Gå til indhold

Om at læse på læreruddannelsen Bornholm

OBS: Der oprettes ikke hold til august start 2023 på læreruddannelsen i Rønne, på grund af for få ansøgere.

Læreruddannelsen på Bornholm udbydes som en fuld uddannelse på fire år med mulighed for, at du som studerende kan vælge mellem alle uddannelsens undervisningsfag.

Du skal være opmærksom på, at muligheden for at følge undervisningen på et fysisk hold på Bornholm afhænger af, om der er nok studerende til at oprette hold. Det betyder, at nogle fag kan læses lokalt på Campus Bornholm, og andre fag skal læses enten net-baseret eller på Campus Carlsberg i København. Dit studieforløb tilrettelægges individuelt på baggrund af dialog om dit valg og ønsker til fag.

Der er derfor nogle særlige forhold omkring læreruddannelsen på Bornholm, der er vigtige at kende, når du søger optag på læreruddannelsen Bornholm. Du kan læse om de særlige forhold på denne side.

Mindre studiemiljø med stor tværfaglighed

På læreruddannelsen Bornholm er der et mindre antal studerende på hver årgang.

Vi har derfor et lille og nært studiemiljø, hvor studerende og undervisere kender hinanden godt. Uddannelsen har til huse på Campus Bornholm sammen med flere andre uddannelser og studerende. Det giver mulighed for et studiemiljø med stor tværfaglighed og gode muligheder for studiesociale aktiviteter.

Undervisning på Campus Bornholm og netbaseret

Afhængigt af hvor mange studerende der er på hver årgang, har de studerende på læreruddannelsen Bornholm undervisning på to forskellige måder:

 • Undervisning på Campus Bornholm

  Hvis der er studerende nok til at oprette et hold, vil der være undervisning i udvalgte fag på Campus Bornholm med fysisk tilstedeværelse af undervisere og studerende.

  Det kan fx være i nogle af de pædagogiske fag og i bachelorprojektet. Undervisningen kan også udbydes som parallelundervisning, hvor de studerende på Bornholm følger et hold, der undervises i København.

 • Undervisning på netbaseret læreruddannelse (NetLU)

  Som lærerstuderende på Bornholm vil undervisningen primært finde sted på NetLU.

  Det gælder for undervisningen i de tre valgte undervisningsfag og for en del af de grundfag, som alle lærerstuderende skal have.

  Som noget særligt for de bornholmske studerende på NetLU vil der være en høj grad af lokal vejledning og studieunderstøttende tilbud i forbindelse med undervisningen. Det betyder, at de studerende får fuld adgang til faciliteterne på Campus Bornholm, hvor der tilbydes lokaler med et højt niveau af digital understøttelse til at følge undervisningen. På campus møder de studerende og får vejledning af de lokalt ansatte undervisere, der også underviser på NetLU.

  Ved undervisning på NetLU tilmeldes de studerende et nethold på KP, hvor undervisningen er tilrettelagt med en kombination af:

  1. Synkron online undervisning fire-fem gange pr. semester, hvor de studerende enten sidder hjemme eller på Campusfællesskabet og deltager i kommunikationen med underviser og andre studerende på nettet via programmet Adobe Connect eller Zoom
  2. Fysisk tilstedeværelsesundervisning i København fire gange pr. semester på en fredag eller lørdag
  3. Asynkron online undervisning, hvor der arbejdes med undervisningsmateriale, der foreligger digitalt.

  Læs mere om Netbaseret læreruddannelse (NetLU).

  Vær opmærksom på, at det ikke er alle undervisningsfag, der kan læses netbaseret. Som udgangspunkt kan naturfagene og de praktisk-musiske fag kun læses fysisk i København.

  Det drejer sig om: Geografi, biologi, fysisk/kemi, natur/teknologi, idræt, håndværk- og design, billedkunst, musik og madkundskab.

  Dog vil der – afhængig af de studerendes ønsker til undervisningsfag – være mulighed for at oprette et af disse undervisningsfag lokalt på Campus Bornholm, hvis der er studerende nok til et hold.

 • Mulighed: undervisningsfag i København

  Hvis du vil læse et undervisningsfag – der ikke kan læses lokalt på Campus Bornholm via synkron undervisning eller på netbaseret læreruddannelse – har du mulighed for at følge undervisningen på ordinære hold på læreruddannelsen i København.

  Denne undervisning foregår 1-2 gange om ugen på enten Campus Carlsberg eller på Nyelandsvej på Frederiksberg efter ordinært skema. Det tilstræbes, at undervisningstidspunkterne er forenelige med rejsetidspunkterne for de studerende fra Bornholm.

 • Praktik

  Studerende på læreruddannelsen Bornholm er garanteret at komme i praktik på en skole på Bornholm – men har også mulighed for at søge praktik i hovedstadsområdet eller i udlandet som alle øvrige lærerstuderende på KP.

Egenbetaling af udgifter til transport m.m.

