Gå til indhold

Optagelsessamtale på læreruddannelsen

Har du søgt i kvote 2 på læreruddannelsen, vil du blive inviteret til en optagelsessamtale pr. mail.

Du kan booke en optagelsessamtale i hele landet uafhængigt af, hvor du søger om optagelse, og du kan vælge mellem forskellige tidspunkter i de uger, optagelsessamtalerne finder sted.

Du kan kun gå til optagelsessamtale én gang pr. optagelsesår (fra marts til januar).

Optagelsessamtalerne foregår ved fysisk fremmøde. Hos Københavns Professionshøjskole afholdes samtalerne på Campus Carlsberg og Campus Bornholm.

Før samtalen

Du modtager som ansøger i kvote 2 en mail om, at du skal til optagelsessamtale. Mailen er personlig og indeholder et unikt link, som du skal klikke dig ind på for at booke en tid til samtalen.

Det foregår ligesom i alle andre bookingsystemer – du klikker dig ind på det ønskede samtalested og vælger den ønskede dag og det ønskede tidsrum. Du får en bekræftelse på mail, når du har afsluttet din booking.

Du kan altid gå ind via det unikke link og ændre tiden eller stedet for optagelsessamtalen. Det kan du gøre frem til 24 timer før den planlagte samtale.

Først og fremmest skal du gøre op med dig selv, hvorfor du vil være lærer. Hvad er det ved professionen, som tiltaler dig? Hvordan vil du være som lærer? Hvilke udfordringer er du parat til at tage på dig?

Du bliver vurderet på de seks parametre, og det er også klogt at have dem for øje, når du forbereder dig til optagelsessamtalen.

Du kan læse mere om dette under bedømmelse.

Selve samtalen

Hvordan foregår samtalen?

På samtaledagen skal du møde op på det campus, hvor du har booket tid.

Her vil du blive registreret og skal identificere dig ved at fremvise billed-id, fx pas, kørekort eller andet.

Du skal i alt deltage i to samtaler på dagen og forbereder dig på samtalestedet. Der er afsat 15 minutter til hver forberedelse og 15 minutter til hver samtale. Det samlede forløb forventes at vare ca. 1 time og 20 minutter.

Vær opmærksom på, at der kan opstå forsinkelser.

Til forberedelsen får du udleveret en tekst med spørgsmål, du skal besvare til den første samtale.

Teksten beskriver en praksissituation i en dansk skole. Der vil desuden være en række spørgsmål, du skal besvare under samtalen.

Ud fra dine besvarelser bliver du evalueret på din motivation for at uddanne dig til lærer, din personlige integritet, dit blik for samarbejdsflader og etiske dilemmaer i skolen.

Efter første samtale skal du til ny forberedelse, hvor du får udleveret en ny tekst som forberedelse til anden samtale.

Den anden tekst er en artikel, der omhandler relevante pædagogiske emner og spørgsmål. Også til denne tekst vil der være nogle spørgsmål, du skal besvare.

Til samtalen bliver du evalueret på dine evner til at læse og forstå en faglig tekst, reflektere over emnet samt din kommunikative formåen.

Bedømmelse

Du vil få elektronisk besked om din endelige score inden for 24 timer.

Der kan ikke indgives klage i forhold til bedømmelsen af ansøgers præstation i optagelsessamtalerne. jf. BEK nr. 87 af 25/01/2023 § 17, 6 og § 47.

Der kan indgives klage i forhold til eventuelle processuelle spørgsmål i forbindelse med optagelsessamtalerne. Klagen sendes til den professionshøjskole, der har været ansvarlig for afholdelsen af den konkrete optagelsessamtale.

Vær opmærksom på, at det ikke er lovligt at dele materialet samt at lave lyd- og billedoptagelser af samtalen samt forberedelsesmaterialet.

Du bliver vurderet på seks forskellige parametre til optagelsessamtalen:

 • Motivation
 • Analytisk formåen
 • Personlig integritet og samarbejde
 • Kommunikationsevne
 • Etisk formåen
 • Faglig tekstforståelse og teksthåndtering

Du bliver bedømt med en samlet score, som giver et billede af din evne til at håndtere og gennemføre studiet.

