Gå til indhold

Specialuddannelsen til sundhedsplejerske

Arbejd med sundhedsfremme og forebyggelse hos børn, unge og familier.

Nyhedsbrev

Formålet med specialuddannelsen til sundhedsplejerske er, at sygeplejersker udvider deres faglige kompetence med henblik på at varetage funktionsområdet for en sundhedsplejerske.

Sundhedsplejerskens målgruppe omfatter familien fra før fødsel til når barnet går ud af folkeskolen. Du arbejder både med helt almindelige problemstillinger, der knytter sig til målgruppen, men også til komplekse problemstillinger, der ofte kalder på en målrettet tværprofessionel indsats.

Om specialuddannelsen til sundhedsplejerske

Uddannelsen til sundhedsplejerske er en specialuddannelse af 1½ års varighed (svarende til 90 ECTS point).

Uddannelsen består af såvel teoretiske som praktiske elementer. Sammenlagt omfatter uddannelsen 1 års teori og ½ års klinik. Den kliniske del af uddannelsen foregår i en kommune, hvor sygeplejersken er ansat i en uddannelsesstilling.

Sundhedsplejerskeuddannelsens opbygning

Uddannelsesafsnit 1

Fokus på organisering af den kommunale sundhedspleje og dens funktion og opgaver, samt den gældende lovgivning. Derudover fokus på sundhed, trivsel og generelle forebyggende teorier og metoder til gravide, nyfødte, spæd- og småbørn samt børn og unge i den undervisningspligtige alder med deres familier og med almene behov.

Uddannelsesafsnit 2

Fokus på gravide, nyfødte, spæd- og småbørn samt børn og unge i den undervisningspligtige alder med deres familier i sårbare og udsatte positioner. Herunder risikofaktorer, udsathed, mistrivsel og specifikke sundhedsfremmende teorier og metoder og det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde omkring målgruppen. Desuden fokus på konsulentbistand til dagtilbud og skoler.

Uddannelsesafsnit 3

Fokus på sundhedsplejerskefunktionen på såvel individ-, gruppe- som på lokal samfundsniveau i relation til forskning og udvikling, dokumentation og evaluering, kvalitets og metodeudvikling. Organisation og sammenhæng mellem de politiske niveauer.

Økonomi

Uddannelsen er SU-berettiget i teoriperioderne. Spørgsmål vedrørende SU rettes til Københavns Professionshøjskoles SU kontor.

Læs mere om løn og ansættelsesforhold i klinikperioderne (pdf), der forhandles mellem DSR og KL.

Landsdækkende

Uddannelsen er landsdækkende og udbydes på Københavns Professionshøjskole og VIA University College, Aarhus , men det er kun muligt at ansøge om optagelse et af stederne.

Der er ved hvert optag 120 pladser på landsplan.

Ønsker du at tage specialuddannelsen til sundhedsplejerske? Læs mere om optagelse, adgangskrav mm. i menuen herunder.

Ansættelse i en kommune

For at blive optaget på sundhedsplejerskeuddannelsen, skal du ansættes i en kommune i en uddannelsesstilling. Hver kommune har lavet en præsentation af deres sundhedsplejeordning, og de tilbud de kan give dig i dit læringsforløb.

For at blive optaget på uddannelsen skal du være sygeplejerske på bachelorniveau. Er du uddannet før der var professionsbachelor i sygepleje, skal du have et diplommodul i Praksis – Videnskabsteori og metode eller tilsvarende.

Du skal desuden have dansk autorisation som sygeplejerske. Du skal have tre års relevant erfaring på mindst 32 timer/ugen. Har du været ansat på færre timer end 32 timer/ugen vil din erfaring blive omregnet. Erhvervserfaring beregnes ekskl. orlovsperioder.

Du skal have erfaring fra mindst 2 forskellige af nedenstående områder.

Et ansættelsesforhold skal være af mindst 12 måneders varighed, samt et ansættelsesforhold skal være af mindst 6 måneders varighed.

a) Barselspleje
b) Neonatalogi
c) Pædiatri
d) Børnepsykiatri
e) Hjemmesygepleje

Erhvervserfaring, der kan ligestilles med ovenstående, kræver at du ansøger om dispensation sammen med din ansøgning. Dispensationsansøgninger behandles i uddannelsesrådet.

