Gå til indhold
Campus Hillerød - Bordtennis

Ny læreruddannelse i Hillerød

Læs til lærer i Nordsjælland på Campus Hillerød.

Åbent Hus i uge 9

Kom til Åbent Hus på Campus Hillerød hvor vores studerende, undervisere og vejledere står klar til at svare på dine spørgsmål om studievalget.

Fra sommeren 2023 åbner Københavns Professionshøjskole dørene til vores udbud af læreruddannelsen i Hillerød.

Læreruddannelsen giver adgang til et udfordrende og spændende arbejde. Det kræver en faglig solid uddannelse tæt på skolens hverdag.

Det har du nu også mulighed for at få ved at læse til lærer i Nordsjælland.

Kom tæt på skolens hverdag

Som studerende på læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole kommer du tæt på alle aspekter af skolens hverdag.

Der vil gennem uddannelsen være et tæt samspil med skolerne i og omkring Hillerød, og du vil udvikle stærke faglige fællesskaber i samarbejde med lærere i skolen, dine medstuderende og undervisere på læreruddannelsen.

Gennem samarbejdet vil du opleve potentialerne i et tæt fællesskab om elevernes læring og trivsel i og uden for skolen.

Skab stærke og inkluderende fællesskaber for børn og unge

Gennem uddannelsen på Københavns Professionshøjskole tilegner du dig en bred viden om børn og unges læring og trivsel, og du lærer at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, hvor der er fokus på faglige og sociale fællesskaber.

På læreruddannelsen i Nordsjælland er vi særligt optaget af, hvordan vi i samarbejde med de lokale skoler arbejder med inkluderende undervisning gennem stærke fællesskaber og deltagelsesmuligheder for alle børn og unge i skolen.

Du kommer bl.a. til at arbejde med temaer som forældre- og elevsamarbejde, undervisningsdifferentiering og teamsamarbejde mellem skolens aktører.

Bliv godt klædt på til arbejdet som lærer

På læreruddannelsen får du en stor teoretisk indsigt og faglig viden, som klæder dig på til lærerarbejdet.

I dine praktikforløb vil du sammen med uddannelsesskoler og praktiklærere undersøge reelle lærerfaglige udfordringer og dilemmaer i autentiske kontekster. Du lærer at arbejde problemorienteret, og at bruge teori og metode til at reflektere over og udvikle din egen undervisning i skolen.

Vi eksperimenterer og udvikler forskellige undervisnings- og arbejdsformer og undersøger, hvordan de fungerer i praksis.

Vi kan fx undersøge, hvordan vi kan bruge den lokale nature og byernes forskellige områder i arbejdet med at skabe anderledes læringsrum, der giver mulighed for flere deltagelsesmuligheder for alle børn og unge. Vi kan også undersøge, hvordan vi kan inddrage spil og leg i undervisningen på en meningsfuld måde.

Undervejs i uddannelsen udvikler vi din kommunikation med elever, forældre, kollegaer og ledelse for at skabe virkelighedsnære og realistiske situationer, der ruster dig til at varetage dit kommende arbejde som lærer.

Solen skinner ind i fællesareal på Campus Hillerød
Campus Hillerød

Oplev et sprudlende campusliv

Læreruddannelsen i Hillerød ligger på KP’s campus i hjertet af Nordsjælland.

Det er en mindre læreruddannelse med Danmarks største læreruddannelse og stærke fagmiljøer i ryggen.

Du kommer nemt til campus, som ligger tæt på stationen og anden offentlig transport og tæt på byens rige kulturliv. Du får gode studiefaciliteter med moderne undervisningslokaler, studiepladser, bibliotek, Playlab, kantine og et livligt studentermiljø sammen med de 2.500 studerende, der går på andre uddannelser på campus.

Indhold og struktur

Læreruddannelsen er normeret til 4 års studie.

På læreruddannelsen skal du vælge tre undervisningsfag. På vores udbud i Nordsjælland skal du som første undervisningsfag vælge mellem enten dansk (4.-10. klasse) eller matematik (1. – 10. klasse).

Når du skal vælge dit andet og tredje undervisningsfag, kan du enten vælge de to af skolens fag, som udbydes i Hillerød eller følge vores udbud af uddannelsen på campus i København, Frederiksberg eller på net-uddannelsen.

Vi anbefaler, at du søger om optagelse igennem kvote 2 senest d. 15. marts kl. 12 – men du kan også søge igennem kvote 1 senest d. 5. juli kl. 12.

Forbehold for oprettelse af hold

Hvis der er for få ansøgere til, at vi kan sikre høj uddannelseskvalitet og et attraktivt studiemiljø, forbeholder vi os ret til ikke at oprette hold på enkelte årgange.

Adgangskrav

Læs nedenfor om du skal søge optagelse på læreruddannelsen via kvote 1 eller kvote 2.

Bemærk at du udover en adgangsgivende eksamen skal opfylde krav til de undervisningsfag du ønsker at læse. Krav til undervisningsfag skal være opfyldt inden du kan begynde at læse faget. Læs mere om adgangskravene til undervisningsfag.

I kvote 1 vurderes du udelukkende på baggrund af gennemsnittet fra din adgangsgivende gymnasiale eksamen. For at kunne søge ind på læreruddannelsen gennem kvote 1 skal du have en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) med et gennemsnit på minimum 7,0.