Du får point fra 1-7 på hver af seks parametre.

 • 1 point = Helt utilfredsstillende
 • 2 point = Med mange mangler
 • 3 point = Med en del mangler
 • 4 point = Acceptabelt
 • 5 point = God
 • 6 point = Udmærket
 • 7 point = Fremragende

Dvs. du kan i alt få mellem 6 og 42 point i optagelsessamtalen.

Ja. I tillæg til præstationen fra optagelsessamtalerne gives karaktergennemsnittet fra ansøgerens adgangsgivende uddannelse en pointværdi, som lægges til scoren fra interviewene.

Denne pointværdi beregnes som den adgangsgivende uddannelses karaktergennemsnit ganget med faktoren 1,5. Dette udløser mellem 3,0 og 10,4 point (for henholdsvis 2 og 6,9 som adgangsgivende karakter).

For ansøgere uden adgangsgivende uddannelse, men med en positiv individuel kompetencevurdering, gives der 3 point, som svarer til et eksamensgennemsnit på 2,0 ganget med 1,5.

Minimumscoren for tilstrækkelig egnethed til optag på læreruddannelsen er fastsat til en score på 30.

En samlet score på 30 er et minimumskrav. Uddannelsesstederne optager ansøgere efter faldende pointtal. Dvs. du kan risikere, at der er tilstrækkeligt med ansøgere med en højere samlet score end dig, og så kommer du ikke ind det ansøgte sted.

Nej. Der bruges et fælles system med fælles regler og krav over hele landet.

Når optagelsessamtalerne er gennemført, placeres alle resultaterne i en fælles database, og studiepladserne bliver fordelt ud fra ansøgernes point og deres prioriteringer af uddannelsessteder.

Har du mere end et læreruddannelsessted på din prioriteringsliste, vil de opnåede point blive anvendt alle steder.

Efter samtalen

Du får ikke besked af intervieweren, om hvordan du har klaret dig til samtalen. Det kan du til gengæld se på nettet inden for et par dage efter samtalen.

Klik dig ind i bookingsystemet via det unikke link, du modtog pr. mail, og som du brugte til at booke samtalen med. Her kan du se en rapport med resultatet af din optagelsessamtale. Når du logger ind via det unikke link efter samtalen, kan du få vist dine point fra optagelsessamtalen og den samlede score (dvs. inklusiv din optagelseskvotient). Skal du først til eksamen på din adgangsgivende uddannelse til sommer, kan den samlede score ikke beregnes automatisk på nuværende tidspunkt.

Har du opnået en endelig score på 30 eller mere, er du optagelsesberettiget gennem kvote 2. Du vil modtage et endeligt svar, om du er optaget d. 26. juli 2024. Hvis du har søgt ledige pladser i efteroptaget, vil du modtaget svar hurtigst muligt efter din optagelsessamtale.

Hvis du får under 30 i den endelige score, kan du ikke blive optaget på læreruddannelsen i år. Du kan i givet fald søge om optagelse igen til næste år.

Der kan indgives klage i forhold til eventuelle processuelle spørgsmål i forbindelse med optagelsessamtalerne. Klagen sendes til den professionshøjskole, der har været ansvarlig for afholdelsen af den konkrete optagelsessamtale.

Der kan ikke indgives klage i forhold til bedømmelsen af ansøgers præstation i optagelsessamtalerne.

Andre spørgsmål

Ansøgere, der gik til samtale sidste år og fik en score på minimum 30, men valgte ikke at gøre brug af tilbuddet om en studieplads, eller som blev afvist pga. for mange kvalificerede ansøgere, skal til samtale igen i år. Scoren fra en samtale kan således kun benyttes i samme ansøgningsrunde.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opnår et karaktergennemsnit på 7, så søg ind på kvote 2. Ansøgningsfristen for kvote 2 er 15. marts.

Stadig brug for hjælp?

Få svar på dine spørgsmål om ansøgningsfrister, adgangskrav, optagelse, SU, studiestart m.m.