Studerende på læreruddannelsen Bornholm skal selv afholde udgifter til transport m.v. i forbindelse med undervisning og praktik.

Det betyder, at studerende på netbaseret læreruddannelse selv skal afholde udgifter til transport m.m. i forbindelse med den fysiske tilstedeværelsesundervisning i København. Studerende fra Bornholm skal også selv betale transport m.m., hvis de følger et fag med fysisk undervisning i København eller vælger at søge praktik i hovedstadsområdet.

Forbehold for oprettelse af hold

Hvis der er for få ansøgere til, at vi kan sikre høj uddannelseskvalitet og et attraktivt studiemiljø, forbeholder vi os ret til ikke at oprette hold på enkelte årgange.

Sådan søger du

Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

 1. Undersøg om du opfylder alle adgangskrav for uddannelsen (kvote 1 og kvote 2), herunder de eventuelle specifikke krav.
 2. Sammenlign adgangskvotienten fra sidste år med din egen – overvej om du skal søge ind via kvote 1 eller kvote 2.
 3. Tjek ansøgningsfrister
 4. Få styr på, hvad du skal vedhæfte af dokumentation
 5. Overvej om du bør søge en standby-plads
 6. Ansøg om optagelse på www.optagelse.dk – du skal bruge dit MitID til at logge ind*. Bemærk at det er de samme ansøgningsfrister, uanset om du søger studiestart til sommer eller vinter.
 7. Du får svar på din ansøgning d. 26. juli 2024

*Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden MitID, skal du inden ansøgningsfristen d. 15. marts sende din underskriftside fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk

Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på nemStudie.dk. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå på nemStudie.dk.

NemStudie.dk – Spørgsmål og svar

Her kan du få vigtig information og svar om nemstudie.dk

Hvordan logger jeg på nemStudie?

Har du MitID, skal du bruge det til log-in. Hvis du fx er udenlandsk ansøger eller har du ikke MitID, skal du logge dig på med din e-mailadresse.

Kan jeg ansøge via min mobiltelefon eller tablet?

Nej, du kan ikke søge via din mobiltelefon eller tablet. Du skal bruge en computer. Brug Google Chrome som browser.

Hvordan ændrer jeg i min profil?

Når du har været logget på nemStudie første gang og din profil er oprettet, så kan du efterfølgende alene rette i din mailadresse og telefonnummer.

Hvordan kan jeg følge status på min ansøgning?

Du får en advisering pr. mail, når der er en ny besked i nemStudie vedrørende din ansøgning (husk også at kigge i dit spamfilter).

Du kan læse beskeden i nemStudie. Hvis du bliver bedt om dokumentation ifm. din ansøgning, fx dit eksamensbevis, skal du også gøre det i nemStudie.

Hvordan kan jeg kommunikere med KP om min ansøgning?

Du kan kontakte KP optagelse på mail: optagelse@kp.dk

Jeg har ikke mulighed for at indscanne mine bilag – hvad gør jeg?

Du kan tage et tydeligt foto med din mobiltelefon og indsende som bilag til din ansøgning.

Hvordan ved jeg om min ansøgning har mangler?

Du får en advisering pr. mail, hvis KP efterlyser dokumentation (husk også at kigge i dit spamfilter). Selve beskeden skal du læse i nemStudie.

Hvordan og hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar på din ansøgning i nemStudie. Hvornår du får svar, afhænger af, om du har søgt i ordinært optag på optagelse.dk eller ledige pladser på nemStudie.dk.

Læs mere om svartider på de relevante uddannelsessider på kp.dk.

Kan jeg søge om optagelse på flere uddannelser? Og hvordan gør jeg?

Du skal udfylde en ansøgning for hver uddannelse, du ønsker at søge.

Hvordan kan jeg annullere min ansøgning?

Har du søgt via optagelse.dk skal du annullere din ansøgning på optagelse.dk senest 5. juli kl.12.00.

Hvis du har søgt en ledig plads via nemStudie, kan du annullere din ansøgning på nemStudie ved at:

 1. Vælg menuen ’Ansøgninger’
 2. Vælg den relevante uddannelse
 3. Annuller din ansøgning, nederst på skærmbilledet. Der går nogle minutter fra du har indsendt din ansøgning, før det er muligt at annullere.

Du får svar på din ansøgning d. 26. juli 2024. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning.

Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding, som håndterer ansøgningerne.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen på nemStudie.dk.

Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se om der er ledige studiepladser.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, eller vil vide mere om læreruddannelsen på Bornholm, kan du kontakte studieservice for læreruddannelsen på Bornholm.

Studieservice er åben for personlig henvendelse mandag – torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-12 på Campus Bornholm, Minervavej 1, 3700 Rønne, i lokale 1.178.

Du kan også kontakte studieservice for læreruddannelsen på Bornholm på:

Studieservice

Læreruddannelsen, Bornholm

+45 41 89 85 00

mandag – torsdag kl. 8-15
fredag kl. 8-12