Gå til indhold

Specialuddannelsen til sundhedsplejerske

Arbejd med sundhedsfremme og forebyggelse hos børn, unge og familier.

Nyhedsbrev

Som sundhedsplejerske arbejder du med familier fra før-fødsel til, når barnet går ud af folkeskolen.

På specialuddannelsen til sundhedsplejerske udvider du som sygeplejerske dine faglige kompetence med henblik på at varetage funktionsområdet i sundhedsplejen.

Sundhedsplejersker arbejder både med helt almindelige problemstillinger, der knytter sig til børnefamilier, men også til komplekse problemstillinger, der ofte kalder på en målrettet tværprofessionel indsats.

Om specialuddannelsen

Uddannelsen til sundhedsplejerske er en specialuddannelse af 1½ års varighed (svarende til 90 ECTS point).

Uddannelsen består af såvel teoretiske som praktiske elementer. Sammenlagt omfatter uddannelsen 1-års teori og ½-års klinik. Den kliniske del af uddannelsen foregår i en kommune, hvor sygeplejersken er ansat i en uddannelsesstilling.

Indhold og opbygning

Uddannelsesafsnit 1

Fokus på organisering af den kommunale sundhedspleje og dens funktion og opgaver, samt den gældende lovgivning. Derudover fokus på sundhed, trivsel og generelle forebyggende teorier og metoder til gravide, nyfødte, spæd- og småbørn samt børn og unge i den undervisningspligtige alder med deres familier og med almene behov.

Uddannelsesafsnit 2

Fokus på gravide, nyfødte, spæd- og småbørn samt børn og unge i den undervisningspligtige alder med deres familier i sårbare og udsatte positioner. Herunder risikofaktorer, udsathed, mistrivsel og specifikke sundhedsfremmende teorier og metoder og det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde omkring målgruppen. Desuden fokus på konsulentbistand til dagtilbud og skoler.

Uddannelsesafsnit 3

Fokus på sundhedsplejerskefunktionen på såvel individ-, gruppe- som på lokal samfundsniveau i relation til forskning og udvikling, dokumentation og evaluering, kvalitets og metodeudvikling. Organisation og sammenhæng mellem de politiske niveauer.

Økonomi

Uddannelsen er SU-berettiget i teoriperioderne. Spørgsmål vedrørende SU rettes til Københavns Professionshøjskoles SU-kontor.

Læs mere om løn og ansættelsesforhold i klinikperioderne (pdf), der forhandles mellem DSR og KL.

Landsdækkende

Uddannelsen er landsdækkende og udbydes på Københavns Professionshøjskole og VIA University College, Aarhus, men du kan kun søge om optagelse et af stederne.

På landsplan er der ved hvert optag 120 pladser.

Optagelseskrav

Er du interesseret i at blive sundhedsplejerske?

Her kan du læse mere om de specifikke optagelseskrav og vilkår under specialuddannelsen.

For at blive optaget på uddannelsen skal du være sygeplejerske på bachelorniveau.

Er du uddannet før der var professionsbachelor i sygepleje, skal du have et diplommodul i Praksis – Videnskabsteori og metode eller tilsvarende.

Dansk autorisation

Du skal desuden have dansk autorisation som sygeplejerske. Du skal have tre års relevant erfaring på mindst 32 timer/ugen.

Har du været ansat på færre timer end 32 timer/ugen vil din erfaring blive omregnet. Erhvervserfaring beregnes ekskl. orlovsperioder.

Arbejdserfaring

Du skal have erfaring fra mindst to (2) forskellige af de følgende områder.

Det ene ansættelsesforhold skal være af mindst 12 måneders varighed, og det andet skal være et ansættelsesforhold af mindst seks måneders varighed.

  • Barselspleje
  • Neonatalogi
  • Pædiatri
  • Børnepsykiatri
  • Hjemmesygepleje

Erhvervserfaring, der kan ligestilles med ovenstående, kræver at du ansøger om dispensation sammen med din ansøgning.

Dispensation

Dispensationsansøgninger behandles i uddannelsesrådet.

