Gå til indhold

Copenhagen Honours College – sygeplejerske

Vil du udfordres inden for klinisk sygepleje til ældre? Søg optagelse på talentprogrammet ’Copenhagen Honours College i Sygepleje’

Om talentprogrammet

Copenhagen Honours College i Sygepleje (CHC-S) er et talentprogram på KP’s sygeplejerskeuddannelse.

I talentprogrammet får du som sygeplejerskestuderende mulighed for at udfolde dit særlige potentiale. Programmet er krævende, men giver dig til gengæld en unik vifte af kompetencer til dit fremtidige virke i sundhedsvæsenet.

Formålet med CHC-S er at uddanne sygeplejersker med specialiserede kompetencer inden for individualiserede, sammenhængende plejeforløb til ældre med KOL og type 2-diabetes.

Programmet har et omfang på 30 ECTS og løber over to år – fra 4. til 7. semester – samtidig med din ordinære uddannelse. Det er tilrettelagt med udfordrende aktiviteter, hvor du udfolder og styrker dine evner og færdigheder inden for sygepleje af ældre.

De 30 ECTS fordeler sig på:

 • Undervisning
 • Journal clubs, sommerskole, case konkurrence og master classes
 • Praktik i udvalgte kommuner og hospitaler

Som studerende på CHC-S er det forventet, at du deltager i en række ikke-ECTS-givende aktiviteter, som fx introseminar og forskellige formidlingsaktiviteter.

Pædagogiske principper

Honours-programmet bygger på tre pædagogiske principper:

 • Et stærkt arbejdsfællesskab

  Et stærkt arbejdsfællesskab hvor du får mentorer i både praktik og den teoretiske undervisning. Sammen med dine medstuderende, undervisere og praksis bliver du en del af et professionelt arbejdsfællesskab med rum til at samarbejde, eksperimentere og afprøve nye idéer.

 • Et styrket fagligt fundament

  Et styrket fagligt fundament baseret på et beriget curriculum, som skal styrke dit faglige fundament. Dette får du gennem en større dybdefaglighed i sygepleje til ældre med KOL og type 2-diabetes samtidig med at du arbejder med mere komplekse problemstillinger i praksis.

 • Ansvar for opgaven

  Ansvar for opgaven hvor du har ansvar for at planlægge og varetage sammenhængende plejeforløb på tværs af sundhedsvæsenets sektorer og udvikler nye løsninger i samarbejde med patienter og fagprofessionelle. Derudover skal du være med til at udvikle og tage ansvar for undervisningen.

Bliv studerende på CHC

CHC i Sygepleje er for dig, der læser til sygeplejerske på Københavns Professionshøjskole.

Som studerende på programmet skal du både have evnen og viljen til at yde en ekstra indsats på dit studie og senere i løsningen af de udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor i udviklingen af sygeplejen til ældre.

Undervejs bliver du en del af et fagligt og socialt fællesskab med de andre studerende, hvor I støtter hinanden i at udvikle jer personligt og fagligt inden for både teoretisk og klinisk arbejde.

Som honours-studerende i CHC-S skal du:

 • Være engageret, fuld af gå-på-mod og turde tage initiativ
 • Have en personlig interesse i sygepleje til ældre og et ønske om at gøre en forskel for netop denne gruppe borgere
 • Tro på at du kan blive en af de bedste, hvis du får den rette støtte

Hvordan ansøger jeg?

Hvert semester optager vi et hold på ca. 15 studerende.

Du skal skrive en motiveret ansøgning for at få en plads.

Kontakt

Har du spørgsmål om CHC-S? Kontakt os endelig.

Copenhagen Honours College – sygeplejerske (CHC-S)

v/ Helle Mathar, lektor

Novo Nordisk Fonden har bevilliget ca. 44,4 mio. kr. til CHC-S-programmet og den sideløbende følgeforskning.