Gå til indhold
Copenhagen Honours College - talentprogram lærerstuderende

Copenhagen Honours College – lærer

Hvis du læser et eller flere naturfag på KP’s læreruddannelse – og vil udfordres endnu mere indenfor naturfagsområdet – kan du søge optagelse på talentprogrammet ’Copenhagen Honours College’.

Søg ind på Copenhagen Honours College

Søg ind på Copenhagen Honours College:

Om talentprogrammet

Copenhagen Honours College (CHC) er et talentprogram på KP’s læreruddannelse, der giver lærerstuderende med mindst ét fag inden for naturfagsområdet mulighed for at udfolde deres særlige potentialer.

Formålet med talentprogrammet er at uddanne naturfagslærere med særlige kompetencer til at løfte den enkelte elev, det enkelte fag, den enkelte klasse og det specifikke naturfaglige miljø på deres skoler.

Programmet løber over 2 år og er krævende – men giver til gengæld de studerende en unik vifte af kompetencer til deres fremtidige virke som naturfagslærere i folkeskolen. Det er tilrettelagt med aktiviteter, der udfordrer de studerende og giver dem mulighed for at udfolde deres særlige potentialer.

CHC optager årligt et hold på maksimalt 12 studerende.

De optagede studerende skal både have evnen og viljen til at yde en ekstra indsats på deres studie – og senere i løsningen af de udfordringer, som grundskolen står overfor i relation til udviklingen af det naturfaglige miljø.

Bliv studerende på Copenhagen Honours College

Copenhagen Honours College er for dig, der:

  • læser til lærer på Københavns Professionshøjskole
  • har valgt et eller flere naturfag som undervisningsfag.

Som CHC-studerende bliver du en del af et fagligt og socialt fællesskab, hvor I støtter hinanden i at udvikle jer personligt og fagligt inden for både naturfagsområdet og lærerjobbet.

En CHC-studerende er karakteriseret ved at være engageret, tage initiativ, have gå-på-mod og have et ønske om at gøre en forskel til gavn for andre.

I CHC forstås en talentfuld studerende som en studerende, der med den rette støtte, kan udvikle sig til at blive en af de bedste. Det betyder fx at eksamenskarakterer ikke spiller en rolle for, om man kan optages på CHC.

Bliv partnerskole i Copenhagen Honours College

Noget af det, der gør Copenhagen Honours College særligt professionsrettet, er den løbende og tætte tilknytning mellem de studerende og deres partnerskole.

I CHC bliver alle studerende knyttet til en partnerskole, hvor de arbejder med at udvikle elementer i og omkring naturfagene, og hvor de modtager vejledning fra en erfaren og engageret naturfagslærer.

Partnerskole-samarbejdet udvikler ikke blot de studerende fagligt og personligt, men bringer også den nyeste viden og praksis ind på partnerskolen.

Mere om Copenhagen Honours College

Copenhagen Honours College har et omfang på 30 ECTS.

Programmet forløber sideløbende med de ordinære aktiviteter over uddannelsens 3. og 4. år.

De 30 ECTS fordeler sig på:

  • kurser
  • journal club
  • praksissamarbejde med en partnerskole og sommerskole

Herudover forventes det, at CHC-studerende deltager i en række ikke-ECTS-givende aktiviteter, som fx case competition, introseminar og forskellige formidlingsaktiviteter.

Læs mere om CHCs aktiviteter, didaktik og organisering:

Kontakt

Nina Troelsgaard Jensen

Lektor

+45 51 63 27 21