Du søger om dispensation samtidig med at du søger ind på uddannelsen, og  det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i hvilke krav der er til en dispensationsansøgning.

Vi har samlet en række gode råd og et ansøgningsskema her:

Vi opfordrer dig til at få en vejledningssamtale, inden du skal skrive din dispensationsansøgning, da du her kan få klarhed over hvad vi forventer at modtage. Sådan kommer du rigtigt fra start.

Ønsker du en aftale, så kan du sende en mail til sundhedsplejerske@kp.dk

Ansættelse i uddannelsesstilling

For at blive optaget på sundhedsplejerskeuddannelsen, skal du ansættes i en kommune i en uddannelsesstilling.

Læs mere i det følgende afsnit.

For at blive optaget på sundhedsplejerskeuddannelsen, skal du ansættes i en kommune i en uddannelsesstilling.

Ansøgere fra Færøerne og Grønland ansættes under staten.

Hver kommune har lavet en præsentation af deres sundhedsplejeordning, hvor du kan læse om de muligheder og arbejdsvilkår, de kan tilbyde dig i dit læringsforløb.

Prioritering af ansættelseskommune

Du har i ansøgningsskemaet mulighed for at prioritere de fem (5) kommuner, du helst vil ansættes i.

Du kan søge uddannelsesstilling over hele landet.

For at dokumentere dine forrige ansættelsesforhold skal du kontakt HR-afdelingen på de pågældende arbejdspladser.

De vil udlevere dokumentation for ansættelsesperioden, inklusiv beskrivelse af normtid og evt. orlovsperioder.

Til nød kan du bruge din første og sidste lønseddel i ansættelsesperioderne.

Optagelsesproces for optag 2025

Uge 21: Onsdag d. 22. maj 2024, kl. 16.00-18.00 afholdes informationsmøde for potentielle ansøgere på Københavns Professionshøjskole (KP). Informationsmødet er online. Tilmelding åbner i løbet af april.

Uge 23: der åbnes for ansøgning mandag d. 3. juni 2024

Uge 34: Onsdag d. 21. august 2024, kl. 12.00 er der ansøgningsfrist til uddannelsen. Der kan kun søges ind på uddannelsen ved enten KP eller VIA.

​​Uge 38: Torsdag d. 19. september 2024 afholdes der uddannelsesrådsmøde, hvor bl.a. dispensationsansøgninger behandles.

Uge 39: Ansøgere får besked via digital post om, de er forhåndsgodkendte eller ej (opfylder adgangskravene).

Uge 41: Tirsdag d. 8. oktober 2024 afholdes afholdes der på KP fordelingsudvalgsmøde med deltagelse af ledere af kommunale sundhedsordninger fra KKR: Sjælland og Hovedstaden.

Uge 41: Efter fordelingsudvalgsmødet indkalder kommunerne ansøgerne til samtale, og udbeder sig relevant dokumentation – fx. autorisationsbevis, motiveret ansøgning og CV.

Uge 45: 1. samtalerunde i kommunerne.

Uge 47: Hvis behov; 2. samtalerunde i kommunerne.

Uge 45-47: Kommunerne sørger for, at KP modtager en udfyldt og underskrevet praktikaftale med en kommune. Praktikaftalen findes på KL’s hjemmeside. Aftalen sendes til KP: sundhedsplejerske@kp.dk

Uge 48: Senest i denne uge sender KP den endelige bekræftelse/afslag til de forhåndsgodkendte ansøgere.

Uge 49: Introduktionsmøde onsdag den 4. december 2024 for kommende studerende.

Uge 1 – Januar: Opstart af nyt 2025-hold

Hvis du opfylder alle adgangskravene vil du blive forhåndsgodkendt.

Forhåndsgodkendelse betyder at ansøgeren opfylder adgangskravet.

En forhåndsgodkendelse er ikke ensbetydende med at man som ansøger er optaget på uddannelsen. For at blive optaget på uddannelsen skal man både være forhåndsgodkendt og tilbydes en uddannelsesstilling i en kommune.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Ansøg

Der åbnes for ansøgning til specialuddannelsen til sundhedsplejerske fredag den 31. maj 2024