Gå til indhold

Fleksibel undervisning på Campus Hillerød

Undervisningen på Campus Hillerød er fleksibel. Det betyder, at du selv har stor frihed til at tilrettelægge din undervisning og din hverdag.

Fakta

Varighed

3½ år

Studiestart

Sommer og vinter

Praktik

Ca. 56 uger

Den fleksible undervisning på sygeplejerskeuddannelsen er tilrettelagt, så du selv har stor indflydelse på hvor og hvornår du vil gennemføre de planlagte undervisningsaktiviteter.

Dermed får du stor fleksibilitet i uddannelsen, men det stiller samtidig høje krav om, at du kan planlægge, strukturere og studere på egen hånd.

Den teoretiske del

Den teoretiske undervisning bliver som udgangspunkt udbudt som klasserumsundervisning og online undervisning. Som studerende kan du selv vælge om du vil deltage fysisk eller være med online.

Du skal dog være opmærksom på, at der vil være perioder, som er meget studieintensive og kræver koordinering af samarbejde i studiegrupper uanset, hvordan du vælger at følge undervisningen.

Enkelte undervisningsaktiviteter kan ikke gennemføres online. Det kan for eksempel være træning af praktiske færdigheder, tværprofessionelle forløb, fremlæggelser, m.m. Disse aktiviteter er derfor så vidt muligt samlet på dage, hvor der er obligatorisk fremmøde på skolen.

På nogle af de obligatoriske dage kan der desuden være fastlagte studieaktiviteter, som er en forudsætning for at kunne deltage i semesterets prøver. Hvilke kan du se i studieordningen og semesterbeskrivelserne.

Merit

Merit tildeles efter individuel vurdering. Hvis du får merit, holder du pause fra studiet i de perioder, du har merit for.

Forventninger til studerende

At tage en uddannelse som sygeplejerske, stiller store krav til dig som studerende i forhold til at kunne manøvrere mellem familie/fritidsliv og skole/klinik, samt anskaffe, læse og reflektere over meget forskelligt litteratur og håndtere forskellige digitale teknologier undervejs i uddannelsesforløbet.

Studerende på den fleksible sygeplejerskeuddannelse forventes at:

 • Have adgang til en computer, som kan medbringes på skolen.
 • Have en god forbindelse til internettet, som kan håndtere streaming af video i god kvalitet.
 • Have gode it-kompetencer ift. brugen af de mest almindelige programmer (heriblandt mail-program, Word, Powerpoint, medieafspiller, Adobe Acrobat Reader, m.fl.).
 • Kunne (eller hurtigt lære at) manøvrere imellem mange forskellige it-platforme på en gang (f.eks. KP Intra, Itslearning, Wiseflow, Office 365, Teams og Zoom.).
 • Have stor selvstændighed, engagement og selvdisciplin ift. at opsøge og læse den nødvendige litteratur, løse opgaver (selvstændigt/gruppevis) og forberede fremlæggelser.
 • Være indstillet på at online-diskussioner og chat-sessioner kan foregå om eftermiddagen eller aftenen.
 • Kunne arbejde selvstændigt og organisere et effektivt samarbejde i studiegrupper.
 • Tage ansvar for egen læring ved at opsøge nødvendige informationer og omsætte dem i praksis. Herunder eksempelvis studieordning, semesterbeskrivelser, læseplaner og diverse retningslinjer og instruktioner.
 • Være indstillet på at studere 41,25 timer ugentligt.

Kontakt

Optagelse

Kontakt vores optagelseskontor, hvis du har konkrete spørgsmål angående adgangskrav, ansøgning, dokumentation og optagelse på sygeplejerskeuddannelsen.

SU

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.

Studievejledning

Har du spørgsmål, der relaterer sig mere til

 • selve uddannelsen
 • indholdet
 • opbygningen
 • merit fra tidligere gennemført uddannelse
 • overførsel fra en anden professionshøjskole

kan du kontakte studievejledningen på uddannelsen.

Det kan fx også være spørgsmål om åbent hus, pensum, eksamen, studiemiljø, trivsel, gruppearbejde osv.

Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød

Carlsbergvej 14
3400 Hillerød
E-mail: isy@kp.dk