Gå til indhold
Kursusdeltagelse rundt om bord

Skal du til MUS?

Få seks gode råd om, hvordan du forbereder dig til medarbejderudviklingssamtalen, og øg dine chancer for at få en efter- /videreuddannelse.

Tekst: Peter Holm Andersen, nyhedsbrevsredaktør for KP’s nyhedsbrev.

Du står måske over for en kommende medarbejderudviklingssamtale, der giver dig mulighed for sammen med din leder at evaluere året, der er gået, og tale om de faglige udfordringer, som du møder i din professionelle hverdag.

Medarbejderudviklingssamtalen er et tilbageblik, hvor du har gode muligheder for at planlægge dine arbejdsopgaver og tale om faglige udviklingsmuligheder og ønsker, som du har for det kommende år. Her er det oplagt at tage snakken om kompetenceudvikling og videreuddannelse op med din leder.

Skoleområdet er i konstant udvikling

Skoleområdet er genstand for stor politisk og samfundsmæssig interesse og er et fagområde, som er præget af den udvikling, som finder sted globalt og nationalt. Emner som børn og unges trivsel, flygtningestrømme og digital udvikling er eksempler på, hvordan omverdenen har indflydelse på skoleområdet, og særlige kompetencer får ny aktualitet og værdi. Derfor er der brug for, at lærere specialiserer sig og får ny og evidensbaseret viden, så skolen har de kompetencer, der skal til for at arbejde med de forskellige udfordringer.

Få seks gode råd om, hvordan du forbereder dig til din MUS

Er du interesseret i at få en videreuddannelse, der giver dig en særlig viden, som du kan bruge på skoleområdet? Ønsker du at komme et nyt sted hen i dit arbejdsliv som underviser? Så kan det være, at det er tid til, at du overvejer om en efter-/videreuddannelse er noget for dig.

Til medarbejderudviklingssamtalen har du sammen med din leder mulighed for at drøfte skolens behov for nye kompetencer på særlige områder, og hvordan det kan spille sammen med dine ønsker om faglig udvikling.

Få seks gode råd om, hvordan du forbereder dig til samtalen, så du og din leder får en konstruktiv snak om, hvordan en efter-/videreuddannelse bidrager med værdi på din skole.

 

 1. Peg på konkrete gevinster

  En efter-/videreuddannelse rummer mange fordele, og det er bestemt ikke kun dig, der får glæde af den inspirerende undervisning og viden om metoder, der fx fremmer inklusion, styrke danskfaget eller styrker samarbejdet mellem lærere og pædagoger. Din arbejdsplads vinder mindst lige så meget ved at sende dig afsted på efter-/videreuddannelse. Til medarbejderudviklingssamtalen er det derfor vigtigt, at du argumenterer for, hvad din skole helt konkret får ud af at opkvalificere dig. Peg fx på, at du kan dele ud af din nye viden fra uddannelsen, så andre lærere også får glæde af den. Dermed kan du være med til at hæve niveauet på hele skolen ift. et særligt indsatsområde.

 2. Undersøg mulighederne på din arbejdsplads

  Det er en god idé, at du sætter dig ind i, hvordan man ser på efter-/videreuddannelse på din skole, før du kontakter din leder. Dermed øger du dine chancer for et ’ja’. Undersøg fx om dine kollegaer har været på lignende forløb, eller om din skole har afsat et bestemt beløb til efter-/videreuddannelse pr. medarbejder.

 3. Beregn omkostninger og tid

  Din leder vil helt sikkert være meget interesseret i, hvad det vil koste skolen at sende dig på en efter-/videreuddannelse, samt hvor meget tid, det vil tage. Få derfor et overblik over udgifter, så dit forslag virker mere gennemtænkt. Vær desuden opmærksom på, at gevinsterne ved at opkvalificere dig helst skal opveje de økonomiske og tidsmæssige omkostninger.

  Der er forskellige fonde, som du kan søge for at få støtte til din videreuddannelse.

 4. Overvej med dig selv om du har tiden

  Når du tager en videreuddannelse, skal du investere din tid i projektet ift. forberedelse, undervisning, opgaveskrivning, gruppemøder osv. Disse studieaktiviteter skal gå op med et fuldtidsjob og dit privatliv, og giver du udtryk for, at det er en stor mundfuld, mindsker du chancerne for, at du får dit ’ja’. Overvej derfor med dig selv om tiden til en efter-/videreuddannelse er nu, og sørg desuden for, at du har opbakning fra dit bagland.

  Læs mere om, hvordan du får tid til en videreuddannelse.

 5. Prøv igen

  Hvis du får afslag fra din leder, så mist ikke modet. Dine muligheder for at tage en efter-/videreuddannelse skal gå op med din skoles øvrige aktiviteter, og måske er ressourcerne til at opkvalificere dig der bare ikke lige nu. I stedet for at give op, kan du undersøge, om der er løsninger, der passer bedre med skolens økonomiske og tidsmæssige ressourcer – og prøv så igen.

 6. Følg op på samtalen

  Efter din MUS kan det være en god idé løbende at følge op på det, som du og din leder aftalte. Vær konkret i dine henvendelser, og send links, der refererer til konkrete efter-/videreuddannelser, som passer med det behov og den udviklingsmulighed, som I har talt om til medarbejderudviklingssamtalen. Det kan også være, at nye opgaver, der kommer, skal fordeles anderledes, så du kan skabe mere tid til videreuddannelse.

Mulighed for økonomisk støtte

Der er mange forskellige fonde, du kan søge for at få støtte til din efter-/videreuddannelse.
Få her overblikket over de fonde, som vi kender til. Læs mere under ‘Kompetencefonde’ og ‘Søg økonomisk støtte’:

Praktiske oplysninger – Økonomi

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at vide, hvilke skræddersyede forløb vi tilbyder inden for skoleområdet? Læs her om:

Faglig kontaktperson

Lene Damgaard Jørgensen

Chefkonsulent

+45 51 38 06 16