligt relevant for kommunalt ansatte sygeplejersker, men også for sygeplejersker ansat i både almen praksis og på hospitalsafdelinger (eks. følge-hjem-teams, medicinske og geriatriske afdelinger osv.).

Adgangskravene er følgende:

 • Bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på professionsbachelorniveau
  eller
 • dansk/udenlandsk eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og metode på diplomniveau
 • dansk autorisation som sygeplejerske
 • mindst 2 års fuldtids erhvervserfaring som sygeplejerske eller tidsmæssigt tilsvarende inden for relevant område
 • aftale med arbejdsgiveren om deltagelse i teoriundervisningen og om systematisk og vejledt klinisk uddannelse under specialuddannelsen.

Mangler du modulet ”Praksis videnskabsteori- og metode” (kun for sygeplejersker uden en professionsbachelor) for at kunne søge ind på uddannelsen, kan du læse det på Københavns Professionshøjskole.

Specialuddannelsens opbygning

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje er berammet til 60 ECTS-points. Uddannelsen strækker sig over ét år med i alt 40 ugers uddannelse.

Uddannelsen er opbygget i tre uddannelsesafsnit, der hver indeholder en række faglige temaer, som består af intern klinik, teoriundervisning og ekstern klinik.

I 28 uger ud af de 40 uger er du i intern klinisk uddannelse som foregår på dit eget ansættelsessted. Teoriundervisning foregår på Københavns Professionshøjskole tilrettelagt i tilknytning til hvert tema (varighed 1-3 dage i alt svarende til 6 uger). Der er i mindre omfang også teoretiske elementer i form af e-læring.

Du vil også i kortere perioder på 1-5 dage være i ekstern klinik på fx hospitaler og i almen praksis (I alt 6 uger). Da dele af uddannelsen foregår på dit eget ansættelsessted, stiller det krav til ansættelsesstedets uddannelsesorganisation.

Uddannelsen er inddelt i 3 uddannelsesafsnit med hvert sit fokus:

 1. Uddannelsesafsnit: Kliniske kompetencer
 2. Uddannelsesafsnit: Organisatoriske kompetencer
 3. Uddannelsesafsnit: Kvalitetsarbejder og forankring af viden.

Fælles for de tre uddannelsesafsnit er, at der arbejdes med borgernære temaer i både teori og praksis, som igennem obligatoriske opgaver sikrer progression og sammenhæng igennem hele uddannelsen.

Uddannelsen skal være afsluttet inden for 6 år.

Tilmelding og information

Næste studiestart er i september 2024

Pris er 46.000 u/moms – Pga. momsregler opkræves dette beløb, som deltagerbetaling: 45.957 kr. (momsfritaget) og forplejning: 43,- (pålægges moms)

Ansøgningsfrist: 28. juni

Husk at udfylde ”Dokumentation for klinisk erfaring og arbejdsgiveraftale” og vedhæfte din ansøgning.

Kontakt

Marie-Louise Sederberg

Chefkonsulent

+45 51 38 05 84