Gå til indhold

Fysioterapeutuddannelsen på Campus Sigurdsgade

På Campus Sigurdsgade bliver du en del af en stor og levende fysioterapeutuddannelse med ca. 770 studerende.

Vi optager fysioterapeutstuderende både sommer og vinter. Alle nye studerende fordeles på fire mindre hold – så du gennem hele uddannelsen er tilknyttet den samme gruppe.

På Sigurdsgade møder du engagerede undervisere med forskellige faglige og akademiske profiler, som anvendes direkte ind i den daglige undervisning.

Du vil møde undervisere som er fx:

  • fysioterapeuter
  • læger
    eller
  • humanfysiologer.

Underviserne tilrettelægger undervisningen, så form og indhold imødekommer de enkelte semestres læringsmål. Du vil møde mange forskellige undervisningsformer med alt lige fra forelæsninger til gruppearbejde, fremlæggelser, holdundervisning ved tavle, praktiske øvelser ved briks og i træningssal og samundervisning med deltagelse af flere undervisere samtidig.

Det at studere til fysioterapeut indebærer tæt samarbejde i studie- og læsegrupper, hvor teoretisk stof formidles og diskuteres og hvor praktiske færdigheder kan trænes og øves særligt i gruppearbejdet, som vi vægter højt.

Studieaktivitetsmodellen, Fysioterapeut (Sigurdsgade)

Kategori 1, 54%. Undervisere har hovedansvaret for studieaktiviteterne, og studerende har et medansvar gennem forberedelse og deltagelse. Både studerende og underviser deltager. Kategori 2, 40%. Undervisere har hovedansvaret for rammesætning af læringsaktiviteterne, og studerende har hovedansvar for aktiv deltagelse i de tilrettelagte studieaktiviteter. Kun studerende deltager. Kategori 3, 5%. Studerende har hovedansvaret for studieaktiviteterne, og undervisere har medansvar for at rammerne er til stede. Kun studerende deltager. Kategori 4, 1%. Studerende har hovedansvaret for læringsaktiviteterne, og undervisere har medansvar for at rammerne er til stede. Både studerende og underviser deltager.