Gå til indhold

Fysioterapeutuddannelsen på Campus Hillerød

I Hillerød bliver du som studerende en del af en mindre fysioterapeutuddannelse med ca. 280 studerende på hele uddannelsen.

Der optages ét hold hvert semester.

Vi har fokus på et trygt studiemiljø. Her er det vigtigt, at du trives og indgår i et tæt samarbejde mellem studerende og undervisere. Du vil møde engagerede undervisere med forskellige faglige og akademiske profiler.

For at afspejle det kommende arbejde som fysioterapeut har uddannelsen i Hillerød rettet fokus mod deltagerstyrede studieformer. Det betyder, at du som studerende har høj grad af indflydelse på din egen læring igennem semesteret. Du kommer til at udforske, prioritere og tage beslutninger omkring din læring – akkurat som en fysioterapeut i praksis ville gøre sammen med sin patient.

Du bliver tilknyttet et hold med faste undervisere, der vejleder dig gennem din læringsproces mod at blive fysioterapeut. Hverdagen på studiet vil tage afsæt i at træne teoretiske og praktiske kompetencer med faglig fordybelse både i træningssal, brikselokaler, gruppearbejde og workshops på hold.

Samtidigt er der gode muligheder for at danne relationer til de studerende på de øvrige semestre på uddannelsen gennem videndeling samt faglige- og sociale aktiviteter. I Hillerød har vi fokus på fleksible rammer. Du får en stor grad af ansvar og indflydelse på din uddannelse i samarbejde med de øvrige studerende og underviserne hele vejen igennem dit uddannelsesforløb.

Studieaktivitetsmodellen, Fysioterapeut (Hillerød)

Kategori 1, 5%. Undervisere har hovedansvaret for studieaktiviteterne, og studerende har et medansvar gennem forberedelse og deltagelse. Både studerende og underviser deltager. Kategori 2, 5%. Undervisere har hovedansvaret for rammesætning af læringsaktiviteterne, og studerende har hovedansvar for aktiv deltagelse i de tilrettelagte studieaktiviteter. Kun studerende deltager. Kategori 3, 45%. Studerende har hovedansvaret for studieaktiviteterne, og undervisere har medansvar for at rammerne er til stede. Kun studerende deltager. Kategori 4, 45%. Studerende har hovedansvaret for læringsaktiviteterne, og undervisere har medansvar for at rammerne er til stede. Både studerende og underviser deltager.