Gå til indhold

For samarbejdsskoler

Se information for samarbejdsskoler om integreret praktik på 1. og 2. årgang af læreruddannelsen, samt praktik 2 og 3.

Her finder du information om integreret praktik på 1. og 2. årgang af den nye læreruddannelse, samt praktik 2 og 3 på læreruddannelsen 2013. Siden er målrettet praktikskoler og skal understøtte det tætte samarbejde mellem KP og praktikskolerne om lærerstuderendes uddannelse.

Læreruddannelsen indgår i et tæt samarbejde med skolen om uddannelsesopgaven. Formålet med det tætte samarbejde mellem de to arenaer for læreruddannelse er at forberede de studerende til et professionelt virke som lærer. Praktikken på læreruddannelsen tilrettelægges og koordineres af Kontoret for skolesamarbejde (tidl. Praktikkontoret).

Integreret praktik (nuværende 1. og 2. årgang)

I den nye læreruddannelse, der trådte i kraft i august 2023, er praktikken et integreret element i alle læreruddannelsens fag – og de studerende skal i integreret praktik på alle fire år af deres uddannelse.

Integreret praktik er fordelt og tilrettelagt således:

  • 1. årgang: Integreret praktik i undervisningsfag 1 og pædagogik og almen didaktik tilrettelagt udstrakt, en dag ugentligt på praktikskolen.
  • 2. årgang: Integreret praktik i undervisningsfag 1 og pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik tilrettelagt udstrakt, en dag ugentligt på praktikskolen.
  • 3. årgang: Integreret praktik i undervisningsfag 2 og livsoplysning som samlet forløb
  • 4. årgang: Integreret praktik i undervisningsfag 3 og pædagogik og almen didaktik som samlet forløb

Da praktikken indgår som et integreret element i alle uddannelsens fag, arbejdes der både i grundfag og undervisningsfag med udviklingen af de studerendes professionelle autoritet bl.a. ved at træne og udvikle de forskellige dimensioner af lærerrollen, jf. beskrivelser for de enkelte fag.

Mål for integreret praktik på de enkelte år er beskrevet i den nationale studieordning (del 1). Mål og fokuserede dimensioner i lærerrollen på 1.-4. årgang kan ses her:

Information om integreret praktik på 1. og 2. årgang

Materiale fra praktiktemadage m.m. er udsendt til alle skoler og kan desuden tilgås i Praktikportalen. Du finder materialet under ‘Praktik’ / ‘Praktikrelevante dokumenter’ i venstremenuen.

Praktik 2 og 3, LU13, (Nuværende 3. og 4. årgang)

Studerende, der er optaget på læreruddannelsen før sommeren 2022, vil fortsat være i praktik efter de gældende studieordninger under LU2013.

Praktik 2 og 3 er beskrevet i studieordningens del 2, og i studieordningens del 3 findes en beskrivelse af de tre praktikmoduler.

Praktikmanualer for praktik 2 & 3

Om praktikportalen

Praktikportalen er den digitale platform, som alle professionshøjskoler og praktikskoler anvender i forbindelse med praktikforløb.

Praktikportalen indeholder information om den/de studerende, som skal i integreret praktik på praktikskolen, og anvendes til løbende information og dialog mellem KP, praktikskolerne og studerende. Da vi løbende udsender information og materiale om integreret praktik ud via Praktikportalen, er det vigtigt, at kontaktoplysninger vedr. skolens koordinator og praktiklærere er opdateret.

Kontakt Kontoret for skolesamarbejde

Praktikken på læreruddannelsen tilrettelægges og koordineres af Kontoret for skolesamarbejde (tidl. Praktikkontoret).

Du kan kontakte os på:

Kontoret for skolesamarbejde

Københavns Professionshøjskole (KP)

+45 70 89 09 90