Gå til indhold

Future classroom teacher

Future Classroom Teacher’ er en særlig toning af læreruddannelsen, hvor vi zoomer ind på teknologi som vilkår for den moderne skole.

Vi vil undersøge, eksperimentere med og forholde os kritisk konstruktivt til teknologier som vilkår i en moderne skole, og vi vil inddrage en bred vifte af teknologier i vores projekter.
Hvad betyder det for skolen og børns læring, at vi til hverdag omgiver os med teknologi? Teknologien giver os flere muligheder for at være aktivt medskabende i vores liv og kræver samtidigt, at vi hele tiden foretager valg og forsøger at overskue konsekvenser af vores valg.

Vælger du ’Future Classroom Teacher’ får du et særligt fokus på den teknologiske dimension og lærerfaglige kompetencer til at forstå og anvende teknologier i undervisning.

På ’Future Classroom Teacher’ skal du vælge enten dansk (4.-10. klassetrin) eller matematik (4.-10. klassetrin), som dit første undervisningsfag. Som undervisningsfag 2 kan du vælge mellem engelsk eller idræt med aldersspecialisering på 3. modul mod 4.-10. klassetrin.

Du læser desuden et specialiseringsmodul med fokus på spilbaseret læring, og du kommer i din første praktik på en praktikskole, som har et særligt læringsmiljø for analyse og anvendelse af teknologier i skolen.

Du vælger frit dit tredje undervisningsfag og øvrig specialisering på uddannelsen. Således følger du uddannelsens generelle struktur og indhold, men med en særlig toning.

Future Classroom Lab

‘Future Classroom Teacher’ er tilknyttet Future Classroom Lab – det sted på Campus Carlsberg, hvor vi kan eksperimentere med ny teknologi, internationale samarbejder og innovative undervisningsformer. Vi indgår i et team med kompetente og cutting edge-medarbejdere fra læreruddannelsen og Center For Undervisningsmidler.

Som studerende kan du også deltage i frivillige projekter om teknologi, pædagogik, globalt medborgerskab og det 21. århundredes kompetencer.

Som studerende på ‘Future Classroom Teacher’ bliver du en ressource for dine medstuderende, idet du en periode bliver deltager i den digitale patrulje på Campus Carlsberg, ‘DigiGuides’. Dette kan skabe genvej til studiejob og værdifuld erfaring i forhold til senere jobmuligheder.

Optagelse på 'Future Classroom Teacher'

Du vælger linjen ‘Future Classroom Teacher’, når du er optaget på læreruddannelsen. Du søger altså om optagelse på sædvanlig vis.

Når du har modtaget optagelsesmailen, skal du vælge profilen ‘Future Classroom Teacher’ med dansk eller matematik som første undervisningsfag. Valg af dit 2. undervisningsfag finder sted, efter du er startet på studiet.

Bemærk, at det kun er muligt at søge optagelse på profilerne ved sommeroptag. Dvs. det er ikke muligt at starte på profilerne, hvis du starter sin læreruddannelse i januar.