Gå til indhold
Kolleger der holder møde

Ledelse kan være fantastisk!

Få fire gode råd, som styrker kollegaledere i deres rolle og gør dem endnu mere interesserede i ledelse.

Ledelse kan – og skal – være fantastisk. Der er meget, man kan glæde sig til som kommende leder: Indflydelse på organisationens strategi og retning, en oplevelse af, at man virkelig kan påvirke og gøre en forskel, at man kan opleve at være den afgørende faktor for, at andre kan præstere, at man hele tiden kan opleve at være i læring og udvikling som menneske og meget mere.

Men der er også en række forudsætninger, der skal være på plads, før gevinsterne for alvor kan opleves og herunder kan du læse om, hvordan du som leder kan være med til at bane vejen for at gøre ledelse tiltrækkende.

Ledelseslandskabet

Hvis vi kigger på en form for ledelseslandskab i velfærdsorganisationer, kan vi få øje på, at der udøves utroligt meget ledelse, og ledelseslandskabet kan groft set deles op i tre kategorier:

 • De selvledende medarbejdere
 • Kollegaledere
 • Professionelle ledere

Alle medarbejdere i velfærdssektoren er i udstrakt grad selvledende, fordi de arbejder med opgaver, som ikke kun kan løses med én procedure. De udøver hele tiden professionelle skøn, og de udøver dermed ledelse helt tæt på opgaveløsningen. Det kalder vi for distribueret ledelse, og er en form for ledelse, som alle tager på sig, hvor det kræves.

Nogle af de selvledende medarbejdere påtager sig derudover rollen som kollegaleder, når de siger ja til at tage en nærmere præciseret delegeret ledelsesopgave på sig, dog uden at træde fuldtonet ind i ledelse med personalebeføjelser. Det kan være i rollen som teamkoordinator, faglig vejleder, projektleder, læringsagent og en lang række andre betegnelser. Dem skal vi være særligt opmærksomme på, fordi de er oplagte som mulige kandidater til lederstillingerne.

Den sidste kategori er professionelle ledere. De kaldes professionelle, fordi ledelse er deres profession. De er ansat i lederstillinger som afdelingsledere, chefer og direktører – alle sammen med personalebeføjelser.

Pointen er, at alle, der udøver ledelse, skal opleve, at de har de rigtige rammer for udøvelsen af ledelse, og at det er forudsætningen for, at selvledende medarbejdere gerne vil træde ind i kollegaledelse og kollegaledere gerne vil træde ind i professionel ledelse.

Kollegaledere som særlig målgruppe

Professionelle ledere har en helt særlig mulighed for at styrke ledelseskraften i organisationen gennem kollegalederne og samtidig gøre dem bedre rustet til professionel ledelse, og de har derfor en helt særlig mulighed for at gøre ledelse præcis så attraktivt, som det bør være.

Kollegaledere er ikke ledere for sjov. Mange kollegaledere omtaler deres egen lederrolle som uformel. Og her går vi galt i byen. Kollegaledelse er i den grad formel og formaliseret, og de står ofte som frontledelse på en række væsentlige strategiske områder og er ofte forskellen på, om forbedringer bliver til virkelighed.

Herunder finder du en liste med 4 enkle punkter på, hvordan du som professionel leder kan tage hånd om kollegalederne, så du styrker dem i deres rolle og gør dem endnu mere interesserede i ledelse.

 1. Definer et specifikt ansvarsområde

  Du skal gøre dig klart, hvilken del af din ledelse du er i gang med at delegere ud til en kollegaleder. Lav en funktionsbeskrivelse, som beskriver grænserne for det professionelle skøn, kollegalederen skal navigere inden for. Lav fx en funktionsbeskrivelse, som beskriver opgaver og ansvarsområder, og som kan gøres til genstand for en løbende dialog om ledelsesopgaven.

 2. Accept af ansvaret

  Kollegalederen skal acceptere ansvarsområdet, men også alt det, der følger med. Vær derfor helt transparent omkring alle de mulige dilemmaer, som du på forhånd godt ved, at kollegalederen vil løbe ind i, og som kommer som en helt naturlig følge af ikke at have personalebeføjelser over deres kolleger: Manglende opbakning blandt kollegerne til de strategiske tiltag, manglende accept af kollegalederens autoritet osv.

 3. Kommunikation til omgivelserne

  De mennesker, som kollegaledere skal ud og lede, skal være helt klar over, hvad de er ’for en størrelse’, hvad de er sat i verden for at løse, hvilke forventninger de kan stille til kollegalederen – men i særlig grad også, at kollegalederen jo handler på den professionelle leders foranledning, og at de står lige bag kollegalederen, hvis ledelsesopgaven bliver for tung og umedgørlig.

 4. Feedback mellem leder og kollegaleder

  Selv om de første tre punkter udgør et godt fundament for kollegaledelse, så er det nødvendigt i en foranderlig organisation, at professionel leder og kollegaleder kontinuerligt har dialog om ledelsesopgaven, håndtering af dilemmaer, tvivl og andre forhold, som kan gøre det udfordrende at være kollegaleder.

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i at læse mere om kollegaledelse, kan du finde inspiration i bogen ’Parat til ledelse’ (Lawsen og Olsen, 2023).

Hvis du er interesseret i kompetenceudvikling inden for kollegaledelse, så se her, hvad Københavns Professionshøjskole fx kan tilbyde:

Henrik Stockfleth Olsen

Lektor

+45 41 89 89 18