Gå til indhold

Fleksibel uddannelse

Du kan tage din sygeplejerskeuddannelse delvist på nettet og delvist på Campus Hillerød

Fakta

Varighed

3½ år

Studiestart

Sommer og vinter

Praktik

Ca. 56 uger

Den fleksible uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen er tilrettelagt, så de studerende selv har stor indflydelse på hvor og hvornår de vil gennemføre de planlagte undervisningsaktiviteter. Denne organisering tilgodeser de studerendes behov for fleksibilitet i uddannelsen, men stiller samtidig høje krav til at kunne planlægge, strukturere og studere på egen hånd.

Uddannelse har studiestart to gange om året – i september og februar.

Den teoretiske del

Den teoretiske undervisning, vil i videst muligt omfang både blive udbudt som klasserumsundervisning og online undervisning. Som studerende kan du selv vælge om du vil deltage i klasserummet eller primært vil studere online.

Du skal dog være opmærksom på, at der vil være perioder som er meget studieintensive og kræver koordinering af samarbejde i studiegrupper, uanset hvordan du vælger at følge undervisningen.

Enkelte undervisningsaktiviteter giver ikke mening at gennemføre online. Det kan for eksempel være træning af praktiske færdigheder, tværprofessionelle forløb, fremlæggelser, m.m. Disse aktiviteter er derfor så vidt muligt samlet på dage, hvor der er obligatorisk fremmøde på skolen.

På nogle af de obligatoriske dage, kan der desuden være fastlagte studieaktiviteter, som er en forudsætning for at kunne deltage i semesterets prøver. Hvilke kan du se i studieordningen og semesterbeskrivelserne.

Hvert semester afsluttes med en prøve.

Placeringen af de tværprofessionelle forløb, workshops, temadage, eksamener samt øvrige vigtige datoer for semestret kan ses på rammeplanen (kræver log-in).

Merit

Merit tildeles efter individuel vurdering. Hvis du får merit, holder du pause fra studiet i de perioder, du har merit for.

Forventninger til studerende

At tage en uddannelse som sygeplejerske, stiller store krav til dig som studerende i forhold til at kunne manøvrere mellem familie/fritidsliv og skole/klinik, samt anskaffe, læse og reflektere over meget forskelligt litteratur og håndtere forskellige digitale teknologier undervejs i uddannelsesforløbet.

Så inden du beslutter, om sygeplejerskeuddannelsen er noget for dig, bør du overveje, hvorvidt du kan honorere følgende forventninger.

Studerende på sygeplejerskeuddannelsen forventes at:

 • Have adgang til en computer, som kan medbringes på skolen.
 • Have en god forbindelse til internettet, som kan håndtere streaming af video i god kvalitet.
 • Have gode it-kompetencer ift. brugen af de mest almindelige programmer (heriblandt mail-program, Word, Powerpoint, medieafspiller, Adobe Acrobat Reader, m.fl.).
 • Kunne (eller hurtigt lære at) manøvrere imellem mange forskellige it-platforme på en gang (f.eks. skolens intranet, skemasystem, Padlet, Office 365, Skype for Business, Youtube, 23Video, flash-animationer, Wiseflow, feedback-systemer, m.m.).
 • Have stor selvstændighed, engagement og selvdisciplin ift. at opsøge og læse den nødvendige litteratur, løse opgaver (selvstændigt/gruppevis) og forberede fremlæggelser.
 • Være indstillet på at online-diskussioner og chat-sessioner kan foregå om eftermiddagen eller aftenen.
 • Kunne arbejde selvstændigt og organisere et effektivt samarbejde i studiegrupper.
 • Tage ansvar for egen læring ved at opsøge nødvendige informationer og omsætte dem i praksis. Herunder eksempelvis studieordning, semesterbeskrivelser, læseplaner og diverse retningslinjer og instruktioner.
 • Være indstillet på at studere 41,25 timer ugentligt.

Kontakt

Optagelse

Kontakt vores optagelseskontor, hvis du har konkrete spørgsmål angående adgangskrav, ansøgning, dokumentation og optagelse på sygeplejerskeuddannelsen.

SU

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.

Studievejledning

Har du spørgsmål, der relaterer sig mere til

 • selve uddannelsen
 • indholdet
 • opbygningen
 • merit fra tidligere gennemført uddannelse
 • overførsel fra en anden professionshøjskole

kan du kontakte studievejledningen på uddannelsen.

Det kan fx også være spørgsmål om åbent hus, pensum, eksamen, studiemiljø, trivsel, gruppearbejde osv.

Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød

Carlsbergvej 14
3400 Hillerød
E-mail: isy@kp.dk