Gå til indhold

Future Classroom Teacher

Bliv lærer med et særligt blik for læringsrum, fag, spil og teknologi i skolen.

På profilen Future Classroom Teacher arbejder vi laboratoriebaseret og eksperimenterende med læringsrum, fag, spil og teknologi i undervisningen – og du kommer til at arbejde med alle dele af din kommende lærerpraksis i et teknologiunderstøttet læringsmiljø.

Alle studerende på profilen læser dansk (4.–10. klasse) eller matematik som første undervisningsfag og undervisningen foregår i og omkring Future Classroom Lab på Campus Carlsberg.

OBS: Du kan kun søge optagelse på profilen Future Classroom Teacher ved sommeroptag på Campus Carlsberg. Du kan først ansøge om optag på profilen, når du er kommet ind på læreruddannelsen – samtidig med dit valg af 1. undervisningsfag.

Hvorfor blive lærer med profilen Future Classroom Teacher?

Future Classroom Teacher er en særlig profil på læreruddannelsen på KP centreret om laboratoriebaseret, kreativt og eksperimenterende arbejde i fagene i skolen. Her har vi et særligt fokus på teknologiers betydning for børns læring.

Da teknologi er en uadskillelig del af børn og unges hverdag – både i og uden for skolen – er der en høj efterspørgsel i folkeskolen efter lærere med dette speciale.

Med profil i Future Classroom Teacher vil du udvikle dine lærerfaglige kompetencer til at forstå og anvende teknologier og kreativitet i din undervisning. Vi har en eksperimenterende tilgang til rum, teknologi, pædagogik og didaktik, og arbejder undersøgende og udviklende med faglighederne dansk og matematik i skolen. Derudover får du mulighed for at prøve kræfter med andre faglige vinkler som spilbaseret læring og teknologiforståelse som fag.

Hvilke undervisningsfag skal jeg vælge på profilen?

Hvis du vil læse på Future Classroom Teacher-profilen, skal du som dit første undervisningsfag enten vælge:

  • Dansk (4. – 10. klasse)
    eller
  • Matematik (ikke aldersspecialiseret)

Du vælger frit dit andet- og tredje undervisningsfag.

Studerende på Future Classroom Teacher-profilen følger derudover uddannelsens generelle struktur og indhold.

Undervisningen foregår på dansk, men der inddrages engelske tekster i undervisningen. Der samarbejdes desuden jævnligt med KP’s internationale relationer på engelsk.

Hvordan søger jeg optag på Future Classroom Teacher?

Der er kun studiestart på Future Classroom Teacher om sommeren, og profilen kan kun læses på Campus Carlsberg, da en del af undervisningen foregår i Future Classroom Lab.

Hvis du ønsker at starte på Future Classroom Teacher-profilen skal du søge optag på KP’s læreruddannelse på Campus Carlsberg (København V).

Efter optag får alle nye studerende information om valg af første undervisningsfag og evt. profil på læreruddannelsen. Her skal du vælge, om du vil læse dansk (4. – 10. klasse) eller matematik og angive, at du vil læse på Future Classroom Teacher-profilen.

Eksamen i spilbaseret læring (film)

Få et godt indblik i arbejdsformen på Future Classroom Teacher ved at se denne film om eksamen i spilbaseret læring:

Se eksempler på produktioner fra et af undervisningens faste elementer, TED Talk’en:

To lærerstuderende introducerer de værktøjer som børn og unge har brug for til at navigere de sociale medier, skærmtid, teknologiforståelse og digitalisering på en sund måde
En studerende holder en tale i TED talk-stil om valgfags positive sider og det fysiske rum

Sociale medier

Podcasts

Kontakt

Hvis du vil du høre mere om Future Classroom Teacher, er du velkommen til at kontakte:

Lise Møller

Lektor

+45 41 89 93 01