Gå til indhold

Bliv partnerskole i Copenhagen Honours College

Noget af det, der gør Copenhagen HonoursCollege særligt professionsrettet, er den løbende og tætte tilknytning mellem de studerende og deres partnerskole. I CHC bliver alle studerende knyttet til en partnerskole, hvor de arbejder med at udvikle elementer i og omkring naturfagene, og hvor de modtager vejledning fra en erfaren og engageret naturfagslærer. Partnerskole-samarbejdet udvikler ikke blot de studerende fagligt og personligt, men bringer også den nyeste viden og praksis ind på partnerskolen.

Kort om Copenhagen Honours College?

Copenhagen Honours College (CHC) er et talentprogram for studerende, der læser til lærer på Københavns Professionshøjskole, og som har valgt et eller flere naturfag som undervisningsfag.
CHC optager maksimalt 12 studerende om året.

Partnerskolens rolle

Alle studerende på CHC-programmet knyttes til en skole, hvor de skal arbejde med at udvikle elementer i og omkring naturfagene, og modtage vejledning fra en erfaren og engageret naturfagslærer.

Som kommende partnerskole præsenterer man en eller flere projektidéer for de studerende på et aktuelt CHC-hold gennem en kort (2-3 min.)video. De studerende fordeler sig efterfølgende på skolerne efter interesse og kompetencer. Hvert enkelt projekts indhold fastlægges i et samarbejde mellem partnerskolen og den tilknyttede studerende.

En partnerskole kan modtage 1-2 CHC-studerende, og det er vigtigt, at de studerendes opgaver på skolen ikke har karakter af praktik, som i den ordinære læreruddannelse, men indeholder andre elementer af udvikling i form af afgrænsede projekter, der understøtter skolens naturfaglige aktiviteter.

Ressourcer til deltagende partnerskoler

De deltagende lærere vil blive frikøbt til opgaven som CHC-vejledere af Københavns Professionshøjskole.
Præmisser for udregningerne er:

  • Alle arbejdstimer godtgøres skolen med 300 kr. pr. time.
  • Der vejledes i 10 måneder pr. skoleår: sep., okt., nov., dec., jan., feb., mar.,apr., maj., jun.

Hvis en partnerskole-vejleder har én CHC-studerende, ser opgørelsen af opgaver og timetal således ud:

Opgave for en CHC-vejleder i praksis

Hvordan bliver man partnerskole?

Hvis du vil høre mere om mulighederne for at blive partnerskole i CHC-programmet, er du meget velkommen til at kontakte Partnerskolekoordinator Jimmy Harder eller programleder Nina Troelsgaard Jensen.

Jimmy Harder

Lektor

+45 20 84 81 62

Nina Troelsgaard Jensen

Lektor

+45 51 63 27 21