Gå til indhold
Studerende i gang med udarbejdelse af kreativt projekt

Future Classroom Teacher

Som Future Classroom Teacher er din uddannelse til lærer centreret om laboratoriebaseret og eksperimenterende arbejde med teknologiers betydning for børns læring.

Future Classroom Teacher er en særlig profil på læreruddannelsen, hvor vi zoomer ind på teknologi som vilkår for den moderne skole og samfund.

Gennem laboratoriebaseret og eksperimenterende arbejde med teknologiers betydning for børns læring, vil du få et særligt fokus på den teknologiske dimension i undervisningen og lærerfaglige kompetencer til at forstå og anvende teknologier i din undervisning.

Du skal være nysgerrig på den teknologiske udvikling, og have et ønske om at opnå gode digitale kompetencer, men du behøver ikke at være en ’teknologihaj’ for at starte på Future Classroom Teacher profilen. Det vigtigste er, at du har lyst til at eksperimentere, undersøge og afprøve forskellige arbejdsformer i tæt samarbejde med andre studerende og undervisere.

Hvis du har kreative interesser og kan lide at tegne, male, designe, og lave film, musik og animation, er det også et relevant afsæt for at søge ind på profilen.

Hvad går Future Classroom Teacher ud på?

Vælger du Future Classroom Teacher, kommer du gennem dine undervisningsfag og øvrige moduler til at beskæftige dig med, hvad det betyder for skolen og børns læring, at vi omgiver os med teknologier, som skaber et hav af muligheder. Du kommer til at udforske en fremtid med virtual reality som udvidet klasserum, e-bøger udviklet med 3D-modeller, filmproduktion med droner og meget andet.

Du vil komme i første praktik på en praktikskole, der har et særligt læringsmiljø for analyse og anvendelse af teknologier i skolen, og du vil møde eksamensformer, der afprøver din professionsfaglighed på andre måder gennem events, digitale produktioner, sociale medier mv.

Du får i løbet af uddannelsen desuden mulighed for at samarbejde med bl.a. folkeskolen, museums- og formidlingsbranchen og spiludviklere, forlag, projekter og andre uddannelser, der orienterer sig mod nye teknologier.

Undervisningsfag og specialisering

Studerende på Future Classroom Teacher profilen læser:

  • Dansk (4.-10. klassetrin) som 1. undervisningsfag
  • Engelsk (4.-10. klassetrin) som 2. undervisningsfag
  • Et særligt specialiseringsmodul med fokus på spilbaseret læring

Du vælger frit dit tredje undervisningsfag og øvrig specialisering på uddannelsen. Derudover følger du uddannelsens generelle struktur og indhold.

Undervisningen foregår på dansk, men der inddrages engelske tekster i undervisningen.

Future Classroom Lab som undervisningsmiljø

Future Classroom Lab er KPs laboratorie, hvor studerende kan arbejde med den nyeste teknologi. Det er her, vi arbejder eksperimenterende med at finde nye veje til at forstå og arbejde med teknologier på kreativ og skabende vis.

Film om spilbaseret læring

Få et godt indblik i arbejdsformen ved at se denne film om eksamen i spilbaseret læring:

Se eksempler på produktioner fra et af undervisningens faste elementer, TED Talk’en:

To lærerstuderende introducerer de værktøjer som børn og unge har brug for til at navigere de sociale medier, skærmtid, teknologiforståelse og digitalisering på en sund måde
En studerende holder en tale i TED talk-stil om valgfags positive sider og det fysiske rum

Optagelse

Du skal søge om optagelse på læreruddannelsen på sædvanlig vis. Du skal først angive ønske om at blive optaget på profilen Future Classroom Teacher, når du får bekræftet, at du er optaget.
Future Classroom Teacher profilen kan kun læses på Campus Carlsberg (København V).

Du skal have et gennemsnit på mindst 7,0 for at kunne søge læreruddannelsen i kvote 1, hvor ansøgningsfristen er den 5. juli kl. 12. Har du under 7,0, eller kender du endnu ikke dit gennemsnit, skal du søge i kvote 2 inden 15. marts kl. 12. Herefter kan du evt. optages på baggrund af en optagelsessamtale. Vær opmærksom på, at de enkelte undervisningsfag har særlige adgangskrav.

Sociale medier

Podcasts

Kontakt

Hvis du vil du høre mere om Future Classroom Teacher, er du velkommen til at kontakte:

Lise Møller

Lektor

+45 41 89 93 01