Gå til indhold

Praksis – videnskabsteori og metode

Opnå indsigt i videnskabsteoretiske og metodiske positioner og arbejd med din egen sundhedsfaglige problemstilling.

Dette modul på 10 ECTS er en del af den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Modulet introducerer dig til en række videnskabelige begreber og metoder inden for områder, der har relevans for det sundhedsfaglige felt. Samtidig får du mulighed for at forbinde videnskabelig analyse og refleksion med en konkret problemstilling fra din egen praksis.

Gennem deltagelse på modulet får du styrket dine kompetencer til at kunne omsætte den nyeste viden til din praksis gennem:

 • Viden om din professionsfaglighed og tværfaglighed, som du også bliver udfordret på
 • Indsigt i forskellige videnskabsteoretiske og forskningsmetodiske positioner og problemstillinger
 • Indsigt i forskellige tilgange til sundhed og sygdom
 • Kompetencer, du kan bruge i forbindelse med de øvrige moduler på den sundhedsfaglige diplomuddannelse

På modulet arbejder vi med:

 • Videnformer, videnskabsteori og forskningsmetodologi
 • Professioner og relationspraksis
 • Argumentationsteori
 • Evidensbaseret praksis
 • Sundhedspolitik
 • Tværfagligt samarbejde

På modulet inddrager vi din erfaring fra praksis og kobler den sammen med den viden, vi formidler.

Modulet kan tages på deltid.

Hvem deltager?

Modulet er obligatorisk for dig, der vil i gang med en sundhedsfaglig diplomuddannelse. Modulet er også obligatorisk for dig, som ikke har en bacheloruddannelse, men som gerne vil tage sundhedsplejerskeuddannelsen, specialuddannelsen i kræftsygepleje, specialuddannelsen i borgernær sygepleje eller specialuddannelsen i psykiatri.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2025

Praksis - videnskabsteori og metode

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.12.24

Nummer

0625727

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres senest den 01.10.2024

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Inge Helle Hansen

Lektor

+45 41 89 89 43