For at blive optaget på sundhedsplejerskeuddannelsen, skal du ansættes i en kommune i en uddannelsesstilling (ansøgere fra Færøerne og Grønland ansættes under staten). Hver kommune har lavet en præsentation af deres sundhedsplejeordning, og de tilbud de kan give dig i dit læringsforløb.
Du har i ansøgningsskemaet mulighed for at prioritere de 5 kommuner, hvor du helst vil ansættes. Du kan søge uddannelsesstilling over hele landet. Læs mere i nedenstående dokumenter:

Du kan få den pågældende HR afdeling til at dokumentere ansættelsesperioden inkl. beskrivelse af normtid og eventuelle orlovsperioder. Til nød kan du bruge din første og sidste lønseddel i en ansættelsesperiode.

Optagelsesproces for optag 2023

Uge 22: Mandag d. 30. maj 2022, kl. 16.00-18.00 afholdes informationsmøde for potentielle ansøgere på Københavns Professionshøjskole (KP)

Uge 33: Tirsdag d. 16. august 2022 kl. 12.00 er der ansøgningsfrist til uddannelsen – Der kan kun søges ind på uddannelsen enten ved KP eller VIA.

​​Uge 37: Onsdag d. 14. september 2022 afholdes der uddannelsesrådsmøde, hvor bl.a. dispensationsansøgninger behandles.

Uge 38: mandag d. 19. september 2022 får ansøgere mail om de er forhåndsgodkendte eller ej (opfylder adgangskravene).

Uge 38: Tirsdag d. 20. september 2022 afholdes der på VIA/KP fordelingsudvalgsmøde med deltagelse af ledere af kommunale sundhedsordninger fra alle KKR. På VIA deltager KKR: Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark og på KP deltager KKR: Sjælland og Hovedstaden.

Uge 38-39: Efter fordelingsudvalgsmødet indkalder kommunerne ansøgerne til samtale, og udbeder sig relevant dokumentation – fx. autorisationsbevis, motiveret ansøgning og CV.

Uge 40: 1. samtalerunde i kommunerne.

Uge 42: Ferie; der placeres ikke samtaler i uge 42, og der foretages heller ikke andet ifm. med optagelsesprocessen.

Uge 43: Hvis behov; 2. samtalerunde i kommunerne.

Uge 40-43: Kommunerne melder straks efter samtalerne tilbage til VIA/KP med oplysninger om, hvem der er ansat, og om der er ubesatte uddannelsespladser. Evt. ubesatte uddannelsespladser kan tilbydes ansøgere, der ikke har fået plads i første runde.

Uge 40-44: Kommunerne sørger for at VIA/KP modtager udfyldt og underskrevet praktikaftale med en kommune. Praktikaftalen findes på KL’s hjemmeside. Aftalen sendes til rette institution: KP: sikkermail-stu-vu@kp.dk med “att. HESA” i emnet eller til VIA: evu@securemail.via.dk med “att. JULA” i emnet.

Uge 45: Senest i denne uge sender VIA/KP den endelige bekræftelse/afslag til de forhåndsgodkendte ansøgere.

Ultimo november: Introduktionsmøde for kommende studerende. Dato fastsættes lokalt af VIA/KP.

Januar: Opstart af nyt 2023 hold.

Hvis du opfylder alle adgangskravene vil du blive forhåndsgodkendt.

Forhåndsgodkendelse betyder at ansøgeren opfylder adgangskravet. En forhåndsgodkendelse er ikke ensbetydende med at man som ansøger er optaget på uddannelsen. For at blive optaget på uddannelsen skal man både være forhåndsgodkendt og tilbydes en uddannelsesstilling i en kommune.

Administration

Mail: sundhedsplejerske@kp.dk

Studievejledning gives pr. mail. Husk at skrive dit tlf.nr. hvis du ønsker at blive ringet op.

Ansøg

Der er nu lukket for ansøgning til Specialuddannelsen til sundhedsplejerske – optag 2023