Gå til indhold

Information om covid-19

Praksis – videnskabsteori og metode

Opnå indsigt i videnskabsteoretiske og metodiske positioner og arbejd med din egen sundhedsfaglige problemstilling.

Dette modul på 10 ECTS er en del af den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

Modulet introducerer dig til en række videnskabelige begreber og metoder inden for områder, der har relevans for det sundhedsfaglige felt. Samtidig får du mulighed for at forbinde videnskabelig analyse og refleksion med en konkret problemstilling fra din egen praksis.

Gennem deltagelse på modulet får du styrket dine kompetencer til at kunne omsætte den nyeste viden til din praksis gennem:

 • Viden om din professionsfaglighed og tværfaglighed, som du også bliver udfordret på
 • Indsigt i forskellige videnskabsteoretiske og forskningsmetodiske positioner og problemstillinger
 • Indsigt i forskellige tilgange til sundhed og sygdom
 • Kompetencer, du kan bruge i forbindelse med de øvrige moduler på den sundhedsfaglige diplomuddannelse

På modulet arbejder vi med:

 • Videnformer, videnskabsteori og forskningsmetodologi
 • Professioner og relationspraksis
 • Argumentationsteori
 • Evidensbaseret praksis
 • Sundhedspolitik
 • Tværfagligt samarbejde

På modulet inddrager vi din erfaring fra praksis og kobler den sammen med den viden, vi formidler.

Modulet kan tages på deltid og afsluttes med en skriftlig opgave.

Hvem deltager?

Modulet er obligatorisk for dig, der vil i gang med en sundhedsfaglig diplomuddannelse. Modulet er også obligatorisk for dig, som ikke har en bacheloruddannelse, men som gerne vil tage sundhedsplejerskeuddannelsen, specialuddannelsen i kræftsygepleje, specialuddannelsen i borgernær sygepleje eller specialuddannelsen i psykiatri.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du skal dog fortsat have to års relevant erhvervserfaring.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart. Kontakt os for information om ledige pladser:
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

Praksis, videnskabsteori & metode

Start- og slutdato

01.03.21 - 31.05.21

Tilmeldingsfrist

01.03.21

Pris

14.800 kr.

Hvor

Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00