Ansøgningsfristen for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00.

Hvis du har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.

Har du søgt i kvote 2 på læreruddannelsen, vil du blive inviteret til en optagelsessamtale pr. mail.

Formålet med optagelsessamtalen er en individuel afdækning af din studieegnethed, og du bliver bedømt med en samlet score, som giver et billede af din evne til at håndtere og gennemføre studiet.

Gymnasial eksamen med et gennemsnit under 7

Har du en dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF) med en eksamenskvotient på 6,9 eller derunder eller en gymnasial eksamen, hvor du endnu ikke kender dit eksamensgennemsnit, skal du søge i kvote 2.

Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, er der særlige forhold du skal være opmærksom på.

Læs mere om reglerne for optagelse med udenlandsk adgangsgivende eksamen og sprogkrav.

Ingen adgangsgivende eksamen

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget.


Optagelsessamtale

Har du søgt i kvote 2 på læreruddannelsen, vil du blive inviteret til en optagelsessamtale pr. mail.

Optagelsessamtalerne til studiestarten den 24. januar 2023, afholdes i december og januar.

For at komme i betragtning til en studieplads på Læreruddannelsen hos Københavns Professionshøjskole, skal optagelsessamtalen være afholdt inden den 19. januar 2023 kl. 12.00.

Sådan søger du

Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

  1. Undersøg om du opfylder alle adgangskrav for uddannelsen (kvote 1 og kvote 2), herunder de eventuelle specifikke krav.
  2. Sammenlign adgangskvotienten fra sidste år med din egen – overvej om du skal søge ind via kvote 1 eller kvote 2.
  3. Tjek ansøgningsfrister
  4. Få styr på, hvad du skal vedhæfte af dokumentation
  5. Overvej om du bør søge en standby-plads
  6. Ansøg om optagelse på www.optagelse.dk – du skal bruge dit MitID til at logge ind*
  7. Du får svar på din ansøgning d. 28. juli

*Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden MitID, skal du inden ansøgningsfristen d. 15. marts sende din underskriftside fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk

Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på nemStudie.dk. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå på nemStudie.dk.

NemStudie.dk – Spørgsmål og svar

Her kan du få vigtig information og svar om nemstudie.dk

Hvordan logger jeg på nemStudie?

Har du MitID, skal du bruge det til log-in. Hvis du fx er udenlandsk ansøger eller har du ikke MitID, skal du logge dig på med din e-mailadresse.

Kan jeg ansøge via min mobiltelefon eller tablet?

Nej, du kan ikke søge via din mobiltelefon eller tablet. Du skal bruge en computer. Brug Google Chrome som browser.

Hvordan ændrer jeg i min profil?

Når du har været logget på nemStudie første gang og din profil er oprettet, så kan du efterfølgende alene rette i din mailadresse og telefonnummer.

Hvordan kan jeg følge status på min ansøgning?

Du får en advisering pr. mail, når der er en ny besked i nemStudie vedrørende din ansøgning (husk også at kigge i dit spamfilter). Du kan læse beskeden i nemStudie. Hvis du bliver bedt om dokumentation ifm. din ansøgning, fx dit eksamensbevis, skal du også gøre det i nemStudie.

Hvordan kan jeg kommunikere med KP om min ansøgning?

Du kan kontakte KP optagelse på mail: optagelse@kp.dk

Jeg har ikke mulighed for at indscanne mine bilag – hvad gør jeg?

Du kan tage et tydeligt foto med din mobiltelefon og indsende som bilag til din ansøgning.

Hvordan ved jeg om min ansøgning har mangler?

Du får en advisering pr. mail, hvis KP efterlyser dokumentation (husk også at kigge i dit spamfilter). Selve beskeden skal du læse i nemStudie.

Hvordan og hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar på din ansøgning i nemStudie. Hvornår du får svar, afhænger af, om du har søgt i ordinært optag på optagelse.dk eller ledige pladser på nemStudie.dk. Læs mere om svartider på de relevante uddannelsessider på kp.dk.

Kan jeg søge om optagelse på flere uddannelser? Og hvordan gør jeg?

Du skal udfylde en ansøgning for hver uddannelse, du ønsker at søge.

Hvordan kan jeg annullere min ansøgning?

Har du søgt via optagelse.dk skal du annullere din ansøgning på optagelse.dk senest 5. juli kl.12.00.

Hvis du har søgt en ledig plads via nemStudie, kan du annullere din ansøgning på nemStudie ved at:

  1. Vælg menuen ’Ansøgninger’
  2. Vælg den relevante uddannelse
  3. Annuller din ansøgning, nederst på skærmbilledet. Der går nogle minutter fra du har indsendt din ansøgning, før det er muligt at annullere.

Du får svar på din ansøgning d. 28. juli. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning.

Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding, som håndterer ansøgningerne.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen på nemStudie.dk. Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se om der er ledige studiepladser.

Interesseret i at høre mere om læreruddannelsen i Hillerød?

Er du interesseret i at høre mere om læreruddannelsen i Hillerød?

Skriv dig op til vores interesseliste. Så sender vi dig mails med relevant information.

Afmelding

Vil du afmelde dig interesselisten?

Skriv til laererhilleroed@kp.dk, eller klik i linket: